یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ / Sunday, 19 November, 2017

سوره‌ قدر


سوره‌ قدر
● نزول‌ سوره‌ قدر
سوره‌ قدر بیست‌ و پنجمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و نود و هفتمین‌ سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ درجز سی‌ام‌ است‌ كه‌ شامل‌ ۵ آیه‌ و ۱۱۲ حرف‌ و۳۰ كلمه‌ است‌ و در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌پیامبر اسلام‌(ص‌) نازل‌ شده‌ است‌. پیامبر(ص‌) درشهر مكه‌ برای‌ اصحاب‌ خود از بنی‌ اسرائیل‌اخباری‌ را نقل‌ می‌فرمود كه‌ مورد تعجب‌ اصحاب‌می‌شد. «ثعلبی‌» در تفسیر خود از رسول‌خدا(ص‌) نقل‌ می‌كند كه‌ در بنی‌ اسرائیل‌، عابدی‌بود كه‌ او را «شمسون‌» می‌نامیدند. او هزار ماه‌معادل‌ هشتادوسه‌ سال‌ و چهار ماه‌ در راه‌ خدا به‌مجاهدت‌ پرداخت‌ و اصحاب‌ متعجب‌ شدند، بااین‌ عمرهای‌ كوتاه‌ و عملهای‌ ناقص‌ چگونه‌ چنین‌عبادتی‌ انجام‌ دهیم‌؟ آن‌گاه‌ حق‌ تعالی‌ به‌ حبیب‌خود فرمود: من‌ تو را شبی‌ داده‌ام‌ كه‌ اگر آن‌ شب‌را به‌ عبادت‌ به‌ روز رسانید ثواب‌ آن‌ بهتر از هزارماه‌ عبادت‌ و جهاد است‌. بعضی‌ از مفسران‌ ازرسول‌ خدا(ص‌) نقل‌ كردند كه‌ حضرت‌ فرمودیحیی‌، زكریا، حزقیل‌ و یوشع‌ چهار عابد از بنی‌اسرائیل‌ هشتاد سال‌ خدا را عبادت‌ كردند و هرگزلحظه‌ای‌ او را معصیت‌ نكردند. آن‌گاه‌ صحابه‌تعجب‌ كردند و به‌ حال‌ خود قیاس‌ گرفتند كه‌چگونه‌ همانند عابدان‌ بنی‌اسرائیل‌ عبادت‌پروردگار كنند. در این‌ حالت‌ سوره‌ قدر در مكه‌ بروجود مقدس‌ پیامبر (ص‌) نازل‌ شد كه‌ عبادت‌ درشب‌ قدر بهتر از عبادت‌ هزار ماه‌ و در روایتی‌ دیگرآمده‌ است‌. از امام‌ حسن‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ كه‌فرمود: از رسول‌ خدا (ص‌) شنیدم‌ كه‌ فرمود: من‌در خواب‌ دیدم‌ كه‌ بوزینگان‌ بر منبر من‌ می‌رفتندچون‌ جبرئیل‌ (ع‌) آمد صورت‌ موضوع‌ را به‌ اواعلام‌ كردم‌ و او گفت‌: آنها بنی‌امیه‌ هستند كه‌ به‌ناحق‌ بر منبر تو آیند من‌ پرسیدم‌ ملك‌ ایشان‌ چندباشد جبرئیل‌ گفت‌: هزار ماه‌ طول‌ می‌كشد من‌دلتنگ‌ شدم‌ آن‌گاه‌ جبرئیل‌ مرا به‌ سوره‌های‌ قدرو كوثر تسلی‌ داد و در آن‌ بیان‌ كرد كه‌ شب‌ قدر ازهزار ماه‌ بهتر است‌.
● شب‌ قدر
به‌ درستی‌ كه‌ ما قرآن‌ را در شب‌ قدر فرستادیم‌به‌ دو معنی‌، اول‌ آنكه‌ ابتدا نزول‌ آن‌ در شب‌ قدربوده‌ است‌ و دوم‌ آنكه‌ تمام‌ قرآن‌ در یك‌ نزول‌دفعی‌ از لوح‌ محفوظ نزد خداوند در شب‌ قدر به‌زمین‌ نازل‌ شد و چه‌ چیز تو را دانا گردانید تا شب‌قدر را بدانی‌ كه‌ چیست‌؟ كنایه‌ از منتهای‌ فضل‌ وبزرگی‌ شب‌ قدر است‌ به‌ جهت‌ عزت‌ و شرفی‌ كه‌این‌ شب‌ نسبت‌ به‌ وقتهای‌ دیگر برای‌ عبادت‌ دارد.در نامگذاری‌ قدر برای‌ یك‌ شب‌، گفته‌اند به‌جهت‌ آن‌ است‌ كه‌ بی‌ قدری‌ در این‌ شب‌ به‌ احیا وعبادت‌ بگذراند با قدر شود و یا اینكه‌ در این‌ شب‌از مالك‌ ذی‌قدر (خداوند) كتاب‌ ذی‌ قدر(قرآن‌) بر انسان‌ ذی‌قدر (پیامبر) توسط ملك‌ذی‌قدر (جبرئیل‌) برای‌ امت‌ ذی‌ قدر (مسلمین‌)نازل‌ شده‌ است‌ بدین‌ اسباب‌ آن‌ شب‌ را قدرگویند و به‌ همین‌ دلیل‌ خداوند آن‌ شب‌ رااین‌چنین‌ توصیف‌ می‌فرماید كه‌ شب‌ قدر بهتر ازهزار ماه‌ است‌ كه‌ عابدان‌ بنی‌ اسرائیل‌ در آن‌مدت‌ به‌ مجاهدت‌ و عبادت‌ پرداختند و یا اینكه‌فرزندان‌ امیه‌ غاصبانه‌ و ظالمانه‌ حكومت‌ اسلامی‌منطقه‌ حجاز، عراق‌ و شام‌ را از نیمه‌ دوم‌ هجری‌بدین‌ مدت‌ در اختیار گرفتند.
● زمان‌ شب‌ قدر
زمان‌ دقیق‌ شب‌ قدر به‌ حسب‌ تقویم‌ هجری‌معلوم‌ نیست‌ حتی‌ جمعی‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ این‌شب‌ در عهد رسول‌ خدا(ص‌) بوده‌ و چون‌ آن‌حضرت‌ رحلت‌ فرمودند دیگر شب‌ قدری‌ وجودندارد. این‌ دیدگاه‌ مورد قبول‌ علمای‌ امامیه‌ واهل‌ سنت‌ نیست‌ بلكه‌ از ابوذر غفاری‌ روایت‌ شده‌است‌ كه‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) فرمود: شب‌ قدر درعهد انبیا سلف‌ بوده‌ و تا روز قیامت‌ باقیست‌ اما اكثرعلما سنی‌ و شیعه‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ شب‌ قدر یكی‌از شبهای‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ و چنین‌ عقیده‌ هایی‌ابراز شده‌ است‌ «ابن‌ رزین‌ عقیلی‌» معتقد است‌ كه‌شب‌ اول‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ و «حسن‌» گفته‌است‌ كه‌ شب‌ هفدهم‌ ماه‌ رمضان‌ شب‌ قدر است‌ وعده‌ای‌ دیگر شب‌ نوزدهم‌ را شب‌ قدر می‌دانند وصحیح‌ترین‌ قول‌ آن‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ ازشبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌ آخر رمضان‌ است‌.
از حضرت‌ علی‌(ع‌) نقل‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌)اهل‌ خود را در ده‌ شب‌ آخر رمضان‌ بیدار می‌كردو به‌ عبادت‌تر غیب‌ می‌فرمود و همه‌ اوقات‌ این‌ ده‌شب‌ را به‌ قیام‌ ركوع‌، سجود به‌ روز می‌رساند ومی‌فرمود شب‌ قدر را در این‌ ده‌ شب‌ طلب‌ كنید.در تعیین‌ دقیق‌ شب‌ قدر در شبهای‌ دهگانه‌ ثلث‌آخر رمضان‌ نیز بین‌ علما اختلاف‌ است‌. مذهب‌«ابن‌ سعید خدری‌» و «اختیار شافعی‌» شب‌ بیست‌و یكم‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ «بخاری‌» به‌ نقل‌ از ابی‌سعید خدری‌ نقل‌ می‌كند كه‌ پیامبر(ص‌) را دیدم‌شب‌ بیست‌ و یكم‌ تا صبح‌ در مسجد به‌ نماز ایستاد.امامزاده‌ اكثر علماء امامیه‌ شب‌ قدر بیست‌ و سوم‌رمضان‌ است‌. «عیاشی‌» از زراره‌ روایت‌ كرده‌است‌ كه‌ «عبدالواحد مختار انصاری‌» از امام‌ باقر(ع‌) روایت‌ كرده‌ است‌ كه‌ شب‌ قدر یكی‌ از دوشب‌ بیست‌ یكم‌ یا بیست‌ و سوم‌ رمضان‌ است‌ سپس‌راوی‌ پرسید كه‌ یكی‌ از دو شب‌ را تعیین‌ فرمائیدامام‌ (ع‌) فرمود: چه‌ می‌شود هر دو شب‌ را به‌عبادت‌ برخیزی‌. به‌ هرشكل‌ روایات‌ در موردتعیین‌ شب‌ قدر متعدد و متفاوت‌ است‌ و درمجموع‌ شبهای‌ نوزدهم‌، بیست‌ و یكم‌، بیست‌ وسوم‌، را به‌ عنوان‌ شب‌ قدر تعیین‌ كردند اما بطوركلی‌ شبهای‌ دهگانه‌ ماه‌ رمضان‌ به‌ حسب‌ تقویم‌هجری‌ قمری‌ زمان‌ شبهای‌ قدر است‌ شبی‌ كه‌مانند سایر اوقات‌ عبادی‌ بر هر شهر و كشوری‌ به‌لحاظ خود منطقه‌ طبق‌ تقویم‌ قمری‌ محاسبه‌می‌شود و بدین‌ جهت‌ منافاتی‌ در تعیین‌ شب‌ قدربا افقهای‌ مختلف‌ مناطق‌ گوناگون‌ نیست‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کنکورسراسری , بخش خلیفان , مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور , تذکر به ستادهای انتخاباتی , فارسی ساز موبایل , شرکت آب و فاضلاب , امبولانس آیده , ریرگردها , اداره پاسخگویی دولت آمریکا , تروریست های توییتر , نمایش فیلم , رزمندگان خراسان جنوبی , انتخابات محلی , مرتضی اسماعیل کاشی , دوربین های ترافیکی , پلاسکو تا سردشت , دریایی خلیج فارس , تیم پله , علی جوان , دوره دوازدهم , دو هفته نامه , تونل های ترافیکی , رنو کلیو , مطالعات محیطی , هماهنگی امنیتی , الکساندر اس چوآز , برجام , اولترابوک , موزاییک‌ , والدین کودکان , محمد بزرگ نیا , «کتابِ بهرام اردبیلی» , یوسف رنجبر , اهدای مستمر , مربی تیم , رئیس سازمان تیم‌های ملی تکواندو , کمبود تعرفه , سه افریقایی , سلای سیاه , تورپاخ , منابع ملیگ , حزب منحله بعث , سلامتی معده , دکتر الیاس زاده , فریدون شهر , ایارن و بنگلادش , کابینه داووداغلو , ذبح سه هزار مرغ غیرمجاز , پلیس راهو , گورباچف ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
آیندهٔ بیماری مالاریا در ایران , رژیم غذائی , منوچهر مطیعی تهرانی , یار دور افتاده مان حل مراد ما نکرد , بازار سردار، كرمان , یک جام با تو خوردن یک عمر می‌پرستی , طیره شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی قاضی را , اختلال‌های عاطفی یا خلقی , قفسهٔ دارو , آب‌انبار کهنه‌دژ , اکوتیوفات یدور - ECHOTHIOPHATE IODIDE , استعمال افعال در جمله به طریق تازه , عرق , دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو , موزهٔ رشت، رشت , ای صبا، یار مرا از من بی‌یار بپرس , واکنش‌های پیوند قرنیه , جنگ‌های کشور , عوامل مفنی , در مدح رضیةالدین مریم ,

برخی منابع مهم خبری
click.ir کلیک , tarafdari.ir طرفداری , fararu.com فرارو , mihanemrooz.ir میهن امروز , rooyeshnews.com رویش , rokna.ir رکنا , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , ilna.ir ایلنا , bahardaily.ir روزنامه بهار , ensafnews.com انصاف نیوز , dana.ir دانا , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , bankvarzesh.com بانک ورزش , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , aecinema.ir هنر و تجربه , mehrnews.com خبرگزاری مهر , jamaran.ir جماران , khabarkhodro.com خودرو , icana.ir خانه ملت , rooziato.com روزیاتو , dolatebahar.com دولت بهار , snn.ir دانشجو , asrekhodro.com عصر خودرو , javanonline.ir روزنامه جوان , entekhab.ir انتخاب , farnet.ir فارنت , tejaratnews.com تجارت نیوز , kayhan.ir روزنامه کیهان , fardanews.com فردا نیوز , itanalyze.com آی تی آنالیز ,

وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها