دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018

وحی و کیفیت نزول قرآن


وحی و کیفیت نزول قرآن
الف ) وحی .
قـرآن مـجید به توسط فرشته وحی , جبرئیل از سوی خداوند و بر وفق آنچه در لوح محفوظ ثبت است , به عین الفاظ بر قلب [ قوای دراكه ] حضرت رسول (ص ) وحی یا نازل شده است . وحـی , پـدیـده ای اسـت واقعی و عینی و روحانی و عبارت است از ارسال پیام از سوی خداوند به پیامبران , و در مورد قرآن به حضرت خاتم الانبیاء (ص ). قرآن پژوه معاصر , استاد محمد هادی معرفت , در تعریف وحی نشده است : وحی پدیده ای است روحانی كه در بعضی از مردم پدید می آید كه با آن به خصایص روحی , ممتاز می گردند كه آنان را سـزاوار اتصال به ملااعلی می گرداند , و این یا با مكاشفه در باطن نفس است یا با شنیدن كه گـیـرنـده وحـی احـسـاسـی ناگهانی را درمی یابد كه از خارج وجودش بر او نازل می گردد و برخاسته از ضمیر خود او نیست . و می افزاید كه وحی از مقوله ادراك وصف ناپذیر است و این پدیده روحانی را كسی كه شایسته دریافت آن است درمی یابد. و جز او كسی نمی تواند ژرفنای آن را وصف كند , مگر آنكه به آثار و عوارضش از آن تعبیر كند. ( التمهید , ۱/۲۶ ) همو وحی را سه گونه می داند. ۱ ) بـه صـورت رؤیـای صـادقـه ۲ ) به وساطت جبرئیل ۳ ) به صورت مباشر ( بدون واسطه ) كه مخصوصا دو صورت اخیر بر حضرت رسول (ص ) فرود می آمده است . و صورت اول در آغاز بعثت برای حضرت (ص ) پیش می آمده است . شادروان رامیار برای وحی مراحل هفت گانه شمرده است ( تاریخ قرآن , ۱۱۲ ).
و فرق آن را با الهام باز نموده است ( پیشین , ۱۴۵ به بعد ). شـادروان عـلامـه طـبـاطـبایی می نویسد : آنچه از قرآن به دست می آید این است كه این كتاب آسمانی [ قرآن ] از راه وحی ای كه به پیغمبر اكرم (ص ) شده به دست آمده , و وحی یك نوع تكلیم آسـمـانـی ( غـیـر مادی ) است كه از راه حس و تفكر عقلی درك نمی شود , بلكه با درك و شعور دیـگـری اسـت كه گاهی در برخی از افراد به حسب خواست خدایی - پیدا می شود , و دستورات غیبی یعنی نهان از حس و عقل را از وحی و تعلیم خدایی دریافت می كند. عهده داری این امر نیز نبوت نامیده می شود. ( قـرآن در اسـلام , ۱۰۷ ) همچنین : عقیده عمومی مسلمین - كه البته ریشه آن همان ظواهر لـفـظی قرآن است - درباره وحی قرآن این است كه قرآن مجید به لفظ خود سخن خداست كه به وسـیله یكی از مقربین ملائكه كه موجوداتی آسمانی هستند , به پیغمبر اكرم (ص ) فرستاده شده است . نام این ملك یا فرشته , جبرئیل و روح امین است .
سخن خدا را تدریجا در مدت بیست و سه سال به پیغمبر اكرم (ص ) رسانیده و به موجب آن به آن حضرت ماموریت داده شده كه لفظ آیات آن را بر مردم بخواند. ( پیشین , ۹۰ ). بـه گـفته مرحوم رامیار , واقعیت وحی به انبیاء به تواتر تاریخی رسیده است و مورد تایید یاران و حتی دشمنان ایشان بوده است , ولو آنكه در تبیین و توجیه آن اختلاف نظر بسیار است . ( تاریخ قرآن , ۱۳۳ ). در حـین نزول وحی به حضرت رسول (ص ) احوال سنگین گوناگونی دست می داده است نظیر لـرزیدن , در هوای سرد عرق ریختن , به حالتی نزدیك به بیهوشی و بهت درآمدن , و گاه قبل از فرارسیدن وحی , صدایی مانند زنگ ( جرس ) می شنیده است .
بهترین و كاملترین توصیف از آغاز شدن وحی در سیره ابن هشام آمده است . ( ـ سیرت رسول اللّه , ۱/۲۰۵ به بعد , باب دوازدهم . ) پـس از انـقـضـای هـر نوبت از وحی , حضرت رسول (ص ) الفاظ قرآن را كه به نحوی روشن در خـاطـرش نـقش بسته بوده است , به یاد می آورده و به كاتبان وحی كه عده آنان را تا چهل نفر از صـحـابه با سواد ( از جمله خلفای چهارگانه , ابی بن كعب , زید بن ثابت , طلحه , زبیر , سعد بن ابـی وقـاص ) یـاد كـرده انـد , امـلا مـی فـرمـوده انـد و آنان با نوشت افزارهای بسیار ابتدایی آن را مـی نـوشته اند , و سپس با نظارت مستقیم حضرت (ص ) بر مردم می خوانده اند و حافظان , حفظ می كرده اند. ( درباره حافظان اولیه ـ تاریخ قرآن , رامیار , ۲۴۷ به بعد ).
ب ) نزول .
نـزول قرآن مجید عبارت است از فرود آمدن وحی به تفاریق , از مصدر وحی ( خداوند ) به مهبط وحـی ( قـلـب حـضـرت رسول - ص - ) در طی مدت بیست و سه سال از لیلهٔ القدر ( شبی از شبهای فرد دهه آخر رمضان ) سال اول بعثت , تا اندكی پیش از وفات آن حضرت (ص ).
در قرآن مجید , نزول وحی چون به خداوند نسبت داده شود , انزال و تنزیل نامیده می شود. نخستین سوره ای كه بر حضرت رسول (ص ) نازل شده است , سوره علق ( اقرا ) است . بـعضی گفته اند ابتدا فقط پنج آیه اول این سوره نازل شده است , بعضی از محققان هم برآنند كه نخستین سوره كامل كه نازل شده است , فاتحهٔ الكتاب ( سوره حمد ) است . ( التمهید , ۱/۹۳ - ۹۸ ). آخرین سوره ای كه نازل شده است , سوره نصر است . بـعـضـی از قـرآن پـژوهان گفته اند كه قرآن بتمامه در لیلهٔ القدر به صورت جملهٔ واحدهٔ ( یكباره ) از لوح محفوظ به بیت العزهٔ یا بیت المعمور ( در آسمان چهارم ) نازل شده , و سپس نجوما یا منجما یعنی بخش بخش و به تفاریق در طول مدت ۲۳ سال به تفصیل نزول یافته است . ( بحارالانوار , ۱۸/۲۵۳ - ۲۵۴ ). مـلا مـحسن فیض گفته اند مراد از این [ دو نحوه نزول ] نزول معنای قرآن به قلب پیامبر (ص ) اسـت ... سـپـس در طول بیست [ و سه ] سال , هر بار كه جبرئیل بر او ظاهر شده و وحی آورده و الفاظ آن را بر حضرت می خوانده است , بخش بخش از باطن قلب او به ظاهر زبانش نزول می یافته است . ( مقدمه نهم از تفسیر صافی ). عـلامه طباطبایی هم بر آن است كه حقیقت قرآن , یعنی كتاب مبین در یك شب ( لیلهٔ القدر ) بر قـلـب رسـول خدا (ص ) نازل شده و سپس همین قرآن بعد از آنكه تفصیل یافت , تدریجا در طی مدت دعوت نبوی , نزول یافته است . ( المیزان , ذیل تفسیر آیه ۱۸۵ بقره . )
● نزول تدریجی قرآن , نظر به چند علت یا حكمت داشته است .
۱ ) رخ دادن پیشامدهایی كه دستوری و حیانی یا الهی می طلبید
۲ ) كسانی پرسشی داشتند كه جواب اقتضا می كرد
۳ ) تشریع حكمی در موقع مناسب و معین لازم می نمود
۴ ) پایدار ساختن پیامبر ( فرقان آیه ۳۲ )
۵ ) ایجاد روحیه ثبات قدم در مؤمنان و مجال دادن به كـافران یا تازه ایمان آوردگان تا برای ترك عقاید باطله و عادات رذیله و ایجاد عقاید و عبادات و آداب درست به جای آن ; همچنین سیر از نرمش و مماشات با كفار به جهاد با آنان . ( تاریخ قرآن , رامیار , ۲۰۰ - ۲۰۴ ). نزول قرآن مجید , چند آیه به چند آیه بوده است كه تعداد این آیات را ۳ تا ۵ گفته اند. ( پیشین , ۲۰۱ ).


منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت

مطالب مرتبط

قرآن در قلب من

قرآن در قلب من
●● برای حفظ قرآن كریم نكات كلیدی زیر مهم هستند:
قدم اول در این راه، طلب توفیق خداوند منان است كه اهمیتی بسزا در موفقیت قرآن آموز در مراحل بعدی دارد. مواردی مشاهده شده است كه فرد یا افرادی با بی تجربگی یا تجربه ای اندك و تنها با نیت خیر و مخلصانه پا در این راه گذاشته اند و درنهایت به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.
● استفاده از نوار قاریان برتر به شكل ترتیل به موازات حفظ به صورت معمولی یا سه بار تكرار فواید بسیاری را برای حافظ به دنبال دارد كه به چند مورد از آنها اشاره می كنیم:
الف) اگر حداقل یك بار قبل از حفظ، آیات موردنظر به وسیله نوار برای قرآن آموز تكرار شود و او هم از روی خط قرآن، آیات را دنبال كند، موجب تقویت صحت قرائت می شود. منظور از صحت قرائت، تلاوت صحیح آیات كریم قرآن است یعنی از اشتباه حفظ كردن كلمات جلوگیری به عمل می آید.
ب) تداوم استفاده از نوار چه قبل از حفظ و چه در هنگام حفظ یا دوره كردن محفوظات - كه شرح آن در بندهای بعدی خواهد آمد - موجب تقویت صوت و لحن، تجوید و وقف ابتدای حافظ می گردد و چنین فردی برای شركت در مسابقات حفظ قرآن در آینده كاملاً آماده می شود. اما چنانچه عمل حفظ، منفك از موارد فوق انجام شود سبب پایین آوردن كیفیت كار و اتلاف وقت بیشتر برای یادگیری موارد ذكر شده می شود.
ج) استفاده قرآن آموز از نوار ترتیل، منجربه تقویت صوت و لحن وی می شود كه موجب تشویق بیشتر او برای تداوم حفظ و مرور محفوظات می شود و نیز در هنگام قرائت قرآن، لذت بیشتری نصیب حافظ می شود چرا كه با صدایی نیكو به تلاوت قرآن مجید می پردازد.
● در امر حفظ، رعایت موارد زیر سودمند به نظر می رسد:
الف) زمان حفظ باید بسیار مناسب باشد و بهترین وقت آن، زمانی كه انسان استراحت كافی كرده است، مثلاً صبح ها بعد یا قبل از ادای فریضه صبح، چرا كه در این حالت حافظ توانایی زیادی در پذیرش و به خاطر سپردن آیات دارد. از حفظ قرآن كریم در اوقاتی كه حافظ احساس خستگی یا پریشانی می كند حتی المقدور پرهیز شود، چون كه انجام عمل حفظ در این ساعات معمولاً موجب پایین آوردن كیفیت عمل حفظ می شود.
ب) مكان حفظ در روند پیشرفت حفظ بسیار تأثیرگذار است. سعی شود مكانی عاری از هرگونه سر و صدا و دیگر عوامل خارجی نامطلوب برای حفظ انتخاب شود، البته خود حافظ هم باید تمركز خود را متوجه حفظ آیات كند و از توجه به اطراف بپرهیزد.
ج) سعی شود یك جلد قرآن كریم برای همیشه یا مدتی طولانی به حفظ، اختصاص داده شود و در صورت نیاز به تعویض قرآن كریم ، از همان رسم الخط استفاده شود. (كه در این باب استفاده از قرآن به خط عثمان طه مناسب به نظر می رسد) تغییر رسم الخط قرآن مجید، موجب آشفتگی محفوظات حافظ می شود.
● حال به شرح انجام عمل حفظ می پردازیم:
بعد از مرور آیات با نوار، شروع به حفظ می كنیم بدین ترتیب كه از ابتدای آیات هربار چند كلمه (مثلاً ۲ یا ۳ یا حتی یك كلمه) را انتخاب و آنها را چندین بار تكرار می كنیم تا به خوبی در حافظه جای گیرند؛ بعد، از اول آیه تا آخرین كلمه ای كه حفظ شده است می خوانیم در صورتی كه اشكالی پیش آمد بهتر است تكرار را بیشتر كنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا آیه تمام شود، بعد از اتمام هر آیه از نخستین آیه ای كه در آن روز شروع به حفظ كردیم دوباره می خوانیم تا آیات و كلمات به صورت سلسله وار در ذهن جای گیرند.
فرآیند دوره كردن محفوظات، نقش مهمی در نگهداری آیات حفظ شده دارد و چنانچه این عمل به خوبی و به طور دقیق انجام نشود بیم از دست رفتن محفوظات می رود.
(به قول یكی از حفاظ معروف، نگهداری حفظ قرآن مجید از كار یك پزشك هم مشكل تر است) و عقیده بسیاری از صاحب نظران نیز مؤید این مطلب است كه مراقبت از محفوظات و اجزای حفظ شده از خود حفظ مهمتر و به مراتب مشكل تر است.
نكته مهمی كه در این زمینه می توان به آن اشاره كرد این است كه مرور محفوظات قرآنی حتماً باید به صورت مستمر و مداوم باشد. اگر روزی حافظ موفق به حفظ نشد چندان مهم نیست ولی استمرار دوره محفوظات بخصوص در آغاز راه بسیار، حائز اهمیت است و به هیچ وجه نباید ترك شود.
بی توجهی به این مطلب، موجب می شود كه زحمات حافظ، هدر رود و ممكن است موجب یأس و ناامیدی او نیز شود.
● می توان دوره محفوظات را در قالب سه بخش زیر انجام داد كه به ترتیب اهمیت، آنها را بیان می كنیم:
الف) مرور آیاتی كه در همان روز حفظ شده اند (بین ۵ تا ۱۰ بار از فواصل زمانی مناسب و مساوی) مثلاً اگر كسی صبح، ۵ آیه را حفظ كرده است باید در تمامی طول روز تا آخر شب این پنج آیه را در فواصل زمانی مناسب و تقریباً مساوی تكرار كند و این تكرار باید تا جایی كه امكان دارد زیاد باشد (مثلاً بین ۵ تا ۱۰ مرتبه)
عدم توجه به این مرحله ممكن است سبب فراموش شدن تمام یا بخش عمده ای از محفوظات جدید شود.
ب) هر سری از آیات (مثلاً هر صفحه) كه حفظ می شود بعد از مرور روزانه در خطر فراموشی قرار دارد و باید بین ۷ تا ۱۰ روز بعد از روزی كه عمل حفظ آنها انجام شده است تكرار شوند.
ج) دوره محفوظاتی كه قبل از آیات گفته شده در بندهای الف و ب حفظ شده اند و این قسمت، برای تحكیم حفظ است، مثلاً كسی كه حافظ ۵ جزء قرآن كریم است (البته بجز آیاتی كه اخیراً حفظ كرده است) می تواند هر روز، یك جزء یا بیشتر را در این قسمت مرور كند كه البته مقدار آن بیشتر بستگی به وقت و موقعیت حافظ دارد.
● نكاتی تكمیلی در دوره كردن محفوظات:
▪ سعی شود برای دوره محفوظات هم، از یك یا دو جلد، قرآن مخصوص استفاده شود. مثلاً یك قرآن معمولی و یك قرآن جیبی كه از قرآن جیبی می توان در اوقات مرده مثلاً در هنگام تردد استفاده كرد.
▪ اگر دوره محفوظات به صورت ارائه به فردی دیگر یا شركت در كلاس حفظ و ارائه به استاد باشد، دارای كیفیت بالاتری است. همچنین افراد می توانند به صورت گروهی و هماهنگ اقدام به حفظ كنند و در هنگام مرور محفوظات هم، به نوبت، هر یك وظیفه بررسی محفوظات افراد دیگر را با استفاده از قرآن برعهده بگیرد.
▪ بهتر است كه در هنگام دوره محفوظات چه به صورت ارائه به فرد دیگر یا به صورت منفرد، در جاهایی كه به اشكالی برخورد می شود یادداشت شود و حافظ هم باید وقتی جداگانه را برای مرور دوباره و رفع این اشكالات صرف كند.
▪ سعی شود حداقل بخشی از دوره محفوظات با استفاده از نوار ترتیل صورت گیرد كه می توان همراه یا بعد از نوار، آیات را تلاوت كرد.
▪ در كنار حفظ قرآن مجید و بعد از اتمام حفظ، حضور در جلسات و مسابقات قرآنی چه به عنوان حافظ در جلسه و یا به عنوان اجرا كننده برنامه حفظ یا شركت كننده در مسابقات، بسیار مفید و حتی لازم به نظر می رسد. چرا كه با هر جلسه یا مسابقه حتی اگر با موفقیتی هم همراه نباشد حافظ یك قدم به جلو حركت می كند و در كیفیت یا كمیت كار او تأثیری مثبت گذاشته می شود.
● نكته آخر:
همه مهارت های قرآنی از جمله حفظ و قرائت قرآن و روخوانی و تجوید و ... همه باید مقدمه ای برای آشنایی با مفاهیم و تفسیر این كتاب مقدس باشند تا درنهایت منتج به عمل به این كتاب مقدس و آسمانی و انسان ساز شوند. دانستن این مطلب، انگیزه حافظ را به شدت تقویت می كند.
«بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون»
(بلكه قرآن آیات روشنی است در سینه عالمان و آیات ما را جز ستمكاران انكار نمی كنند) (آیه ۴۹ از سوره مباركه عنكبوت)
▪ دوره محفوظات حتماً باید از حفظ انجام شود (حداقل در مراحل ابتدایی تا مسلط نشدن بطور كامل) .
▪ حفظ قرآن كریم را می توان عمل نسبتاً مشكلی دانست چرا كه نیاز به پشتكار و همت زیادی دارد. در حدیث از معصوم آمده است كه «ارزش انسان به همت اوست» پس باید در این كار تلاش و پشتكار را هیچ وقت فراموش نكرد. ممكن است در بعضی اوقات، یأس و ناامیدی به سراغ انسان بیاید كه حافظ باید در این مراحل در درجه اول اتكا و توكل به خداوند داشته باشد و ثانیاً به خود قرآن كریم و ائمه اطهار تمسك جوید تا بتواند این راه پرفراز و نشیب را با موفقیت پشت سر بگذارد. ان شاءالله.
▪ یادگیری و حفظ قرآن مجید اختصاص به گروهی خاص ندارد و هر فردی حتی با مشغله های فكری و كار زیاد متناسب با وقت خود می تواند زمانی هرچند اندك را صرف انجام مراحل فوق كند. همیشه باید سعی شود كیفیت كار بالا برده شود نه فقط كمیت.
▪ یادگیری بعضی از قواعد عربی می تواند در تحكیم حفظ، انسان را یاری دهد و می تواند مانع بسیاری از غلط های اعرابی شود. توجه به ترجمه آیات و شأن نزول و تفسیر نیز در جاگیری بلندمدت آیات در ذهن، نقشی منحصربه فرد دارد چرا كه مفهوم آیه با روح و فكر حافظ عجین می شود، از طرفی توجه به ترجمه و تفسیر، راه را بر عمل به مفاهیم قرآن هموارتر می كند.
▪ در اثر حفظ قرآن كریم، حافظه فرد به شدت تقویت می شود. این موضوع را همه حافظان قرآن، تأیید می كنند؛ حتی افرادی كه یك یا دو جزء حفظ كرده اند این مطلب را درك می كنند.
مهمترین نكته آنكه؛ تجربه چشیدن شیرینی حفظ قرآن كه پس از مدتی استمرار بر حفظ و تلاش برنامه ریزی شده به دست می آید، از زیباترین تجربیات عمر هر كسی است و انصافاً حیف است كه دانشجویان مستعد و خوش حافظه با سستی و بی برنامگی این شیرینی را نچشند. خدا نیز قول همراهی وكمك و هدایت قرآن دوستان را داده است.

وبگردی
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.