یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

فعال شدن صفحه کارگاه ترجمه      فعال شدن صفحه کارگاه ترجمه
...

صفحه کارگاه ترجمه «انسان شناسی و فرهنگ» از این پس فعال شده و هم اکنون نمونه های زیادی از ترجمه ها عمدتا در مسیر انگلیسی به فارسی بر روی این صفحه قرار گرفته است. به دوستانی که تمایل دارند کار ترجمه در علوم اجتماعی و انسانی را به صورت جدی دنبال کنند و سطح ترجمه آنها متوسط است، پیشنهاد می شود با مراجعه به این صفحه و انجام ترجمه آزمایشی، متن خود را با متن ارائه شده مقایسه و به این ترتیب  قابلیت های زبانی خود را افزایش دهند. افزون بر این  دوستانی که تمایل داشته باشند برای این صفحه با ما همکاری کنند، یعنی متون اصلی و ترجمه های معتبر را یافته، آماده سازی کرده و در این صفحه قرار دهند، می توانند با خانم  شایسته مدنی مسئول کارگروه زبان به آدرس (shayesteh.madani@gmail.com) تماس بگیرند و بر اساس فرایند ارائه شده اصل و متن ترجمه شده را برای انتشار پس از تصویب برای ما ارسال کنند.

برای ورود به بخش کارگاه از منوی بالای صفحه اول وارد بخش آزمایشگاه شده و گزینه «کارگاه ترجمه» را انتخاب کنید.  
 

آدرس مستقیم این صفحه این است:

http://www.anthropology.ir/tworkshop