پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

تعبیر خواب امانت فروشی	تعبیر خواب امانت فروشی | وب


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیر خواب امانت فروشی

به تعبیر آنلی بیتون اگر در خواب مغازه‌ای را مشاهده کردید که در آن وسایل امانتی به فروش می‌رسید شما در بدست آوردن لذت‌های جسمانی و دنیوی زیاده روی کرده‌اید در نتیجه دچار بدنامی خواهید گردید.

تعبیر خواب امانت گرفتن از امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید: شاید در خواب ببینید که از این مغازه امانت فروشی وسیله ای را به امانت گرفتید تعبیر آن به این صورت است که در خانواده خود دچار مشکل شده و درگیری به وجود خواهد آمد.

تعبیر خواب امانت دادن در امانت فروشی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر وسیله ای را به دست فرد امانت فروش داده و در آنجا گرو قرار دادید، بیانگر این است که فرصت و زمانی برای جبران اشتباهات خود بدست خواهید آورد.


گردآوری: مجله اینترنتی وب