شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

سوره‌ قدر


سوره‌ قدر
● نزول‌ سوره‌ قدر
سوره‌ قدر بیست‌ و پنجمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و نود و هفتمین‌ سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ درجز سی‌ام‌ است‌ كه‌ شامل‌ ۵ آیه‌ و ۱۱۲ حرف‌ و۳۰ كلمه‌ است‌ و در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. پیامبر(ص‌) درشهر مكه‌ برای‌ اصحاب‌ خود از بنی‌ اسرائیل‌اخباری‌ را نقل‌ می‌فرمود كه‌ مورد تعجب‌ اصحاب‌می‌شد. «ثعلبی‌» در تفسیر خود از رسول‌خدا(ص‌) نقل‌ می‌كند كه‌ در بنی‌ اسرائیل‌، عابدی‌بود كه‌ او را «شمسون‌» می‌نامیدند. او هزار ماه‌معادل‌ هشتادوسه‌ سال‌ و چهار ماه‌ در راه‌ خدا به‌مجاهدت‌ پرداخت‌ و اصحاب‌ متعجب‌ شدند، بااین‌ عمرهای‌ كوتاه‌ و عملهای‌ ناقص‌ چگونه‌ چنین‌عبادتی‌ انجام‌ دهیم‌؟ آن‌گاه‌ حق‌ تعالی‌ به‌ حبیب‌خود فرمود: من‌ تو را شبی‌ داده‌ام‌ كه‌ اگر آن‌ شب‌را به‌ عبادت‌ به‌ روز رسانید ثواب‌ آن‌ بهتر از هزارماه‌ عبادت‌ و جهاد است‌. بعضی‌ از مفسران‌ ازرسول‌ خدا(ص‌) نقل‌ كردند كه‌ حضرت‌ فرمودیحیی‌، زكریا، حزقیل‌ و یوشع‌ چهار عابد از بنی‌اسرائیل‌ هشتاد سال‌ خدا را عبادت‌ كردند و هرگزلحظه‌ای‌ او را معصیت‌ نكردند. آن‌گاه‌ صحابه‌تعجب‌ كردند و به‌ حال‌ خود قیاس‌ گرفتند كه‌چگونه‌ همانند عابدان‌ بنی‌اسرائیل‌ عبادت‌پروردگار كنند. در این‌ حالت‌ سوره‌ قدر در مكه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر (ص‌) نازل‌ شد كه‌ عبادت‌ درشب‌ قدر بهتر از عبادت‌ هزار ماه‌ و در روایتی‌ دیگرآمده‌ است‌. از امام‌ حسن‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ كه‌فرمود: از رسول‌ خدا (ص‌) شنیدم‌ كه‌ فرمود: من‌در خواب‌ دیدم‌ كه‌ بوزینگان‌ بر منبر من‌ می‌رفتندچون‌ جبرئیل‌ (ع‌) آمد صورت‌ موضوع‌ را به‌ اواعلام‌ كردم‌ و او گفت‌: آنها بنی‌امیه‌ هستند كه‌ به‌ناحق‌ بر منبر تو آیند من‌ پرسیدم‌ ملك‌ ایشان‌ چندباشد جبرئیل‌ گفت‌: هزار ماه‌ طول‌ می‌كشد من‌دلتنگ‌ شدم‌ آن‌گاه‌ جبرئیل‌ مرا به‌ سوره‌های‌ قدرو كوثر تسلی‌ داد و در آن‌ بیان‌ كرد كه‌ شب‌ قدر ازهزار ماه‌ بهتر است‌.
● شب‌ قدر
به‌ درستی‌ كه‌ ما قرآن‌ را در شب‌ قدر فرستادیم‌به‌ دو معنی‌، اول‌ آنكه‌ ابتدا نزول‌ آن‌ در شب‌ قدربوده‌ است‌ و دوم‌ آنكه‌ تمام‌ قرآن‌ در یك‌ نزول‌دفعی‌ از لوح‌ محفوظ نزد خداوند در شب‌ قدر به‌زمین‌ نازل‌ شد و چه‌ چیز تو را دانا گردانید تا شب‌قدر را بدانی‌ كه‌ چیست‌؟ كنایه‌ از منتهای‌ فضل‌ وبزرگی‌ شب‌ قدر است‌ به‌ جهت‌ عزت‌ و شرفی‌ كه‌این‌ شب‌ نسبت‌ به‌ وقتهای‌ دیگر برای‌ عبادت‌ دارد.در نامگذاری‌ قدر برای‌ یك‌ شب‌، گفته‌اند به‌جهت‌ آن‌ است‌ كه‌ بی‌ قدری‌ در این‌ شب‌ به‌ احیا وعبادت‌ بگذراند با قدر شود و یا اینكه‌ در این‌ شب‌از مالك‌ ذی‌قدر (خداوند) كتاب‌ ذی‌ قدر(قرآن‌) بر انسان‌ ذی‌قدر (پیامبر) توسط ملك‌ذی‌قدر (جبرئیل‌) برای‌ امت‌ ذی‌ قدر (مسلمین‌)نازل‌ شده‌ است‌ بدین‌ اسباب‌ آن‌ شب‌ را قدرگویند و به‌ همین‌ دلیل‌ خداوند آن‌ شب‌ رااین‌چنین‌ توصیف‌ می‌فرماید كه‌ شب‌ قدر بهتر ازهزار ماه‌ است‌ كه‌ عابدان‌ بنی‌ اسرائیل‌ در آن‌مدت‌ به‌ مجاهدت‌ و عبادت‌ پرداختند و یا اینكه‌فرزندان‌ امیه‌ غاصبانه‌ و ظالمانه‌ حكومت‌ اسلامی‌منطقه‌ حجاز، عراق‌ و شام‌ را از نیمه‌ دوم‌ هجری‌بدین‌ مدت‌ در اختیار گرفتند.
● زمان‌ شب‌ قدر
زمان‌ دقیق‌ شب‌ قدر به‌ حسب‌ تقویم‌ هجری‌معلوم‌ نیست‌ حتی‌ جمعی‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ این‌شب‌ در عهد رسول‌ خدا(ص‌) بوده‌ و چون‌ آن‌حضرت‌ رحلت‌ فرمودند دیگر شب‌ قدری‌ وجودندارد. این‌ دیدگاه‌ مورد قبول‌ علمای‌ امامیه‌ واهل‌ سنت‌ نیست‌ بلكه‌ از ابوذر غفاری‌ روایت‌ شده‌است‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) فرمود: شب‌ قدر درعهد انبیا سلف‌ بوده‌ و تا روز قیامت‌ باقیست‌ اما اكثرعلما سنی‌ و شیعه‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ شب‌ قدر یكی‌از شبهای‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ و چنین‌ عقیده‌ هایی‌ابراز شده‌ است‌ «ابن‌ رزین‌ عقیلی‌» معتقد است‌ كه‌شب‌ اول‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ و «حسن‌» گفته‌است‌ كه‌ شب‌ هفدهم‌ ماه‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ وعده‌ای‌ دیگر شب‌ نوزدهم‌ را شب‌ قدر می‌دانند وصحیح‌ترین‌ قول‌ آن‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ ازشبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌ آخر رمضان‌ است‌.
از حضرت‌ علی‌(ع‌) نقل‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌)اهل‌ خود را در ده‌ شب‌ آخر رمضان‌ بیدار می‌كردو به‌ عبادت‌تر غیب‌ می‌فرمود و همه‌ اوقات‌ این‌ ده‌شب‌ را به‌ قیام‌ ركوع‌، سجود به‌ روز می‌رساند ومی‌فرمود شب‌ قدر را در این‌ ده‌ شب‌ طلب‌ كنید.در تعیین‌ دقیق‌ شب‌ قدر در شبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌آخر رمضان‌ نیز بین‌ علما اختلاف‌ است‌. مذهب‌«ابن‌ سعید خدری‌» و «اختیار شافعی‌» شب‌ بیست‌و یكم‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ «بخاری‌» به‌ نقل‌ از ابی‌سعید خدری‌ نقل‌ می‌كند كه‌ پیامبر(ص‌) را دیدم‌شب‌ بیست‌ و یكم‌ تا صبح‌ در مسجد به‌ نماز ایستاد.امامزاده‌ اكثر علماء امامیه‌ شب‌ قدر بیست‌ و سوم‌رمضان‌ است‌. «عیاشی‌» از زراره‌ روایت‌ كرده‌است‌ كه‌ «عبدالواحد مختار انصاری‌» از امام‌ باقر(ع‌) روایت‌ كرده‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ از دوشب‌ بیست‌ یكم‌ یا بیست‌ و سوم‌ رمضان‌ است‌ سپس‌راوی‌ پرسید كه‌ یكی‌ از دو شب‌ را تعیین‌ فرمائیدامام‌ (ع‌) فرمود: چه‌ می‌شود هر دو شب‌ را به‌عبادت‌ برخیزی‌. به‌ هرشكل‌ روایات‌ در موردتعیین‌ شب‌ قدر متعدد و متفاوت‌ است‌ و درمجموع‌ شبهای‌ نوزدهم‌، بیست‌ و یكم‌، بیست‌ وسوم‌، را به‌ عنوان‌ شب‌ قدر تعیین‌ كردند اما بطوركلی‌ شبهای‌ دهگانه‌ ماه‌ رمضان‌ به‌ حسب‌ تقویم‌هجری‌ قمری‌ زمان‌ شبهای‌ قدر است‌ شبی‌ كه‌مانند سایر اوقات‌ عبادی‌ بر هر شهر و كشوری‌ به‌لحاظ خود منطقه‌ طبق‌ تقویم‌ قمری‌ محاسبه‌می‌شود و بدین‌ جهت‌ منافاتی‌ در تعیین‌ شب‌ قدربا افقهای‌ مختلف‌ مناطق‌ گوناگون‌ نیست‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

معجزات ریاضی قرآن

معجزات ریاضی قرآن
پدیده بی نظیری که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن دارای ترکیبی است ریاضی: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم های الهی، طرز نوشتن بعضی لغات، عدم وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن بغیر از محتویاتش، همگی دارای ترکیبی خاص هستند. سیستم ریاضی قرآن دو جنبه مهم دارد: (۱) انشاء ریاضی، و(۲) ساختمان ریاضی قرآن که شامل شماره سوره ها و آیات است. بخاطر این کد ریاضی جامع، کوچگترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبی قرآن، بلافاصله آشکار میشود.
ـ بسادگی قابل درک
ـ غیر قابل تقلید
برای اولین بار در تاریخ، ما کتابی داریم با اثبات نویسندگی الهی_ ترکیب ریاضی ماوراء انسانی.
خوانندگان این کتاب به آسانی میتوانند معجزه ریاضی قرآن را بررسی کنند. کلمه خدا (الله) در سراسر قرآن با حروف بزرگ و پر رنگ نوشته شده است. در گوشه سمت چپ پایین هر صفحه، مجموع تعداد دفعاتی که کلمه خدا از ابتدای قرآن تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در گوشه سمت راست پایین صفحه، مجموع شماره آیاتی است که کلمه خدادر آنها تکرار شده است. آخرین صفحه کتاب، یعنی صفحه ۶۰۴، جمع کل تعدد تکرار کلمه خدا را در قرآن نشان میدهد که ۲۶۹۸ مرتبه است، یا ۱۴۲۱۹. مجموع شماره آیاتی که داری کلمه خدا است، میشود ۱۱۸۱۲۳، این عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است: (۱۱۸۱۲۳=۱۹۶۲۱۷).
عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سیتم ریاضی قرآن است.
این پدیده بتنهایی اثبات غیر قابل تقلیدی است که نشان میدهد قرآن پیغام خدا است به دنیا. هیچ بشری نمیتوانسته حساب ۲۶۹۸ تکرار کلمه خداو تعداد شماره آیاتی را که کلمه خدادر آنها تکرار شده است، داشته باشد.
این پدیده خصوصا غیر ممکن است وقتیکه در نظر داشته باشیم :(۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانی آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحی شده از نظر زمان و مکان وحی با هم فاصله بسیاری داشتند. ترتیبی که سوره ها و آیات در ابتدا فرستاده شد، بکلی با آخرین ترتیب قرار گرفتن شان (ضمیمه ۲۳) فرق داشت. اما، سیستم ریاضی قرآن تنها به کلمه خدا محدود نیست؛ بلکه بسیار گستره، بسیار پیچیده، و کاملا جامع است.
● حقایق ساده
مانند خود قرآن، کد ریاضی قرآن از بسیار ساده تا بسیار مشکل تغییر میکند. حقایق ساده مشاهداتی است که بدون هیچ وسایلی میتوان آنها را بررسی کرد. حقایق پیچیده به کمک ماشین حساب یا کامپیوتر قابل رویت است. بررسی حقایق زیر به هیچ وسیله ای احتیاح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشید که همه اینها به متن عربی اصلی اشاره دارد:
۱) اولین آیه (۱:۱)، معروف به بسم الله، شامل......................۱۹ حرف است.
۲) قرآن دارای ۱۱۴ سوره است که میشود................................۱۹*۶ .
۳) مجموع آیات در قرآن ۶۳۴۶ است که میشود......................۱۹*۲۳۴ .
[۶۲۳۴ آیه شماره گذاری شده است و ۱۱۲ آیه (بسم الله) شماره گذاری نشده است که میشود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنید که ۶+۴+۳+۶ میشود...........۱۹ .
۴) بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ..................................۱۹*۶ .
۵) از غیبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافی در سوره ۲۷، دقیقا.......... ۱۹ سوره است.
۶) مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ یا ............۱۹*۱۸.
۷) این مجموع (۳۴۲) همچنین مساوی است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =.................................۱۹*۱۸.
۸) اولین آیات معروفی که اول وحی شد (۵-۱:۹۶) شامل ...........۱۹ کلمه است.
۹) این اولین وحی ۱۰ کلمه ای، دارای ۷۶ حرف است ..................۱۹* ۴.
۱۰) سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانی اولین سوره است، دارای ..........۱۹ آیه است.
۱۱) این اولین سوره از نظر ترتیب زمانی، از آخر قرآن ...............۱۹ همین است.
۱۲) سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربی است، و ۳۰۴ میشود............۱۹*۱۶.
۱۳) آخرین سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل................۱۹ کلمه است.
۱۴) اولین آیه از آخرین سوره وحی شده (۱:۱۱۰) شامل ........۱۹ حرف است.
۱۵) ۱۴ حرف مختلف عربی، ۱۴ پاراف قرآنیمختلف (مانند ا . ل. م، از ۲:۱) را تشکیل میدهند که در ابتدای ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع این اعداد میشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ یا ۱۹*۳.
۱۶) مجموع ۲۹ سوره ای که پارافهای قرآندر آنها آمده است میشود:۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) میشود ۸۳۶، یا ۱۹*۴۴.
۱۷) بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد.........................۱۹*۳۸.
۱۸) بین اولین و آخرین سوره های پاراف دار...................۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.
۱۹) ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۹،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، ۹۹،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، مجموع این اعداد میشود ۱۶۲۱۴۶، که میشود ......۱۹*۸۵۳۴.
پاراف قرآنی ق
اصلاعات کامپیوتری نشان داد که تنها سوره هایی که پاراف ق دارند، ۴۲ و ۵۰، هر دو دارای تعداد مساوی ق هستند، ۵۷ و ۵۷. این اولین اشاره بود که نشان میداد سیستم ریاضی سنجیده ای در قرآن وجود دارد.
اسم سوره ۵۰ ق است و با ق شروع میشود، و اولین آیه اینطور خوانده میشود، ق و قرآن مجید.
این نشان میدهد که ق نمانیده قرآن است و مجموع ق ها در هر دو سوره پاراف دار ق نشان دهنده ۱۱۴ سوره قرآن است (۶۱۹ = ۱۱۴ = ۵۷+ ۵۷). این عقیده با این واقعیت که کلمه قرآن در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است محکم تر شد.
قرآن در سوره ق بعنوان مجید توجیه شده است، و کلمه عربی مجید مقئار عددیش میشود : ۵۷ = (۴)د + (۱۰) ی + (۳) ج + (۴۰) م.
سوره ۴۲ دارای ۵۳ آیه است، و ۵*۱۹ = ۹۵ = ۵۳ + ۴۲.
سوره ۵۰ دارای ۴۵ آیه است، و ۹۵= ۴۵+۵۰ ، همان مجموع در سوره ۴۲ است. با شمردن ق ها در همه آیات شماره ۱۹ در سراسر قرآن، مجموع میشود ۷۶ یا ۴*۱۹. خلاصه اصلاعات مربوط به ق در زیر نوشته شده است:
۱) تعداد تکرار ق در سوره ق در سوره ق (شماره ۵۰) ۵۷ مرتبه است، ۳*۱۹.
۲) حرف ق در سوره دیگر پاراف دار-ق میشود ۱۱۴ که مساوی تکرار شده است، ۵۷.
۳) مجموع تکرار ق در دو سوره پاراف دار-ق میشود ۱۱۴ مه مساویست با تعداد سوره های قرآن.
۴) قرآن در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است.
۵) توجیه قرآن بعنوان مجید به تعداد تکرار حرف ق در هر یک از سوره های پاراف-ق مربوط میشود، مقرار عددی کلمه مجید ۵۷ است.
۶) سوره ۴۲ دارای ۵۳ آیه است، و ۴۲+۵۳ میشود ۹۵، یا ۵ *۱۹.
۷) سوره ۵۰ دارای ۴۵ آیه است، و ۵۰+۴۵ هم میشود ۹۵، ۵ *۱۹.
۸) تعداد ق ها در همه آیات شماره ۱۹ در سراسر قرآن میشود ۷۶، یا ۴*۱۹.
نشانه هایی از انشاء ریاضی قرآن پدیدار شد. برای مثال، مشاهده شد که مردمیکه به لوط کافر شدند، در آیه ۱۳:۵۰ آمده است و در همه قرآن ۱۳ مرتبه تکرار شده است- ۷:۸۰؛ ۸۹، ۷۴، ۱۱:۷۰؛ ۲۱:۷۴؛ ۲۲:۴۳؛ ۲۶:۱۶۰؛ ۵۶، ۲۷:۵۴؛ ۲۹:۲۸؛ ۳۸:۱۳؛ ۵۰:۱۳؛ و ۵۴:۳۳. همه جا به آنها بعنوان قوم اشاره شده است، بجز یک استثناء در سوره پاراف دار-ق ۵۰، جاییکه به آنها بعنوان اخوان اشاره شده است. واضح است که اگر کلمه ق- دار قوم استفاده شده بود، شمارش حرف ق در سوره ۵۰ میشد ۵۸، و این پدیده بکلی از بین میرفت. صحت و دقت مطلق ریاضی طوری است که تغییر تنها یک حرف، این سیستم را بکلی از بین میبرد. مثال دیگری در همین رابطه اشاره به مکه است در آیه ۳:۹۶ بعنوانبکه ۳۹! دیکته عجیب این شهر معروف، قرنها مساله طلاب مسلمان بوده است. اگر چه مکه در قرآن آیه ۴۸:۲۴ درست دیکته شده است، بجای حرف م در آیه ۳:۹۶ حرف ب بکار برده شده است. معلوم میشود که سوره ۳ با پاراف م شروع میشود، و اگر مکه در آیه ۳:۹۶ صحیح دیکته شده بود، شمارش حرف م با کد ریاضی قرآن مغایرت پیدا میکرد.
● نکته ای تاریخی
این کشف مهم که عدد ۱۹ مضرب مشترک قرآن است، در ژانویه سال ۱۹۷۴ حقیقت گرفت که مصادف شد با ذیحجه سال ۱۳۹۳ هجری. قرآن در سال ۱۳ قبل از هجرت وحی شد. به این نتیجه میرسیم که تعداد سالهای از تاریخ وحی قرآن، تا تاریخ وحی معجزه قرآن، میشود ۱۴۰۶=۱۳+۱۳۹۳. همانطوریکه در بالا اشاره شد، معجزه قرآن در ژانویه سال ۱۹۷۴ آشکار شد. نکته جالب اینجاست که حاصلضرب ۱۹*۷۴ برابر با ۱۴۰۶ می شود. این مساله بخصوص زمانی قابل توجه است که متوجه شویم عدد۱۹ در سوره ۷۴ آمده است .

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
کنجد کاراملی
این شیرینی بسیار ساده است و شاید تهیه و پختش نیم ساعت هم طول نکشه نه فر می خواد نه اندازه گیری دقیق ● مواد لازم ▪ کنجد ۲۵۰ گرم ▪ شگر ۲۵۰ گرم ▪ روغن کمی ● طرز تهیه کنجد ها را دورن …