جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

Hepatitis B Immune Globul | اطلاعات دارویی | اطلاعات عمومی دارو


Hepatitis B Immune Globul
ایمنوگلوبولین هپاتیت ب
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
پيشگيري از هپاتيت B پس از تماس با ويروس.
بزرگسالان: مقدار ml/kg 06/0 طي هفت روز بعد از تماس تزريق عضلاني مي‌شود. اين مقدار 28 روز بعد از تماس تكرار مي‌شود.
نوزاداني كه از مادران داراي خون HBSAg مثبت به دنيا آمده‌اند: مقدار 5/0 ميلي‌ليتر طي 12 ساعت بعد از تولد تزريق مي‌شود. اين مقدار پس از 3 ماه تکرار مي‌شود.
مصرف اين فرآورده در حاملگي براي پيشگيري پس از تماس با هپاتيت B توصيه مي‌شود. در موارد تماس جلدي، دوز دوم يك ماه پس از دوز اول تكرار مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به HBIG يا تيمروسال (thimerosal) (يكي از اجزاي فرآورده)، حساسيت به گاماگلوبولين يا آنتي‌بادي‌هاي ضد ايمونوگلوبولين، بيماران مبتلا به کمبود IgA.
موارد احتياط: بيماران مبتلا به ترومبوسيتوپني يا هر اختلالي که باعث خطرساز شدن تزريق عضلاني مي‌شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- سابقه كامل بيمار از نظر بروز آلرژي و واكنش نسبت به ايمن‌سازي گرفته شود.
پيشگيري بعد از تماس با هپاتيت B

New Page 2

درمان

تماس

برنامة مصرف

Hepatitis B immune Globulin (HBIG)

جلدي

بلافاصله تجويز شود (حداکثر طي 24 ساعت).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود. ممکن است پس از 3 ماه تکرار شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (در صورت مثبت بودن HBSAg، مقدار دوم سه ماه بعد از تشخيص اوليه تجويز شود).

Hepatitis B Vaccine

جلدي

طي هفت روز تجويز مي‌شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌گردد).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود). مقدار اوليه مي‌تواند به طور همزمان با HBIG ولي در محل ديگر مصرف شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود).


2- براي درمان واكنش‌هاي آلرژيك، محلول يك در هزار اپي‌نفرين در دسترس باشد.
3- اين فرآورده فقط به صورت تزريق عضلاني مصرف مي‌شود. واكنش‌هاي شديد و حتي كشنده ممكن است در صورت تزريق وريدي اين فرآورده بروز كنند.
4- عضلات سريني يا دلتوئيد نواحي ترجيحي براي تزريق اين فرآورده هستند.
5- اين فرآورده را مي‌توان به صورت همزمان با واكسن هپاتيت B، اما در محلهاي مختلف، به كار برد.
6- اين فرآورده بايد در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود. از منجمد كردن فرآورده بايد خودداري گردد.
7- كاركنان بيمارستان در صورت تماس با هپاتيت B (به عنوان مثال، از سر سوزن آلوده يا با تماس مستقيم) بايد با اين فرآورده ايمن شوند.
8- مصرف اين فرآورده با ميزان بروز بيشتر سندرم اكتسابي سيستم ايمني (AIDS) همراه نيست. گلوبولين ايمني فاقد ويروس سركوب كننده سيستم ايمني در انسان (HIV) است. افراد دريافت کننده گلوبولين ايمني، نسبت بهHIV آنتي‌بادي ايجاد نمي‌كنند.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- امكان ابتلا به AIDS بعد از استفاده از اين فرآورده بسيار كم است.
2- اين فرآورده فقط در مقابل هپاتيت B مصونيت موقت به وجود مي‌آورد.
3- بعد از واكسيناسيون ممكن است درد موضعي، تورم و حساس شدن محل تزريق به فشار يا لمس بروز كند. براي رفع ناراحتي‌هاي خفيف، مصرف استامينوفن توصيه مي‌شود.
4- بروز سردرد، تغييرات پوستي يا اشكال در تنفس را بلافاصله به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف در شيردهي: ترشح اين فرآورده در شير مشخص نيست. مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي بايد با احتياط همراه باشد.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
اين فرآورده ممكن است با پاسخ ايمني به واكسيناسيون با واكسن‌هاي حاوي ويروس زنده، مانند سرخك، اوريون، و سرخچه در صورت واكسيناسيون همزمان، تداخل ‌كند. واكسنهاي حاوي ويروس زنده بايد دو هفته قبل يا سه ماه بعد از استفاده اين فرآورده (هر كدام كه ممكن است) به كار روند.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
پيشگيري بعد از تماس با هپاتيت B: اين فرآورده ايمني غير فعال نسبت به هپاتيت B ايجاد مي‌كند.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: بعد از تزريق عضلاني به آهستگي جذب مي‌شود. آنتي‌باديهاي ضد HBSAg طي 6-1 روز در سرم ظاهر مي‌شوند، طي 11-3 روز به حداكثر مي‌رسند و تا حدود 6-2 ماه باقي مي‌مانند.
پخش: شواهد نشان مي‌دهند كه اين فرآورده احتمالاً از جفت عبور نمي‌كند و در شير ترشح نمي‌شود.
دفع: نيمه‌عمر سرمي آنتي‌باديهاي ضد HBSAg‌، 21 روز گزارش شده است.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: At least 200 IU/ml,50IU/ml(10,50,100ml)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ايمونوگلوبولين.
طبقه‌بندي درماني: پيشگيري از هپاتيت B.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Immuno HBS
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: گيجي، احساس ناخوشي، تب، خواب‌آلودگي، لرز.
دستگاه گوارش: استفراغ، تهوع.
ادراري ـ تناسلي: سندرم نفروتيک.
پوست: راش، کهير، آنژيوادم، اريتم.
عضلاني ـ اسکلتي: درد مفاصل و عضلات.
ساير عوارض: درد، حساسيت و سفتي در محل تزريق؛ آنافيلاکسي.