چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Wednesday, 25 April, 2018

نزول فرقان


نزول فرقان
فرقان چهل و دومین سوره مكی در نزول و بیست و پنجمین سوره در تدوین است كه با ۷۷ آیه و ۸۹۲ كلمه و ۳۷۳۳ حرف بر وجود مقدس پیامبر(ص) در شهر مكه سالهای قبل از هجرت نازل شد. افكار عمومی مردم مكه با تبلیغ پیامبر(ص) به سوی اسلام جلب شد و اعتبار قرآن و مفاهیم توحید ، نبوت، بهشت، قیامت و حكایت اقوام گذشته و شناخت خدای بزرگ از آثار تكوینی و تشریعی بیشتر و بیشترمی‌شد. بسیاری از مفاهیم برای اولین‌بار به گوش مردم مكه می‌رسید بنابراین كافران قریش به انكار مطالب و مفاهیم و مطالب پیامبر (ص) می‌پرداختند.
● پیامبر بیم‌دهنده
نبوت پیامبر مبتنی بر اذعان نفسی و ایمان قلبی مردم به صداقت او در بیان رسالتش از سوی خدای خالق حكیم است و هر كس كه این اذعان و یقین نفسی بر او حاصل شد نبوت و توحید را می‌پذیرد و خدای بزرگ در آغاز سوره مكی اینگونه رسولش را معرفی می‌كند كه خیر و بركت مستدام است خدائیكه كه فرقان (نام دیگر قرآن به معنای جدا كننده حق از باطل) را بر بنده خود پیامبر اسلام نازل كرد تا او بیم‌دهنده جهانیان از عذاب آخرت و بی‌‌بركتی دنیا باشد همان كسی كه سلطنت آسمان‌ها و زمین با اوست و فرزندی برای خود نگرفت (چنانچه بعضی از ادیان به باطل، خدا را دارای فرزند پنداشتند) و هیچ شریكی در سلطنت ندارد و خداوند هر موجودی را از عدمش خلق كرد و آن‌را به محاسبات دقیق اندازه و میزان قرار داد خداوند موجودات مادی را كه در منظر احساس انسان است بسیار دقیق و ریاضی آفرید و همواره قوانین ریاضی فیزیك بر آنها حاكم است و این نشان از حكمت و عقل و علم بی‌‌پایان خدای بزرگ است كه مخلوقات مادی را به قوانین ریاضی میزان و منظم آفرید.
با این وصف كافران خدایان دیگری كه چیزی را خلق نمی‌كنند و خودشان خلق شده‌اند، اتخاذ كردند و آن خدایان برای خودشان هیچ نفع و ضرری را مالك نیستند و برای هیچ مرگ و حیاتی و حشر و حیات دوباره‌ای قدرت ندارند.
● كافران و قرآن
و كسانیكه كفر ورزیدند گفتند این فرقان چیزی جز یك دروغ نیست كه پیامبر آن را به دروغ بافته و جمعی دیگر او را در ساختن دروغ یاری كردند سپس خدای بزرگ می‌فرماید: (آن كافران به قول باطل و ستم رفتند و چنین گفتند كه قرآن نه تنها فرقان و جداكننده حق و باطل نیست بلكه از افسانه‌های پیشینیان است كه پیامبر آنها را نوشته است چرا كه این نوشته‌ها بر او صبحگاهان و شامگاهان املا می‌شود و او آنها را می‌نویسد و برای مردم مكه نقل می‌كند.)
اما تو ای پیامبر به كافران مكه بگو این كتاب آسمانی را كسی فرو فرستاده است كه از راز آسمان‌ها و زمین آگاه است و او بخشنده و مهربان است.
كافران مكه با توجه به این‌كه می‌دانستند پیامبر اسلام درس نخوانده است و حتی یك خط نمی‌توانست بنویسید حال چگونه این مفاهیم بلند را با الفاظ فصیح و بدیع در افكار عمومی مطرح می‌كند؟ این وقوع یك معجزه جاودانه خبردهنده از یك نبوت الهی بود كه كافران قریش مكه آنها را تحمل نمی‌كردند و فصیحان عرب از مقابله با آن عاجز مانده بودند به همین جهت آن‌را افسانه می‌خواندند كه ایرانیان یا رومیان از طریق پنهان به فرزند عبدا... املا می‌كنند و با این توجیه می‌خواستند خود را از وقوع رسالت و نبوت تازه و كلام آسمانی وحی رهایی بخشند و كفر گذشته خود را توجیه كنند و بر دین گذشتگان خود باقی باشند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

آیه و سوره در قرآن

آیه و سوره در قرآن
الف ) آیه
واحد كوچك قرآن كریم , آیه است . در بیشتر موارد هر آیه یك جمله است . ولی گاه آیاتی هست كه متشكل از چند جمله و یك پاراگراف است ( نظیر مثلا آیهٔ الكرسی یا آیه نور ). و گاه حتی به اندازه چند پاراگراف است . مـانـنـد آیـه دیـن ( كـه آیه تداین و مداینه هم گفته اند ) كه بلندترین آیه قرآن است و در كتابت عثمان طه ( مصحف المدینهٔ ) درست یك صفحه پانزده سطری است . گاه هست كه آیه نه فقط از یك جمله كمتر است , بلكه فقط یك كلمه است مانند مدهامتان ( الرحمن , ۶۴ ) , یا از آن هم كمتر مانند اغلب حروف مقطعه یا فواتح سور نظیر طه , یس یا الم . شناخت حد آیه توقیفی و از سوی شارع است . زیرا حتی در فواتح سور فی المثل المص را یك آیه شمرده اند , ولی نظیر آن یعنی المر را یك آیه نشمرده اند. یا حمعسق [ حم . عسق ] را دو آیه شمرده اند. ولی باز كهیعص یك آیه شمرده شده است . كلمه آیه و جمع آن آیات , به معنای همین جملات یا جمله واره های قرآن , در خود قرآن هم آمده است . ( آیه : بقره , ۱۰۶ ; نحل , ۱۰۱ , آیات ; بقره , ۲۵۲ ; آل عمران , ۷ ; یوسف , ۱ ; نور , ۱ ). پـر آیـه تـرین سوره قرآن كریم سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه ) ,و كم آیه ترین سوره قرآن , سوره كوثر است ( ۳ آیه ). در تعداد كل آیات اقوال متعددی هست . طـبـق معتبرترین قول كه ابوعبدالرحمن عبداللّه بن حبیب سلمی از امیرالمؤمنین علی (ع ) نقل كرده و امام شاطبی آن را در ناظمهٔ الزهر آورده است , تعداد كل آیات قرآن , ۶۲۳۶ آیه است ( تاریخ قرآن , رامیار , ۵۷۰ ). تـرتـیب و توالی آیه ها , اعم از اینكه طی یك فقره وحی یا طی یك سلسله وحی متوالی نازل شده باشد , توقیفی است . یعنی خود این امر نیز جزو وحی است و به امر الهی و رهنمایی جبرئیل انجام گرفته است . در مـواردی هـم كـه حضرت رسول (ص ) آیه یا آیاتی را جابجا می كردند و می فرمودند : این آیه یا آیات را در فلان سوره بین كدام آیات قرار دهید , باز به رهنمود وحی بوده است . بعضی از آیات قرآن , برجستگی و شهرت خاصی یافته اند و با نام كلمه یا معنایی از خود آیه مشهور شده اند كه بعضی از آنها عبارتند از :
۱) آیه اخوت ( حجرات , ۱۰ ) ,
۲) آیه اذن یا آیه تصدیق ( توبه ,۶۱ ) ;
۳) آیه اكمال ( مائده , ۳ ) ;
۴) آیه امانت ( احزاب , ۷۲ ) ;
۵) آیه انذار ( شعراء ۲۱۴ ) ;
۶) آیه تبلیغ ( مائده , ۶۷ ) ;
۷) آیه تداین ( یا دین یا مداینه , بقره , ۲۸۲ ) ;
۸) آیه تسمیه كه همان بسم اللّه الرحمن الرحیم است در آغـاز كـلـیه سوره ها , جز سوره توبه
۹) آیه تطهیر ( احزاب , ۳۳ ) ;
۱۰) آیه حجاب ( نور , ۳۰ - ۳۱ ) ;
۱۱) آیه حـفظ ( حجر , ۹ ) ;
۱۲) آیه خمس ( انفال , ۴۱ ) ;
۱۳) آیه سیف [ آیه قتال ] ( توبه , ۵ ) ;
۱۴) آیهٔ الكرسی ( بقره , ۲۵۵ ) ;
۱۵) آیه مباهله ( آل عمران , ۶۱ ) ;
۱۶) آیه مشیت ( كهف , ۲۳ - ۲۴ ) ;
۱۷) آیه نور ( نور , ۳۵ ) ;
۱۸) آیه و ان یـكـاد ( قـلم , ۵۱ ) ;
۱۹) آیه ولایت ( مائده , ۳ ) ( برای تفصیل و شرح آنها ـ دایرهٔ المعارف تشیع , ذیل كلمه آیه ... ) .
آیات قرآنی به مكی و مدنی و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه تقسیم می گردد كه شرح هر یك خواهد آمد.
ب ) سوره
واحد بزرگ قرآن كریم , سوره است . سوره در لغت یعنی بریده شده و در اصطلاح گروهی مستقل از آیات قرآن كه مطلع و مقطعی دارد , و گفته اند كه به این معنی از سورالمدینهٔ ( دیوار دور شهر ) گرفته شده است . كلمه سوره به همین معنی در خود قرآن هم به كار رفته است ( از جمله در بقره , ۲۳ ; توبه , ۶۴ , ۸۶ ; نور , ۱ ) همچنین جمع آن سور ( بر وزن گهر ) نیز در قرآن به كار رفته است ( هود , ۱۳ ). قرآن مجید , كلا ۱۱۴ سوره دارد كه كمابیش به ترتیب بلندی طول مرتب شده اند. بلندترین سوره قرآن سوره بقره است ( ۲۸۶ آیه , برابر با ۴۸ صفحه در كتابت عثمان طه - مصحف المدینهٔ ) و كوتاهترین سوره , سوره كوثر است ( دارای ۳ آیه ). بـعضی سوره های قرآن , نام گروهی دارند : الطوال السبع [ السبع الطوال ] : ( هفت گانه بلند ) كـه عـبارتند از :
۱) بقره ,
۲) آل عمران ,
۳) نساء ,
۴) مائده ,
۵) انعام ,
۶) اعراف
در مورد هفتم , اختلاف نظر است كـه آیا شامل انفال و توبه است ( كه بین آنها بسم اللّه الرحمن الرحیم فاصله نینداخته است ) یا یونس .
الف) الـمـئون [ الـمئین ] :
( صدگانه ها ) به سوره هایی اطلاق می گردد كه تعداد آیات آنها از ۱۰۰ آیه بیشتر است . ( مانند یونس , هود , یوسف , نحل , كهف ).
ب) المثانی :
سوره هایی است كه كمتر از صد آیه دارد ( مانند قصص , نمل , عنكبوت , یس و ص ).
پ) المفصل :
سوره های اواخر قرآن كه نخستین آنها به اختلاف اقوال سوره ق یا حجرات است . نامهای گروهی دیگر نیز برای بعضی از سوره ها به مناسبتهای خاصی نهاده اند.
ت) از جمله سوره الم :
هفت سوره این كه با الم آغاز می شود.
ث) سور مسبحات :
( كه با كلمه سبحان , یا سبح , یا یسبح آغاز می گردد , كه عبارتند از اسراء , حدید , حشر , صف , جمعه , تغابن , و اعلی
ج) سـور حـوامیم :
هفت سوره كه با حم آغاز می گردد ( مؤمن , فصلت , شوری , زخرف , دخان , جاثیه , و احقاف ).
چ) سور طواسین :
سوره هایی كه با طس یا طسم آغاز می شود ( شعراء , نمل , قصص ).
ح) سـور عزایم :
چهار سوره ای چهار سوره ای كه در آنها سجده واجبه هست ( سجده , فصلت , نجم , علق ).
خ)الزهراوان :
( بقره و آل عمران ).
د) المعوذتین :
دو سوره آخر قرآن ( فلق و ناس ).
ذ) چهار قل :
چهار سوره پایان قرآن كه با كلمه قل آغاز می شود. نام سوره ها ( فاتحهٔ الكتاب , بقره , آل عمران , نساء , تا آخر ) توقیفی یعنی به تعیین رسول اللّه (ص ) بوده است ( نیز ـ تاریخ قرآن , رامیار , ۵۸۱ ). بعضی سوره ها , دو یا چند نام دارد از جمله :
۱) فاتحهٔ الكتاب ( حمد , ام القرآن , سبع المثانی )
۲) توبه ( برائت )
۳) اسراء ( بنی اسرائیل )
۴) نمل ( سلیمان )
۵) ص ( داود )
۶) مؤمن ( غافر ) ,
۷) اخلاص ( توحید , قل هو اللّه ) ;
۸) مسد ( لهب ).
درباره اینكه ترتیب و توالی سوره های قرآن كه آغاز آنها , فاتحهٔ الكتاب و پایان آنها , سوره ناس است , تـوقـیـفـی اسـت یـا اجتهادی ( اجتهاد صحابه ) و به رای و نظر گردآورندگان بازمی گردد , اختلاف اقوال است . بعضی گفته اند توقیفی و به امر و ارشاد پیامبر (ص ) و رهنمود وحی است . بعضی گفته اند اجتهادی است و به عهده سامان دهندگان مصحف عثمانی است , چون حضرت رسـول (ص ) بـه دلایـلـی كـه بـعـدا گـفته خواهد شد , قرآن را كتابت و جمع كرده ولی مدون بین الدفتین نكرده بودند. و بعضی گفته اند آمیزه ای از توقیف و اجتهاد است و این رای پذیرفتنی تر است . نام و نشان سوره های ۱۱۴ گانه قرآن مجید در اغلب تاریخهای قرآن ( از جمله تاریخ قرآن , تالیف رامـیـار , ۵۸۳ بـه بـعـد ) و نیز با آمار و ارقام مربوط به كلمات و حروف هر یك در فرهنگ آماری كـلـمات قرآن كریم , تالیف محمد روحانی , و نیز در پایان هر قرآن طبع جدیدی آمده است , و به رعایت اختصار , از آوردن آن در اینجا خودداری می شود.

وبگردی
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!