چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

سوره‌ قدر


سوره‌ قدر
● نزول‌ سوره‌ قدر
سوره‌ قدر بیست‌ و پنجمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و نود و هفتمین‌ سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ درجز سی‌ام‌ است‌ كه‌ شامل‌ ۵ آیه‌ و ۱۱۲ حرف‌ و۳۰ كلمه‌ است‌ و در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. پیامبر(ص‌) درشهر مكه‌ برای‌ اصحاب‌ خود از بنی‌ اسرائیل‌اخباری‌ را نقل‌ می‌فرمود كه‌ مورد تعجب‌ اصحاب‌می‌شد. «ثعلبی‌» در تفسیر خود از رسول‌خدا(ص‌) نقل‌ می‌كند كه‌ در بنی‌ اسرائیل‌، عابدی‌بود كه‌ او را «شمسون‌» می‌نامیدند. او هزار ماه‌معادل‌ هشتادوسه‌ سال‌ و چهار ماه‌ در راه‌ خدا به‌مجاهدت‌ پرداخت‌ و اصحاب‌ متعجب‌ شدند، بااین‌ عمرهای‌ كوتاه‌ و عملهای‌ ناقص‌ چگونه‌ چنین‌عبادتی‌ انجام‌ دهیم‌؟ آن‌گاه‌ حق‌ تعالی‌ به‌ حبیب‌خود فرمود: من‌ تو را شبی‌ داده‌ام‌ كه‌ اگر آن‌ شب‌را به‌ عبادت‌ به‌ روز رسانید ثواب‌ آن‌ بهتر از هزارماه‌ عبادت‌ و جهاد است‌. بعضی‌ از مفسران‌ ازرسول‌ خدا(ص‌) نقل‌ كردند كه‌ حضرت‌ فرمودیحیی‌، زكریا، حزقیل‌ و یوشع‌ چهار عابد از بنی‌اسرائیل‌ هشتاد سال‌ خدا را عبادت‌ كردند و هرگزلحظه‌ای‌ او را معصیت‌ نكردند. آن‌گاه‌ صحابه‌تعجب‌ كردند و به‌ حال‌ خود قیاس‌ گرفتند كه‌چگونه‌ همانند عابدان‌ بنی‌اسرائیل‌ عبادت‌پروردگار كنند. در این‌ حالت‌ سوره‌ قدر در مكه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر (ص‌) نازل‌ شد كه‌ عبادت‌ درشب‌ قدر بهتر از عبادت‌ هزار ماه‌ و در روایتی‌ دیگرآمده‌ است‌. از امام‌ حسن‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ كه‌فرمود: از رسول‌ خدا (ص‌) شنیدم‌ كه‌ فرمود: من‌در خواب‌ دیدم‌ كه‌ بوزینگان‌ بر منبر من‌ می‌رفتندچون‌ جبرئیل‌ (ع‌) آمد صورت‌ موضوع‌ را به‌ اواعلام‌ كردم‌ و او گفت‌: آنها بنی‌امیه‌ هستند كه‌ به‌ناحق‌ بر منبر تو آیند من‌ پرسیدم‌ ملك‌ ایشان‌ چندباشد جبرئیل‌ گفت‌: هزار ماه‌ طول‌ می‌كشد من‌دلتنگ‌ شدم‌ آن‌گاه‌ جبرئیل‌ مرا به‌ سوره‌های‌ قدرو كوثر تسلی‌ داد و در آن‌ بیان‌ كرد كه‌ شب‌ قدر ازهزار ماه‌ بهتر است‌.
● شب‌ قدر
به‌ درستی‌ كه‌ ما قرآن‌ را در شب‌ قدر فرستادیم‌به‌ دو معنی‌، اول‌ آنكه‌ ابتدا نزول‌ آن‌ در شب‌ قدربوده‌ است‌ و دوم‌ آنكه‌ تمام‌ قرآن‌ در یك‌ نزول‌دفعی‌ از لوح‌ محفوظ نزد خداوند در شب‌ قدر به‌زمین‌ نازل‌ شد و چه‌ چیز تو را دانا گردانید تا شب‌قدر را بدانی‌ كه‌ چیست‌؟ كنایه‌ از منتهای‌ فضل‌ وبزرگی‌ شب‌ قدر است‌ به‌ جهت‌ عزت‌ و شرفی‌ كه‌این‌ شب‌ نسبت‌ به‌ وقتهای‌ دیگر برای‌ عبادت‌ دارد.در نامگذاری‌ قدر برای‌ یك‌ شب‌، گفته‌اند به‌جهت‌ آن‌ است‌ كه‌ بی‌ قدری‌ در این‌ شب‌ به‌ احیا وعبادت‌ بگذراند با قدر شود و یا اینكه‌ در این‌ شب‌از مالك‌ ذی‌قدر (خداوند) كتاب‌ ذی‌ قدر(قرآن‌) بر انسان‌ ذی‌قدر (پیامبر) توسط ملك‌ذی‌قدر (جبرئیل‌) برای‌ امت‌ ذی‌ قدر (مسلمین‌)نازل‌ شده‌ است‌ بدین‌ اسباب‌ آن‌ شب‌ را قدرگویند و به‌ همین‌ دلیل‌ خداوند آن‌ شب‌ رااین‌چنین‌ توصیف‌ می‌فرماید كه‌ شب‌ قدر بهتر ازهزار ماه‌ است‌ كه‌ عابدان‌ بنی‌ اسرائیل‌ در آن‌مدت‌ به‌ مجاهدت‌ و عبادت‌ پرداختند و یا اینكه‌فرزندان‌ امیه‌ غاصبانه‌ و ظالمانه‌ حكومت‌ اسلامی‌منطقه‌ حجاز، عراق‌ و شام‌ را از نیمه‌ دوم‌ هجری‌بدین‌ مدت‌ در اختیار گرفتند.
● زمان‌ شب‌ قدر
زمان‌ دقیق‌ شب‌ قدر به‌ حسب‌ تقویم‌ هجری‌معلوم‌ نیست‌ حتی‌ جمعی‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ این‌شب‌ در عهد رسول‌ خدا(ص‌) بوده‌ و چون‌ آن‌حضرت‌ رحلت‌ فرمودند دیگر شب‌ قدری‌ وجودندارد. این‌ دیدگاه‌ مورد قبول‌ علمای‌ امامیه‌ واهل‌ سنت‌ نیست‌ بلكه‌ از ابوذر غفاری‌ روایت‌ شده‌است‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) فرمود: شب‌ قدر درعهد انبیا سلف‌ بوده‌ و تا روز قیامت‌ باقیست‌ اما اكثرعلما سنی‌ و شیعه‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ شب‌ قدر یكی‌از شبهای‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ و چنین‌ عقیده‌ هایی‌ابراز شده‌ است‌ «ابن‌ رزین‌ عقیلی‌» معتقد است‌ كه‌شب‌ اول‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ و «حسن‌» گفته‌است‌ كه‌ شب‌ هفدهم‌ ماه‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ وعده‌ای‌ دیگر شب‌ نوزدهم‌ را شب‌ قدر می‌دانند وصحیح‌ترین‌ قول‌ آن‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ ازشبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌ آخر رمضان‌ است‌.
از حضرت‌ علی‌(ع‌) نقل‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌)اهل‌ خود را در ده‌ شب‌ آخر رمضان‌ بیدار می‌كردو به‌ عبادت‌تر غیب‌ می‌فرمود و همه‌ اوقات‌ این‌ ده‌شب‌ را به‌ قیام‌ ركوع‌، سجود به‌ روز می‌رساند ومی‌فرمود شب‌ قدر را در این‌ ده‌ شب‌ طلب‌ كنید.در تعیین‌ دقیق‌ شب‌ قدر در شبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌آخر رمضان‌ نیز بین‌ علما اختلاف‌ است‌. مذهب‌«ابن‌ سعید خدری‌» و «اختیار شافعی‌» شب‌ بیست‌و یكم‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ «بخاری‌» به‌ نقل‌ از ابی‌سعید خدری‌ نقل‌ می‌كند كه‌ پیامبر(ص‌) را دیدم‌شب‌ بیست‌ و یكم‌ تا صبح‌ در مسجد به‌ نماز ایستاد.امامزاده‌ اكثر علماء امامیه‌ شب‌ قدر بیست‌ و سوم‌رمضان‌ است‌. «عیاشی‌» از زراره‌ روایت‌ كرده‌است‌ كه‌ «عبدالواحد مختار انصاری‌» از امام‌ باقر(ع‌) روایت‌ كرده‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ از دوشب‌ بیست‌ یكم‌ یا بیست‌ و سوم‌ رمضان‌ است‌ سپس‌راوی‌ پرسید كه‌ یكی‌ از دو شب‌ را تعیین‌ فرمائیدامام‌ (ع‌) فرمود: چه‌ می‌شود هر دو شب‌ را به‌عبادت‌ برخیزی‌. به‌ هرشكل‌ روایات‌ در موردتعیین‌ شب‌ قدر متعدد و متفاوت‌ است‌ و درمجموع‌ شبهای‌ نوزدهم‌، بیست‌ و یكم‌، بیست‌ وسوم‌، را به‌ عنوان‌ شب‌ قدر تعیین‌ كردند اما بطوركلی‌ شبهای‌ دهگانه‌ ماه‌ رمضان‌ به‌ حسب‌ تقویم‌هجری‌ قمری‌ زمان‌ شبهای‌ قدر است‌ شبی‌ كه‌مانند سایر اوقات‌ عبادی‌ بر هر شهر و كشوری‌ به‌لحاظ خود منطقه‌ طبق‌ تقویم‌ قمری‌ محاسبه‌می‌شود و بدین‌ جهت‌ منافاتی‌ در تعیین‌ شب‌ قدربا افقهای‌ مختلف‌ مناطق‌ گوناگون‌ نیست‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

عدد ۱۹ در قرآن کریم


عدد ۱۹ در قرآن کریم
یکی از معجزات ریاضی قرآن کریم، شیوه ای است که در آن رقم ۱۹ با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز درآورده شده است. این رقم در آیه ۳۰ سوره مدثر مورد تاکید قرار گرفته است: «بر آن آتش نوزده تن موکلند.»
و هم چنین در آیات مختلف قرآن نیز رمزگذاری شده است. در ادامه فهرستی از این نمونه ها خواهد آمد.
- بسم الله الرحمن الرحیم از ۱۹ حرف تشکیل شده است. (شکل ۱)
- قرآن کریم از ۱۱۴ سوره تشکیل یافته است. (۶*۱۹)
- سوره علق (اولین سوره وحی شده بر پیامبر (ص) سوره نود و ششم قرآن
- اولین آیات وحی شده بر پیامبر پنج آیه اول سوره نود و ششم می باشند و مجموع کل واژه ها در این آیات شامل ۱۹ واژه می باشد. (شکل۲) «و» از نظر زبانشناسی یک حرف است، نه یک واژه؛ همچنین حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمی شود و بدین ترتیب به حساب نمی آید.
همانطور که می بینید، پنج آیه اول از ۱۹ حرف تشکیل شده است.
- سوره علق از ۱۹ آیه و ۲۸۵ (۵*۱۹) حرف تشکیل یافته است.
- سوره نصر، آخرین سوره وحی شده، ۱۹ واژه را دربر دارد.
- اولین آیه سوره نصر (که از امدادی که در آینده صورت خواهد گرفت سخن می گوید) شامل ۱۹ حرف می باشد.
- قرآن مجید شامل ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم می باشد، یعنی ۶*۱۹.
- از میان ۱۱۴ سوره قرآن ۱۱۳ سوره با بسم الله آغاز می شود. تنها سوره ای که بسم الله ندارد، سوره توبه می باشد، بیشتر سوره نمل سوره ای است که شامل دو بسم الله می باشد، اولین بسم الله در ابتدای سوره و دومین آن، آیه ۳۰ می باشد. از سوره توبه به بعد که با بسم الله شروع نمی شود، سوره نمل در نوزدهمین سوره بعد از آن قرار دارد. (شکل ۳)
در آغاز سوره نمل (یعنی سوره بیست و هفتم) یک بسم الله وجود دارد، همان طور که در آغاز آیه سی ام این سوره نیز یک بسم الله وجود دارد. بنابراین دو بسم الله در این سوره وجود دارد. و این بسم الله که در آیه سی ام قرار دارد، فهرست ۱۱۴ بسم الله که قرآن شامل آن می باشد را کامل می کند. زمانی که ما عدد این آیه و این سوره (یعنی ۳۰ و ۲۷) را با هم جمع می کنیم، به جمع کل پنجاه و هفت (۳*۱۹=۵۷) می رسیم.
جمع کل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم ) ۳۴۲
(۲۷+۲۶+۲۵+۲۴+۲۳+۲۲+۲۱+۲۰+۱۹+۱۸+۱۷+۱۶+۱۵+۱۴+۱۳+۱۲+۱۱+۱۰+۹) می باشد.
این عدد از ضرب دو عدد نوزده و هیجده حاصل می شود.
- مجموع دفعاتی که نام «الله»، در آیاتی که عدد آن ها مضربی از ۱۹ (،۵۷،۳۸،۱۹ ۷۶ و...) می باشد، آورده شده، ۱۳۳ می باشد، به عبارت دیگر (۷*۱۹=۱۳۳)
- مقدار ابجد واژه «واحد» که به معنای یک می باشد، عدد ۱۹ می باشد. این کلمه به همراه، واژه های مختلف دیگر در قرآن به کار رفته است. به عنوان مثال: یک در، یک نوع خوراک.
این واژه ۱۹ مرتبه همراه با نام «خدا» به کار رفته است. (شکل ۴)
- مجموع کل سوره ها و تعداد آیاتی که واژه «واحد» در آن به کار رفته ۱۹*۱۹ می باشد به عبارت دیگر ۳۶۱.
- بین اولین حروف مقطعه الف، لام، میم (بقره‎/۱) و آخرین آن ها ن (قلم/۱) ۵۲۶۳ آیه وجود دارد، به عبارتی ۲۷۷*۱۹.
- سی و هشت (۳۸=۲*۱۹) آیه بدون حروف مقطعه در بین اولین سوره دارای حروف مقطعه و آخرین آن ها وجود دارند.
- واژه «رحمن» ۵۷ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. (۳*۱۹)
- سی (۳۰) عدد مختلف در قرآن کریم نام برده شده است. (شکل ۵)
که جمع این اعداد، عدد ،۱۴۶ ۱۶۲ می شود و این عدد در اصل از ضرب ۸۵۳۴ *۱۹ به دست می آید.
- پنجاهمین سوره قرآن کریم که با حرف مقطعه «ق» شروع می شود شامل ۵۷ حرف ق می باشد و به عبارتی ۵۷=۳*۱۹
- حروف یاء و سین در ابتدای سوره یاسین به کار رفته است، حرف سین ۴۸ مرتبه و حرف یاء ۲۳۷ مرتبه در این سوره وجود دارد. جمع کل این اعداد، عدد (۱۵*۱۹) ۲۸۵ می شود.
- مقدار عددی ابجد برخی از خصلت های پروردگار نیز مضربی از ۱۹ می باشد.
۱) واحد (۶*۱۹) ۱۹
۲) جامع (۹*۱۹) ۱۱۴
نوزده، رقمی عجیب و شگفت انگیز
- رقم ۱۹ جمع ارقام ۹ و ۱۰ در توان ۱ می باشد(۱۰ به توان یک) تفاضل بین ارقام ۹ و ۱۰ به توان ۲ نیز بازهم مرتبه ای از عدد ۱۹ می باشد.
(شکل ۶)
خورشید، ماه و زمین، در همه موقعیت های خویش، در طول ۱۹ سال صف می کشند.
ستاره دنباله دار هالی در هر ۷۶ سال یکبار از منظومه شمسی عبور می کند. (۴*۱۹)
جایگاه رقم ۱۹ در مثلث پاسکال
- مثلث پاسکال مثلثی حسابی است که در جبر و در محاسبه احتمالات به کار می رود. جمع ۱۹ رقم اول مثلث پاسکال عدد (۲*۱۹) ۳۸ می باشد. (شکل ۷)
- جمع ۱۹ عدد اول مثلث پاسکال عدد (۳*۱۹)۵۷ می باشد. (شکل ۸)
نتیجه
- جمع نوزده رقم اول مضربی از ۱۹ می باشد.
- جمع نوزده عدد اول نیز مضربی از ۱۹ می باشد.
«ارتباط بین رقم ۱۹ و مثلث پاسکال در نگاه وحی زنجیره ای آیات قرآنی»
- نود و ششمین سوره قرآن کریم (اولین سوره وحی شده) نوزدهمین سوره از آخر قرآن می باشد. این سوره ۱۹ آیه و (۵*۱۹)۲۸۵ حرف دارد. پنج آیه اول این سوره (اولین آیات وحی شده) شامل (۴*۱۹)۷۶ حرف می باشد.
- اولین آیات سوره شصت و هشتم (دومین سوره وحی شده) شامل (۲*۱۹)۳۸ کلمه می باشد.
- سری سوم از آیات وحی شده (سوره هفتاد و سوم) شامل (۳*۱۹)۵۷ کلمه می باشد.
«این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای اهل عالم نمی باشد و شما منکران بر این مقال پس از مرگ به خوبی آگاه می شوید)
سوره ص‎/۸۸ و ۸۷)
آن خدایی که آسمان ها و زمین همه ملک اوست، او خلق را زنده می گرداند و باز می میراند و بر همه چیز تواناست.»
(حدید‎/۲)
«اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست.»
(حدید ‎/۳)

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها