جمعه, ۱۴ بهمن, ۱۴۰۱ / 3 February, 2023
مجله ویستا

گزارش بزرگداشت کلود لوی استروس در خانه هنرمندان      گزارش بزرگداشت کلود لوی استروس در خانه هنرمندان
گروه اخبار

  در ابتدای جلسه آقای ژان ایو ژیلون، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در سخنانی ضمن تشکر از اساتیدی که دعوت این بخش را برای شرکت در مراسم بزرگداشت کلود لوی استروس، انسان شناس نامدار فرانسه پذیرفته اند، از خانه هنرمندان نیز برای همراهی در اجرای این برنامه تشکر کرد. آقای ژیلون، لوی استروس را مهم ترین چهره انسان شناسی معاصر فرانسه خواند و بزرگداشت او را نه تنها به عنوان شخصیتی فرانسوی بلکه شخصیتی جهانی در حوزه علوم اجتماعی شایسته دانست. وی سپس به معرفی کوتاهی از اساتید مداو برای این جلسه آقایان دکتر مرتضی کتبی و دکتر ناصر فکوهی پرداخت و از آنها دعوت کرد که سخنرانی خود را انجام دهند. آقای آرمان گودرزی همکار بخش فرهنگی نیز که ترجمه سخنان آقای ژیلون را برعهده داشت و  سپس سخنرانی ها را به صورت همزمان برای آقای ژیلون ترجمه می کرد، اجرای برنامه را برعهده گرفت. دو سخنرانی در این برنامه ارائه شد که با پرسش و پاسخ کوتاهی در انتها و پخس پیامی مکتوب از طرف کریستین برومبرژه انسان شناس فرانسوی و رئیس پیشین  مرکز ایران شناسی فرانسه در ایران همراه بود.
در زیر ابتدا پیام کریستین برومبرژه و ترجمه فارسی آن را می خوانیم و سپس دو سخنرانی را به ترتیب انجام آنها.

برای خواندن متن کامل گزارش در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
5253.doc145 KB


همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیسایت اعتماد آنلاینوبگردیسایر منابعسایت تجارت نیوزسایت مشرقسایت سلام نوسایت پارسینهسایت نامه نیوزروزنامه شهروند