شنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 21 May, 2022
مجله ویستا

بازیها ی محلی و سنتی آذربایجان غربی


بازیها ی محلی وسنتی آذربایجان غربی

در استان آذربایجان غربی بازیهای سنتی با اسامی دیگر در نواحی مختلف ایران با تغیرات اندک مشاهده می شود و نیز نوع مشابه بازی های سنتی در کشورهای مختلف جهان قابل مشاهده هستند زیرا در کلیه جوامع بشری نیازهای انسانی ایجاب می نماید تا برای رشد و تعالی از بازی ها در انواع و اقسام آن استفاده شود.


بازیها ی محلی و سنتی آذربایجان غربی

جولاتوتما
به دلخواه روی زمین بازی چاله هائی می کنند که یک توپ کوچک یا گردو در آن جا بگیرد. در داخل هر چاله تعدادی سنگ ریزه می ریزند. بازیکنان به نوبت، توپ را به طرف چاله ها قل می دهند. اگر توپ در چاله ای افتاد به ازاء آن یکی از سنگ ریزه های داخل چاله را برمی دارند تا سنگ داخل چاله ها تمام شود. سپس سنگ ها را می شمارند. سنگ هرکس بیشتر بوده برنده ٔ نهائی است .
تولاما
دایره ٔ بزرگی روی زمین می کشند و آن را به هشت قسمت تقسیم می کنند. در سمت چپ و در خارج دایره مربع مستطیلی رسم می کنند که خانه ٔ اول بازی است. خانه های داخل دایره را هم، از 2 تا 9 شماره گذاری می کنند. درست در نقطه ٔ مقابل خانه ٔ یک، در آن طرف دایره و در بیرون آن نیم دایره ای رسم می کنند که جهنم خوانده می شود. بازیکن اول، سنگ را در خانه ٔ اول می اندازد و خود از روی خانه ٔ اول می پرد و یک پای خود را در خانه ٔ دو و پای دیگرش را در خانه سه می گذارد. بعد به خانه ٔ نه می پرد و پای راست خود را بالا نگه می دارد، خم می شود و سنگ را از خانه ٔ اول برمی دارد و از روی خانه ٔ یک به بیرون بازی می پرد. پشت به شکل بازی می ایستد و سنگ را می اندازد. سنگ در هر خانه ای افتاد، آن خانه متعلق به بازیکن خواهد بود. اما اگر سنگ او به جهنم افتاد، او سوخته است و دیگری بازی را شروع می کند. در این بازی افتادن سنگ و یا رفتن پا روی خط موجب باخت بازیکن است. همین طور اشتباه گذاشتن پا در خانه .

درمانچی بابا (توفارقان )
نقش های بازی آسیابان و زن بیوه است. آسیابان مشغول کار است که زن بیوه ٔ گرسنه ای مقداری گندم برای آردکردن می آورد. آسیابان از آردکردن گندم او طفره می رود و وانمود می کند که خیلی کار دارد. هربار زن برای نرم کردن دل او شعری می خواند ولی او باز هم راضی نمی شود. زن چند شعر می خواند، آسیابان کار او را راه می اندازد و بازی تمام می شود .

پیشک قاشدی
ابتدا پشک می اندازند و یکی گرگ می شود. فراری باید با سرعت دست خود را به گرگ بزند و فرار کند. گرگ هم باید به دنبال او حرکت کند تا او را بگیرد. اما چون محدودیت مکانی وجود ندار، فراری می تواند به هر سمت و گوشه ای فرار کند و همین امر باعث می شود گرگ را خسته کند. بازی وقتی تمام می شود که فراری توسط گرگ زده شود که در اینصورت جاها عوض می شود. 

شتر سواری

شتر سواران از محل شروع مسابفه حرکت کرده وبه سرعت خود را به محل تعیین شده ی مسابقه می رسانند.بازیکنی که درزمان کمتری این فاصله را طی کند برنده ی مسابقه میشود

بازیها ی محلی و سنتی آذربایجان غربی


همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزخبرگزاری مهرسایت آفتاب نیوزخبرگزاری فارسسایت اقتصادنیوزسایت الفسایت انتخابسایت دیدبان ایرانروزنامه شرقخبرگزاری تسنیم