یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 24 September, 2017

سوره‌ قدر


سوره‌ قدر
● نزول‌ سوره‌ قدر
سوره‌ قدر بیست‌ و پنجمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و نود و هفتمین‌ سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ درجز سی‌ام‌ است‌ كه‌ شامل‌ ۵ آیه‌ و ۱۱۲ حرف‌ و۳۰ كلمه‌ است‌ و در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. پیامبر(ص‌) درشهر مكه‌ برای‌ اصحاب‌ خود از بنی‌ اسرائیل‌اخباری‌ را نقل‌ می‌فرمود كه‌ مورد تعجب‌ اصحاب‌می‌شد. «ثعلبی‌» در تفسیر خود از رسول‌خدا(ص‌) نقل‌ می‌كند كه‌ در بنی‌ اسرائیل‌، عابدی‌بود كه‌ او را «شمسون‌» می‌نامیدند. او هزار ماه‌معادل‌ هشتادوسه‌ سال‌ و چهار ماه‌ در راه‌ خدا به‌مجاهدت‌ پرداخت‌ و اصحاب‌ متعجب‌ شدند، بااین‌ عمرهای‌ كوتاه‌ و عملهای‌ ناقص‌ چگونه‌ چنین‌عبادتی‌ انجام‌ دهیم‌؟ آن‌گاه‌ حق‌ تعالی‌ به‌ حبیب‌خود فرمود: من‌ تو را شبی‌ داده‌ام‌ كه‌ اگر آن‌ شب‌را به‌ عبادت‌ به‌ روز رسانید ثواب‌ آن‌ بهتر از هزارماه‌ عبادت‌ و جهاد است‌. بعضی‌ از مفسران‌ ازرسول‌ خدا(ص‌) نقل‌ كردند كه‌ حضرت‌ فرمودیحیی‌، زكریا، حزقیل‌ و یوشع‌ چهار عابد از بنی‌اسرائیل‌ هشتاد سال‌ خدا را عبادت‌ كردند و هرگزلحظه‌ای‌ او را معصیت‌ نكردند. آن‌گاه‌ صحابه‌تعجب‌ كردند و به‌ حال‌ خود قیاس‌ گرفتند كه‌چگونه‌ همانند عابدان‌ بنی‌اسرائیل‌ عبادت‌پروردگار كنند. در این‌ حالت‌ سوره‌ قدر در مكه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر (ص‌) نازل‌ شد كه‌ عبادت‌ درشب‌ قدر بهتر از عبادت‌ هزار ماه‌ و در روایتی‌ دیگرآمده‌ است‌. از امام‌ حسن‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ كه‌فرمود: از رسول‌ خدا (ص‌) شنیدم‌ كه‌ فرمود: من‌در خواب‌ دیدم‌ كه‌ بوزینگان‌ بر منبر من‌ می‌رفتندچون‌ جبرئیل‌ (ع‌) آمد صورت‌ موضوع‌ را به‌ اواعلام‌ كردم‌ و او گفت‌: آنها بنی‌امیه‌ هستند كه‌ به‌ناحق‌ بر منبر تو آیند من‌ پرسیدم‌ ملك‌ ایشان‌ چندباشد جبرئیل‌ گفت‌: هزار ماه‌ طول‌ می‌كشد من‌دلتنگ‌ شدم‌ آن‌گاه‌ جبرئیل‌ مرا به‌ سوره‌های‌ قدرو كوثر تسلی‌ داد و در آن‌ بیان‌ كرد كه‌ شب‌ قدر ازهزار ماه‌ بهتر است‌.
● شب‌ قدر
به‌ درستی‌ كه‌ ما قرآن‌ را در شب‌ قدر فرستادیم‌به‌ دو معنی‌، اول‌ آنكه‌ ابتدا نزول‌ آن‌ در شب‌ قدربوده‌ است‌ و دوم‌ آنكه‌ تمام‌ قرآن‌ در یك‌ نزول‌دفعی‌ از لوح‌ محفوظ نزد خداوند در شب‌ قدر به‌زمین‌ نازل‌ شد و چه‌ چیز تو را دانا گردانید تا شب‌قدر را بدانی‌ كه‌ چیست‌؟ كنایه‌ از منتهای‌ فضل‌ وبزرگی‌ شب‌ قدر است‌ به‌ جهت‌ عزت‌ و شرفی‌ كه‌این‌ شب‌ نسبت‌ به‌ وقتهای‌ دیگر برای‌ عبادت‌ دارد.در نامگذاری‌ قدر برای‌ یك‌ شب‌، گفته‌اند به‌جهت‌ آن‌ است‌ كه‌ بی‌ قدری‌ در این‌ شب‌ به‌ احیا وعبادت‌ بگذراند با قدر شود و یا اینكه‌ در این‌ شب‌از مالك‌ ذی‌قدر (خداوند) كتاب‌ ذی‌ قدر(قرآن‌) بر انسان‌ ذی‌قدر (پیامبر) توسط ملك‌ذی‌قدر (جبرئیل‌) برای‌ امت‌ ذی‌ قدر (مسلمین‌)نازل‌ شده‌ است‌ بدین‌ اسباب‌ آن‌ شب‌ را قدرگویند و به‌ همین‌ دلیل‌ خداوند آن‌ شب‌ رااین‌چنین‌ توصیف‌ می‌فرماید كه‌ شب‌ قدر بهتر ازهزار ماه‌ است‌ كه‌ عابدان‌ بنی‌ اسرائیل‌ در آن‌مدت‌ به‌ مجاهدت‌ و عبادت‌ پرداختند و یا اینكه‌فرزندان‌ امیه‌ غاصبانه‌ و ظالمانه‌ حكومت‌ اسلامی‌منطقه‌ حجاز، عراق‌ و شام‌ را از نیمه‌ دوم‌ هجری‌بدین‌ مدت‌ در اختیار گرفتند.
● زمان‌ شب‌ قدر
زمان‌ دقیق‌ شب‌ قدر به‌ حسب‌ تقویم‌ هجری‌معلوم‌ نیست‌ حتی‌ جمعی‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ این‌شب‌ در عهد رسول‌ خدا(ص‌) بوده‌ و چون‌ آن‌حضرت‌ رحلت‌ فرمودند دیگر شب‌ قدری‌ وجودندارد. این‌ دیدگاه‌ مورد قبول‌ علمای‌ امامیه‌ واهل‌ سنت‌ نیست‌ بلكه‌ از ابوذر غفاری‌ روایت‌ شده‌است‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) فرمود: شب‌ قدر درعهد انبیا سلف‌ بوده‌ و تا روز قیامت‌ باقیست‌ اما اكثرعلما سنی‌ و شیعه‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ شب‌ قدر یكی‌از شبهای‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ و چنین‌ عقیده‌ هایی‌ابراز شده‌ است‌ «ابن‌ رزین‌ عقیلی‌» معتقد است‌ كه‌شب‌ اول‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ و «حسن‌» گفته‌است‌ كه‌ شب‌ هفدهم‌ ماه‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ وعده‌ای‌ دیگر شب‌ نوزدهم‌ را شب‌ قدر می‌دانند وصحیح‌ترین‌ قول‌ آن‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ ازشبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌ آخر رمضان‌ است‌.
از حضرت‌ علی‌(ع‌) نقل‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌)اهل‌ خود را در ده‌ شب‌ آخر رمضان‌ بیدار می‌كردو به‌ عبادت‌تر غیب‌ می‌فرمود و همه‌ اوقات‌ این‌ ده‌شب‌ را به‌ قیام‌ ركوع‌، سجود به‌ روز می‌رساند ومی‌فرمود شب‌ قدر را در این‌ ده‌ شب‌ طلب‌ كنید.در تعیین‌ دقیق‌ شب‌ قدر در شبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌آخر رمضان‌ نیز بین‌ علما اختلاف‌ است‌. مذهب‌«ابن‌ سعید خدری‌» و «اختیار شافعی‌» شب‌ بیست‌و یكم‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ «بخاری‌» به‌ نقل‌ از ابی‌سعید خدری‌ نقل‌ می‌كند كه‌ پیامبر(ص‌) را دیدم‌شب‌ بیست‌ و یكم‌ تا صبح‌ در مسجد به‌ نماز ایستاد.امامزاده‌ اكثر علماء امامیه‌ شب‌ قدر بیست‌ و سوم‌رمضان‌ است‌. «عیاشی‌» از زراره‌ روایت‌ كرده‌است‌ كه‌ «عبدالواحد مختار انصاری‌» از امام‌ باقر(ع‌) روایت‌ كرده‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ از دوشب‌ بیست‌ یكم‌ یا بیست‌ و سوم‌ رمضان‌ است‌ سپس‌راوی‌ پرسید كه‌ یكی‌ از دو شب‌ را تعیین‌ فرمائیدامام‌ (ع‌) فرمود: چه‌ می‌شود هر دو شب‌ را به‌عبادت‌ برخیزی‌. به‌ هرشكل‌ روایات‌ در موردتعیین‌ شب‌ قدر متعدد و متفاوت‌ است‌ و درمجموع‌ شبهای‌ نوزدهم‌، بیست‌ و یكم‌، بیست‌ وسوم‌، را به‌ عنوان‌ شب‌ قدر تعیین‌ كردند اما بطوركلی‌ شبهای‌ دهگانه‌ ماه‌ رمضان‌ به‌ حسب‌ تقویم‌هجری‌ قمری‌ زمان‌ شبهای‌ قدر است‌ شبی‌ كه‌مانند سایر اوقات‌ عبادی‌ بر هر شهر و كشوری‌ به‌لحاظ خود منطقه‌ طبق‌ تقویم‌ قمری‌ محاسبه‌می‌شود و بدین‌ جهت‌ منافاتی‌ در تعیین‌ شب‌ قدربا افقهای‌ مختلف‌ مناطق‌ گوناگون‌ نیست‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بیزینس , ساروی , دنده ای , منوچهر احمدی پور , قرن سال , نیکوا کیدمن , خیابان شیخ بهایی , پاک سازی , گیاهان دارویی , عبدالرضا دبیری , امام جعفر صادق (ع) , کیک سیب زمینی , روز بزرگداشت شهدا , محمود حجتی , لردگان , میرهادی قره‌سید رومیانی , تفکیک، , سمیه باقرصاد , فلسکا امفوکو جانشین رئیس جمهور زیمبابوه , ارزانبشکه , لیگ وزنه‌برداری ایران , شرایط امنیتی , هیات مقررات زدایی , جنبش جنوب , بوربور , تریتا پارسی , محمد علی پیری , نظارت بر حجاب , پزشک متخصص , عر اقی , نمایشگاه کتاب لرستان , وزیر‌آموزش و پرورش , قله ایران , کودتای ۲۸مرداد , شخصیت سال , نعمت الله حقیقی , اداره کل آموزش و پرورش اصفهان , اساتید دانشگاه , سینماگران انیمیشن , دریای بارنتز , پل ارتباطی , مراقبتهای اولیه , زور جهانی زن , وزن کشی , سامسو ترکیه , مرمت بنا , مجتمع دانشگاهی , ناصر نظر , مواد ترش , اسقاط ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
در دل دارم جهانی بی‌تو من , فضاهای روستایی ویژه، استان یزد , صد گوش نوم باز شد از راز شنودن , درآمدسرانه , جدول توانائی‌های ذهنی نخستین از دیدگاه ترستون , از غزل های شامل قران السعد ین , وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی , پارك ملی كویر، دهستان قم‌رود، قم , حزب دمکراتیک مسیحی (‍CDA) , تهیه برنامه تبلیغات پیشبرد فروش , تناوب , منوچهر مطیعی تهرانی , اقتصاد , قلعه سرخه‌حصار , دگربار این دلم آتش گرفتست , باباپیر , داروهای مخدر , فتنه می‌خیزد از آن ترکانه دامن برزدن , رسانه‌های گروهی (۲) , آمادگی از نظر زمان ,

برخی منابع مهم خبری
teyf.ir طیف , shahidnews.com شهیدنیوز , nay.ir نی , nimrooznews.com نیمروز , jadidonline.com جدید آنلاین , basirat.ir بصیرت , mellatonline.ir ملت , zoomit.ir زومیت , nava.ir نوا , chn.ir میراث فرهنگی , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , shahr.ir شهر , inn.ir شبکه ایران , gooyait.com گویا آی تی , fdn.ir فرهیختگان , sedayiran.com صدای ایران , boursenews.ir بورس نیوز , asreertebat.com عصر ارتباط , 9day.ir 9 دی , fararu.com فرارو , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , tajrobehmag.com تجربه , cinemapress.ir سینما پرس , akkasee.com عکاسی , atynews.com آتی نیوز , aryanews.com آریا , poolnews.ir پول نیوز , ilna.ir ایلنا , dolateyar.com دولت یار , alborznews.net البرز ,

وبگردی
آغداش تو را سننه !؟
آغداش تو را سننه !؟ - علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر اخیرا نامه ای به روسای قوای سه گانه و وزرای ارشاد و اطلاعات و نیز فرمانده ‏ناجا ‏درباره 500 اثر هنری ضبط شده در این فرهنگستان نوشته است.‏
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب - فیلم پخش شدن محموله تریاک کف جاده و جمع کردن توسط مردم!
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها