شنبه, ۱ مهر, ۱۴۰۲ / 23 September, 2023
مجله ویستا

طرز تهیه کاری مرغ تایلندی


مواد لازم کاری مرغ تایلندی


ﺷﻴﺮ ﻧﺎرﮔﻴﻞ 500 ﮔﺮم
ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮغ ﺧﺮد ﺷﺪه  400 ﮔﺮم
نخودفرنگی     100 گرم
ﺑﺮگ رﻳﺤﺎن  20 گرم
ﺑﺎدمجان 4 ﻋﺪد 
ﺑﺮگ ﺑﻮ 4 ﻋﺪد
ﭼﻴﻠﻲ سبز ﺧﺮد ﺷﺪه 1 ﻋﺪد
سس ﻛﺎری 4 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
روﻏﻦ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
سس سویا  1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
شکر  ½ قاشق غذاخوری


طرز تهیه کاری مرغ تایلندی

طرز تهیه کاری مرغ تایلندی


    روﻏﻦ را در تابه ﮔﻮدی داغ ﻛﺮده و سسﻛﺎری را ﺑﻪ ﻣﺪت 1 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻔﺖ دﻫﻴﺪ.
    ﺷﻴﺮ ﻧﺎرﮔﻴﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ.
    بادمجان ها را خلالی خرد کرده و تفت بدهید.
    ﻣﺮغ، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﺑﺮگ ﺑﻮ را اضافه کنید.
    ﺑﺎ ﺷﻜﺮ و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ غذا را ﻃﻌﻢ دﻫﻴﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺧﻮبی ﭘﺨﺖ، رﻳﺤﺎن و ﭼﻴﻠﻲ را اضاﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
    با ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮو ﻛﻨﻴﺪ.
 


طرز تهیه کاری مرغ تایلندی

نکات تکمیلی در مورد کاری مرغ تایلندی

کاری مرغ تایلندی جزو غذای ملل - سایر میباشد
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 15 دقیقه
و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30 دقیقه میباشد .
کاری مرغ تایلندی را می توانید در وعده نهار - شام - سرو کنید .
توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد .

طرز تهیه کاری مرغ تایلندی


همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیسایت زومیتسایت رکناسایت نامه نیوزسایت نورنیوزسایت انرژی پرسروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری فارسسایت همشهری‌آنلاینوبگردی