پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

آداب و رسوم وحشت آور قبیله بدوی برای نوجوانان تازه بالغ + عکس


آداب و رسوم وحشتناک قبیله بدوی برای نوجوانان تازه بالغ !

آیین " پاگشایی " یک نوجوان که با زخمی کردن او همراه است. انگشتان جادوگر قبیله در داخل بدن نوجوان فرو رفته اند.

برخی از قبایل که به روز زندگی نمی کنند و هنوز به سبک انسان های نخستین روزگار می گذرانند آداب و رسوم عجیب و گاها وحشتناکی دارند. آنها با آزار و اذیت جسمی خود و بقیه افراد قبیله سعی در برگزاری آداب و رسوم خود دارند.


آداب و رسوم وحشت آور قبیله بدوی برای نوجوانان تازه بالغ + عکس

روستای کوروگو، رودخانه سپیک، پاپوآ گینه نو، 1975


در مردم شناسی، به آیینی که به نشانه پذیرش فرد یا گروهی در گروه یا جمع جدیدی انجام می شود " پاگُشایی " گفته می شود. پاگشایی ازجمله مناسک گذار از یک مرحله به مرحله دیگر است.
پاگشایی می تواند مربوط به پذیرفته شدن افراد به جمع افراد بالغ باشد که در برخی اقوام جهان با مراسمی همراه است. هم چنین در برخی جوامع، آیین های پاگشایی را به معنی « زاده شدن دوباره » درنظر می گیرند که غسل تعمید مسیحیان از نمونه های آن است.
نمونه های دیگر پاگشایی دینی، آیین دیکشا در هندوئیسم ، و بر میتسوا و بت میتسوا یهودیان است. در بسیاری جوامع، پذیرش در یک فرقه، انجمن مخفی، انجمن دانشجویی، و گروه های طریقت و اخوت مذهبی با آیین های پاگشایی همراه است. فردی که آیین پاگشایی را پشت سر گذارد، پاگشوده نامیده می شود.
آیین پاگشایی شکل های گوناگونی داشته است و هنوز هم در جامعه های بدوی به شکل مناسک گوناگون دیده می شود، اما همه جا در نکته های زیر همانندی دارد:
نخست نوجوان پذیرفته شده مرده انگاشته می شود و در پایان آیین چون موجودی تازه دوباره پای به جهان هستی می گذارد. مرگ موقّتی و رستاخیز به گونه ای نمادین انجام می گیرد:بلعیده شدن در کام یک جانور و درنگی چند در شکم او و سرانجام بیرون شدنی پیروزمندانه. برای این منظور گاه کلبه هایی به شکل جانوران ترسناک می ساخته اند با دهانی باز همچون در کلبه.
داغ زدن به پوست و زخمی کردن پوست و بریدن یک بند از انگشت و دیگر شکنجه ها در شماری از اقوام بدوی جزئی از پاگشایی بلوغ به شمار آمده و انجام می گیرد. 

آداب و رسوم وحشت آور قبیله بدوی برای نوجوانان تازه بالغ + عکس


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناسایت مشرقسایت ورزش سهسایت فرادیدخبرگزاری تحلیل بازارسایت سلام نوسایت بیتوتهروزنامه آرمان ملیسایت عصرایرانخبرگزاری صدا و سیما