یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر


بی رحم ترین موش دنیا

تصاویری دلخراش از اقدام بی رحمانۀ موش کوچک در یکی از خیابانهای بروکلین نیویورک باعث شد این موش به عنوان بی رحمانه ترین موش شناخته شود ،موش بی رحم با در اقدامی بی رحمانه توانست کبوتری را که در حال دانه خوردن بود را شکار و درمقابل چشمان بهت زده عابرین پیاده وعده غذایی خودش کند.

در ابتدای این جدال کبوتر حریف خود را دست کم گرفت و حتی به طرف موش حمله ور شد اما در نهایت با گازی که موش با دندانهای تیزش بال کبوتر را گرفت و پرنده نگون بخت را زمین گیر کرد.


بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر


بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر


بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر


بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر


بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر

بی رحم ترین موش دنیا در نیویورک + تصاویر