شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018

نزول فرقان


نزول فرقان
فرقان چهل و دومین سوره مكی در نزول و بیست و پنجمین سوره در تدوین است كه با ۷۷ آیه و ۸۹۲ كلمه و ۳۷۳۳ حرف بر وجود مقدس پیامبر(ص) در شهر مكه سالهای قبل از هجرت نازل شد. افكار عمومی مردم مكه با تبلیغ پیامبر(ص) به سوی اسلام جلب شد و اعتبار قرآن و مفاهیم توحید ، نبوت، بهشت، قیامت و حكایت اقوام گذشته و شناخت خدای بزرگ از آثار تكوینی و تشریعی بیشتر و بیشترمی‌شد. بسیاری از مفاهیم برای اولین‌بار به گوش مردم مكه می‌رسید بنابراین كافران قریش به انكار مطالب و مفاهیم و مطالب پیامبر (ص) می‌پرداختند.
● پیامبر بیم‌دهنده
نبوت پیامبر مبتنی بر اذعان نفسی و ایمان قلبی مردم به صداقت او در بیان رسالتش از سوی خدای خالق حكیم است و هر كس كه این اذعان و یقین نفسی بر او حاصل شد نبوت و توحید را می‌پذیرد و خدای بزرگ در آغاز سوره مكی اینگونه رسولش را معرفی می‌كند كه خیر و بركت مستدام است خدائیكه كه فرقان (نام دیگر قرآن به معنای جدا كننده حق از باطل) را بر بنده خود پیامبر اسلام نازل كرد تا او بیم‌دهنده جهانیان از عذاب آخرت و بی‌‌بركتی دنیا باشد همان كسی كه سلطنت آسمان‌ها و زمین با اوست و فرزندی برای خود نگرفت (چنانچه بعضی از ادیان به باطل، خدا را دارای فرزند پنداشتند) و هیچ شریكی در سلطنت ندارد و خداوند هر موجودی را از عدمش خلق كرد و آن‌را به محاسبات دقیق اندازه و میزان قرار داد خداوند موجودات مادی را كه در منظر احساس انسان است بسیار دقیق و ریاضی آفرید و همواره قوانین ریاضی فیزیك بر آنها حاكم است و این نشان از حكمت و عقل و علم بی‌‌پایان خدای بزرگ است كه مخلوقات مادی را به قوانین ریاضی میزان و منظم آفرید.
با این وصف كافران خدایان دیگری كه چیزی را خلق نمی‌كنند و خودشان خلق شده‌اند، اتخاذ كردند و آن خدایان برای خودشان هیچ نفع و ضرری را مالك نیستند و برای هیچ مرگ و حیاتی و حشر و حیات دوباره‌ای قدرت ندارند.
● كافران و قرآن
و كسانیكه كفر ورزیدند گفتند این فرقان چیزی جز یك دروغ نیست كه پیامبر آن را به دروغ بافته و جمعی دیگر او را در ساختن دروغ یاری كردند سپس خدای بزرگ می‌فرماید: (آن كافران به قول باطل و ستم رفتند و چنین گفتند كه قرآن نه تنها فرقان و جداكننده حق و باطل نیست بلكه از افسانه‌های پیشینیان است كه پیامبر آنها را نوشته است چرا كه این نوشته‌ها بر او صبحگاهان و شامگاهان املا می‌شود و او آنها را می‌نویسد و برای مردم مكه نقل می‌كند.)
اما تو ای پیامبر به كافران مكه بگو این كتاب آسمانی را كسی فرو فرستاده است كه از راز آسمان‌ها و زمین آگاه است و او بخشنده و مهربان است.
كافران مكه با توجه به این‌كه می‌دانستند پیامبر اسلام درس نخوانده است و حتی یك خط نمی‌توانست بنویسید حال چگونه این مفاهیم بلند را با الفاظ فصیح و بدیع در افكار عمومی مطرح می‌كند؟ این وقوع یك معجزه جاودانه خبردهنده از یك نبوت الهی بود كه كافران قریش مكه آنها را تحمل نمی‌كردند و فصیحان عرب از مقابله با آن عاجز مانده بودند به همین جهت آن‌را افسانه می‌خواندند كه ایرانیان یا رومیان از طریق پنهان به فرزند عبدا... املا می‌كنند و با این توجیه می‌خواستند خود را از وقوع رسالت و نبوت تازه و كلام آسمانی وحی رهایی بخشند و كفر گذشته خود را توجیه كنند و بر دین گذشتگان خود باقی باشند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

تعامل با قرآن مجید

تعامل با قرآن مجید
هدف از تعامل با قرآن مجید آنست که تبدیل به «رجل قرآنی» شویم، مرد وزن قرآنی است که از اهل قرآن و بندگان خاص خداوند باشد(رواه نسائی).
قرآن مجید کتابی است که اگر کسی به زبان آن سخن بگوید کلام او صدق است و اگر به کلام الهی حکم کند حکمش عدل و هر کس که بسوی آن فرا خواند مردم را به راه راست دعوت داده است. چنین است که اگر کسی به قرآن ایمان بیاورد و بر آن عمل کند نه تنها در دنیا گمراه نمی‌شود بلکه در آخرت هم دچار شقاوت نخواهد شد. (نگا: نساء/۱۷۰)
در اینجا به شرح طریق کاربردی به منظور تخلق به اخلاق قرآنی و ایجاد رجل قرآنی می‌پردازیم تا کسانی که می‌خواهند اخلاق قرآنی داشته باشند بتواند آنرا در زندگی خود تطبیق کنند. برای آنکه اخلاق ما قرآنی شود لازم است که مراحل زیر پی در پی اعمال شود:
ـ مقدمه (شامل فهم اهداف تربیت قرآنی، فضیلت تلاوت قرآن، فضل تدبر و فهم و عمل به قرآن، رعایت آداب ظاهر و باطن در تلاوت،گرفتن سمت و سوی ایمانی).
ـ ارتباط روزانه خوب با قرآن مجید(یادگیری صحیح تلاوت – تلاوت و استماع معین روزانه)
ـ تفسیر و فهم: ورد تفسیر هفتگی و استخراج و یادداشت مبانی قرآنی)
ـ زندگی عملی با قرآن: تلاوت و تدبر در شب- استخراج و کاربرد توصیه‌های عملی قرآن)
ـ مجاهده و ترقی: تمرین کاربرد توصیه‌های عملی، تجوید و تعمیق فهم و کاربرد، تداوم و پیشرفت.
● نشانه‌های موفقیت در کار
اهداف تربیت قرآنی آن است که شخصیت انسانی در همه‌ی جوانب (عقیدتی، عبادی، اخلاقی، روحی، روانی، اجتماعی، فکری و بدنی) به صورت همه جانبه و متوان فرد را به عبودیت مطلق در همه شئون و احوال به خداوند متعال متصل کند.(نگا: بقره/۱۵۱)
تربیت قرآنی موجب ایجاد ولی (یونس/۶۲)، عابد(اسراء/۵)، سرباز خداوند(صافات/۱۷۳)، فرد ربانی(ال عمران /۷۹)، داعی(احزاب/۴۶)، رسول(غافر/۵۱) و رجال(نور/۳۷) می‌شود.
عابدی که بدین ترتیب به وسیله رسول خدا(ص) و پس از او توسط داعیان تربیت می‌شود تنها کسی است که قادر به اصلاح جامعه و برپایی دولت اسلامی است که خصوصیات پیروزی و قدرت را در زمین حاکم می‌گرداند.
صفات عابد مطلق عبارتند از:
۱)عقیده درست
۲) عبادت صحیح
۳)اخلاق متین
۴)اندیشمند
۵) منظم در امور
۶) توانمند بر کسب و کار
۷) مجاهده نفس
۸)مفید و نافع برای دیگران
۹) دارای بدن قوی
۱۰)حریص بر دقت.
تزکیه و ارتقای نفس بشر غایت هدف تربیت قرآنی است(نگا:(نازعات/۱۷و۱۹) –(شمس:۹-۱۰)-(عبس/۳و۷) جمعه/۲و قلم/۴).
ایمان قوی و تربیت با تزکیه سمت وسوی ایمانی هر فرد را مشخص می‌کند. او با نصوص شرعی چنان مواجه می‌شود که آنها را بکار بندد و امرهای الهی را تطبیق کند(احزاب/۳۶)-(نساء/۶۵).
اصحاب گرامی با توجه به حس مسئولیت نسبت به امانتهای الهی احساس می‌کردند که قادر به عمل حسب مقتضای آیات نیستند، آنها می‌شنیدند و اطاعت می‌کردند و اعتراض نمی‌کردند. خداوند خود حکم برخی از آیات را نسخ نمود و لفظ آن باقی ماند.
سالم پسر عبدالله بن عمر بن خطاب (رض) از پدرش نقل می‌کند که رسول الله (ص) به ایشان گفت: عبدالله چه مرد خوبی است اگر چنانچه نماز شب بخواند. سالم می‌گوید پس از آن عبدالله(رض) جز اندکی از شب را نمی‌خوابید(بخاری و مسلم).
این میزان بالای اطاعت از دستور رسول خدا همانگونه که اشاره شد از ویژگی صحابه بود.
در مورد فضیلت تلاوت کلام پاک روایات زیادی وارد شده است که پیامبر خدا(ص) قاری قرآن را بهترین(بخاری و مسلم)، ده ثواب بازای تلاوت یک حرف(ترمذی)،همراهی با سفره و کرام برره(بخاری و مسلم)، شفاعت قرآن برای خوانندگان(مسلم)، منزلت در بهشت تا آخرین آیه تلاوت شده(ترمذی) و شفاء(ترمذی) معرفی نموده است.
در مورد فضل تدبر و فهم قرآن کریم و تلاش برای عمل به آیات آن هم پیامبر خدا (ص) جملات گرانبهایی گفته‌اند که خلاصه آنها چنین است: آموختن یک آیه بهتر از صد رکعت نماز،تاجی نورانی در روز قیامت بر سر والدین قرائت کننده، آموزنده و عمل کننده قرآن خواهد بود(ترمذی)، اهل قرآن، اهل الله هستند و در قلبی که بیداری قرآن باشد خداوند اورا عذاب نمی‌کند(ترمذی).
تلاوت قرآن باید با وضو و رو به قبله باشد و بهترین حالت تلاوت ایستاده به قیام شب است، حداقل ختم در ۳ روز(ترمذی) و طولانی ترین آن یک جزء روزانه می‌باشد، قرآن باید با ترتیل صحیح تلاوت شود(مزمل/۴)و (بقره/۱۲۱). مستحب آن است که در هنگام تلاوت گریه شود و البته این کار طبق فرمول زیر صورت می‌گیرد: شناخت معانی و تفسیر آیات+ترتیل خوب+تامل در آیات تهدید و وعید در برابر حاضر آوردن گناهان و کوتاهی‌ها و پیمان‌ها و عهدها = حالت حزن که استمرار قرائت به این حالت موجب لرزش قلب و ریزش اشک می‌شود.
در هنگام تلاوت اگر به آیه دارای سجده رسیدید در حالت وضو سجده به جا آورید و در ابتدای تلاوت تعوذ(اعوذ بالله من.....) بگوئید. در آیات دارای تسبیح خداوند را تسبیح بگوئید در آیه تکبیر، تکبیر، در آیه استغفار، استغفار کنیم، در آیه دعا، دعا کنیم و در آیه عذاب، به خدا پناه ببریم و در آیه رحمت، از خداوند طلب رحمت کنیم.(رواه مسلم).
صدای قاری باید طوری باشد که خودش بشنود تا حالت بیداری او حفظ شود، در ثانی بهتر فهم کند و سوم آنکه بقیه از او استفاده کنند(رواه ابوبکر و المقدسی در مواعظ).
تلاوت باید به نیکویی صورت گیرد و با تلاوت به قرآن باید زینت بخشید(داود و نسائی، مسلم و احمد).
همانگونه که اشاره رفت باید برای ساختن رجل قرآنی تلاش کنیم.منظور از رجل قرآنی آن است که مردان و زنانی به وجود آیند که قرآنی باشند که بر روی زمین راه می‌روند.در اینجا منظور من تربیت حفاظ صرف نیست که تنها لفظ آیات را با خود حمل می‌کنند و از ترجمان عملی آیات در زندگی روزانه شان هیچ نشانی نیست.
پنج پله برای تربیت رجل قرآنی وجود دارد که گام به گام باید طی شود:
۱) نص قرانی
۲) شرح و تفسیر و تحلیل و فهم معانی و اهداف و مقاصد نص
۳) مهمترین پایه‌های وارده در آیات
۴) توصیه‌ها و تطبیق عملی
۵) به کار بستن عملی و پیگیری هفتگی به مدت ۴ هفته.
چنین است که علاوه بر حفظ و مدارسه آیات فراتر رفت و به زندگی با قرآن پرداخت.

وبگردی
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران - زائرانی که از ایران عبور میکنند وضعیت نامناسبی دارند
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.