شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

بخوان و بالا برو!


بخوان و بالا برو!
آیا بهشتیان پس از قرار گرفتن در درجات و مراتب مربوط به خود، در بهشت، امكان تكامل و نیل به مراتب بالاتر برای آنها وجود دارد؟ اگر تكامل وجود دارد، به چه صورت است و چرا بهشتیان نسبت به مراتب بالاتر، غبطه نمی‏خورند؟
در پاسخ به این پرسش، به چند نكته زیر دقت كنید:
الف) براساس آیات قرآن كریم و روایات اهل‏بیت، بهشت دارای درجات و مراتب متعددی است. خداوند در قرآن می‏فرماید: «و هر كس مؤمن به سوی او رود، در حالی كه كارهای شایسته انجام داده باشد، برای آنان درجات والا خواهد بود».۱ همچنین علی علیه‏السلام، در ویژگی بهشت می‏فرماید: «بهشت دارای درجاتی است كه برخی برتر از دیگری است و دارای منزل‏گاه‏های متفاوتی است».۲
امام زین العابدین‏علیه‏السلام می‏فرماید: «بر شما باد به قرآن؛ به راستی كه خداوند، بهشت را آفرید و درجات و مراتب آن را به اندازه آیات قرآن قرار داد پس هر كس در آن‏جا آیه‏ای از قرآن بخواند، به او می‏گویند بخوان و بالا برو و هر كس از اینان كه وارد بهشت شود، درجه‏ای بالاتر از آن نیست؛ به جز درجه انبیا و صدیقین».۳
خداوند، در قرآن كریم، بهشت را با اوصاف گوناگونی بیان كرده كه عبارتند از:
۱) جنهٔ النعیم (شعراء، آیه ۸۵).
۲) جنهٔ عالیه (نجم، آیه ۱۵).
۳) بهشت رضوان (توبه، آیه ۲۱).
۴) جنات عدن (توبه، آیه ۷۳).
۵) جنات الفردوس (كهف، آیه ۱۰۷).
۶) روضات الجنات (شوری، آیه ۲۲).
به نظر می‏رسد كه این اوصاف، به درجات و مراتب مختلف بهشت، اشاره دارند.
ب) تكامل و ارتقای درجات در بهشت، مرهون و معلول درجات ایمان و عمل صالح انسان در دنیاست. خداوند می‏فرماید: «هر كس از بندگان، به عملی كه كرده، رتبه خواهد یافت».۴
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید: «امروز (تا زمانی كه در دنیا هستید)، روز عمل و تلاش است؛ نه روز حساب‏رسی به اعمال و فردای قیامت، روز حساب‏رسی است؛ نه روز عمل».۵
مطابق این سخن، در آخرت، پرونده اعمال و كارهای نیك، بسته می‏شود و تكامل هم معلول عمل صالح است؛ پس در بهشت، تكاملی نیست؛ مگر آن‏چه در این دنیا فراهم كرده باشیم.
بنابراین، تكامل، به معنای ارتقا از یك درجه بهشت به درجه دیگر آن، بدون این كه قبلاً در دنیا، مقدمات و شرایط آن را فراهم كرده باشیم، وجود ندارد. خداوند در قرآن می‏فرماید: «كسی كه قبلاً ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده، ایمان آوردنش، سود نمی‏بخشد؛ بگو منتظر باشید كه ما [هم ]منتظریم».۶
در مقابل دیدگاه مذكور، دیدگاه دیگری مطرح است كه قائل به تكامل در قیامت است. آیات و روایاتی نیز گویای حركت و تكامل در حشر و عوالم پس از آن است كه به دلیل مجال اندك، تنها به چند نمونه از این آیات اشاره می‏كنیم:
۱) «كسانی كه عهد و پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‏فروشند، آنان را در آخرت [از سعادت‏های اخروی ]بهره‏ای نیست و خدای متعال، روز قیامت با آنان سخن نمی‏گوید و به [نظر رحمت به ]ایشان نمی‏نگرد و [آنها را ]پاكشان نمی‏گرداند و عذابی دردناك خواهند داشت».۷
جمله «و پاكشان نمی‏گرداند» در این آیه، مفهوم خاصی دارد. این جمله، نشان‏گر این حقیقت است كه انسان‏هایی كه در راه راست بندگی، بوده، مورد نظر حق می‏باشند، در مواقف و عوالم حشر، مشمول تزكیه حضرت حق بوده، خداوند آنان را از ناپاكی‏ها پاك می‏سازد و آنها را تزكیه و تطهیر می‏كند؛ امّا این تزكیه الهی، شامل آن دسته از انسان‏هایی كه در راه بندگی قرار نگرفته، با خداوند به مخالفت برخاسته‏اند، نخواهد شد.
باید توجه داشت كه تزكیه خدای متعال، همان كامل ساختن روح آدمی است؛ زیرا انسان، در زندگی دنیایی، در ظاهر امر، دارای عقایدی است كه بر اساس آن عقاید، روش و سلوك عملی خاصی دارد؛ امّا در باطن امر، روح آدمی در نتیجه همین عقاید و اعمال، حركت مخصوصی دارد كه آن حركت، اگر در راه بندگی راه راست باشد، روح را به تدریج، پاك می‏گرداند و در مدارج كمال پیش می‏برد.
۲) «كسانی كه آن‏چه خداوند از كتاب نازل كرده، پنهان می‏دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‏آورند،آنان جز آتش در شكم‏های خویش، فرو نبرند و خدا، روز قیامت با آنان سخن نخواهد گفت و پاكشان نخواهد كرد و عذاب دردناكی خواهند داشت».۸
مفهوم این آیه، مانند آیه سابق، آن است كه تزكیه در قیامت، درباره انسان‏های ویژه‏ای است و شامل كسانی كه احكام خدا را در مقابل پول و ریاست می‏فروشند و از حكم خدا در می‏گذرند، نخواهد شد. تزكیه (تطهیر و پاك ساختن)، همان حركت است؛ زیرا موجود متحرّكی كه در مسیری پیش می‏رود، نقایص، حجاب‏ها، پرده‏ها، رنگ‏ها و معایب را كنار زده، خود را از آن آلودگی‏ها و تعلق پاك می‏سازد. بنابراین، حركت تكاملی، در قیامت وجود دارد.
۳) «حقیقت این است كه خداوند كسانی را كه ایمان آورده، كارهای شایسته كرده‏اند، در باغ‏ها و [بهشت‏هایی ]كه از زیر [درختان ]آن، نهرها روان است، داخل می‏گرداند. در آن‏جا با دستبندهایی از طلا و مروارید، آراسته می‏شوند و لباسشان در آن‏جا از حریر [پرنیان ]است. [پس از قرار گفتن در چنین وضعیتی ]هدایت می‏شوند به گفتار پاك و [پاكیزه ]به سوی راه [خدای‏] ستوده هدایت می‏گردند».۹
این آیه هم اشاره دارد كه پس از قرار گرفتن در بهشت، بهشتیان به سخن پاكیزه و به راه ستوده، هدایت می‏شوند. بنابراین معلوم می‏شود كه تازه در آن‏جا، راه ویژه‏ای شروع می‏گردد و راهی كه حركت در آن نباشد، راه نیست. این آیه می‏گوید: خداوند، مؤمنان و مشتاقان را به آن‏جا كه باید ببرد، می‏برد؛ پس حركت در عوالم حشر، وجود دارد و سیر تكاملی، در آن‏جا ادامه دارد.۱۰
اما درباره این اشكال كه «لازمه حركت در عوالم حشر، وجود تكالیف و بایدها و نبایدهایی است و حال آن كه براساس آیات و روایات، آن‏جا تكلیفی وجود ندارد و از این رو، حركت و تكامل هم نخواهد بود»، جواب این است كه گر چه حركت انسان در دنیا و نزدیكی او به سوی خداوند متعال، با اتخاذ مسیری است كه در دنیا انتخاب كرده و خداوند، این مسیر را با انجام تكالیف و ترك محرمات، مقرر فرموده است، اما مقصود ما از حركت، تحول و تكامل در نظام‏های بالاتر و پس از دنیا، این نوع حركت نیست و معیارش نیز با احكام و قوانین آن، متفاوت خواهد بود. از این رو، حركت در آن جا، غیر از حركت در این جاست و مسیر آن جا، متفاوت و متناسب با همان نظام حشر خواهد بود.
باید توجه داشت كه مسیر صعود به سوی خداوند، در عوالم مختلف متفاوت خواهد بود. این مسیر در دنیا همین تكالیف شرعی است كه انسان باید خود را با آن منطبق سازد وقتی ما به برزخ منتقل می‏شویم، در آن‏جا هم به دنبال همین مسیر دنیوی در حركتیم؛ اما آن مسیر و حركت، همان مسیر و حركت دنیوی نخواهد بود؛ بلكه مسیر تحول، حركت و تكامل، متناسب با عالم برزخ است. همچنین وقتی وارد قیامت می‏شویم، در آن‏جا هم به دنبال مسیر برزخی و دنیوی در حركتیم؛ اما آن مسیر و حركت، همان مسیر و حركت برزخی و دنیوی نخواهد بود؛ بلكه حركت و تحولی متناسب با نظام و قوانین عالم حشر است.
به این مثال، توجه كنید: قطعه گِلی كه به عالم انسانیت وارد می‏شود، در طی مسیر و حركت خود به سوی عالم انسانیت، عوالمی را پشت سر می‏گذارد؛ از عالم خاكی به عالم نباتی وارد می‏شود و بعد از آن، وارد عالم گوشت و خون می‏گردد؛ سپس به نطفه تبدیل می‏شود. او این عوالم را طی كرده، به آن عالمی كه مقصودش است، یعنی انسانیت، وارد می‏شود. در یك نگاه، این گل، در مجموع، یك راه را تا رسیدن به انسانیت، پشت سر گذاشته است؛ ولی این راه، راه دامنه‏داری بوده و مجموعه‏ای از قطعات منظم، منسجم و پشت سرهم و در عین حال، متفاوت از یكدیگر، است. این موجود، در یك دید كلی، یك راه را طی كرده، ولی این راه به نظر دقیق، از مجموعه راه‏هایی منظم، مترتب، غیر هم و در عین حال دنبال هم تشكیل شده است.
بنابراین، راه و مسیر حركت به سوی خدا، در یك نگاه كلی، یك راه است؛ ولی این راه، منحصر در تكالیف عملی نیست؛ بلكه این تكلیف‏ها، قطعه‏ای از این راه و متناسب با نظام دنیوی است. در برزخ هم قطعه دیگری از این راه، متناسب با عالم برزخ، وجود دارد و در قیامت هم قطعه دیگری از این راه، متناسب با عالم حشر قرار دارد. این راه‏ها، مترتب بر یكدیگر بوده، ولی غیر هم و در عین حال، به دنبال هم می‏باشند. بنابراین، حركت در هر عالمی، متناسب با همان عالم خواهد بود و از نفی یك نوع حركت در یك نظام، نمی‏توان حركت را در نظام دیگر نتیجه گرفت.
علت این كه بهشتیان نسبت به مراتب بالاتر غبطه نمی‏خورند، این است كه بر طبق آیات و روایات، در بهشت، درد، رنج، افسردگی و غم و اندوه وجود ندارد و غبطه و افسوس خوردن، خود یك رنج و اندوه روحی است و بهشت، تهی از هر رنج و اندوهی است؛ از این رو، بهشتیان، دچار حسرت نمی‏شوند و هر كس، به هر مقامی كه دارد، راضی و خرسند است.

مصطفی عزیزی‏
۱. طه، آیه ۷۵.
۲. ری شهری، میزان الحكمه، ج ۱، ص ۴۳۲.
۳. همان.
۴. انعام، آیه ۱۳۲.
۵. نهج البلاغه، خطبه ۴۲.
۶. انعام، آیه ۱۵۸.
۷. آل عمران، آیه ۷۷.
۸. بقره، آیه ۱۷۴.
۳۹. حج، آیه ۲۳ و ۲۴.
۱۰. ر.ك: قیام قیامت، ص ۱۰۲-۱۱۲.

منبع : نشریه الکترونیکی پرسمان

مطالب مرتبط

نگاه قرآن به بسترهای سلطه پذیری

نگاه قرآن به بسترهای سلطه پذیری
سلطه عبارت از تسلط بر دیگری است و در بین افراد و دولتها به صورتهای مختلف رواج دارد اما آن چه دراین نوشتار مورد بحث و بررسی قرارگرفته است سلطه درحوزه روابط دولت و ملت نیست بلکه میان دو شخص و یا دو دولت و یاد دوگروه است پرسش اساسی این نوشتار این است که سلطه به معنا و مفهوم منفی آن ریشه درچه چیزی دارد و چه زمینه ها و بسترهایی در دو سوی سلطه وجود دارد که سلطه پذیری منفی تحقق می یابد؟ این مساله از آن جا مهم است که بسیاری از رفتارهای اشخاص و گروه ها و دولت ها متاثر از مساله سلطه گری به هر دو شکل آن است که آثار مخربی برای هر دو سو به دنبال دارد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
● مفهوم سلطه گری و سلطه پذیری
سلطه به معنای قدرت و قوت یافتن بر دیگری است که در زبان فارسی به چیره شدن نیز می آید. درحوزه کاربردهای اجتماعی و علوم سیاسی سلطه به رابطه آمیخته به قدرت میان دو شخص یا دو گروه یا دو دولت اطلاق می شود. (فرهنگ علوم سیاسی ص ۱۲۶)
البته سلطه گری و سلطه پذیری اختصاص به این علوم ندارد بلکه درحوزه های روان شناسی اجتماعی نیز به کار می رود. به سخنی مساله سلطه همواره درحوزه رابطه اجتماعی و تعامل دو سویه معنا و مفهوم می یابد. درحوزه روان شناسی اجتماعی مساله فرمانبری و فرماندهی در میان افراد و گروه های اجتماعی مطرح می شود. برخی از شخصیت های انسانی به گونه ای هستند که گرایش به سلطه گری و برخی به سلطه پذیری دارند. البته به نظر می رسد که امری اکتسابی است واین گونه نیست که در ذات و ماهیت افراد این گرایش به سلطه گری و سلطه پذیری وجود داشته باشد هرچند که نقش وراثت را نمی توان در تقویت و افزایش هر یک از دو سو نادیده گرفت.
گروه های اجتماعی حتی در میان کودکان و نوجوانان گرایش هایی به اعمال سلطه دارند و به نظر می رسد که این گرایش تحت تاثیر عوامل شخصیتی و جلب منافع دارد. درحوزه علوم سیاسی دولت ها زمانی معنا می یابند که بتوانند سلطه خویش را اعمال کنند و زور و سلطه و حاکمیت مشروع سیاسی و مقبولی را به کارگیرند.
● آثار سلطه
سلطه و چیرگی به مفهوم منفی آن یکی از مسائل نابهنجار اجتماعی درحوزه اخلاق اجتماعی و سیاسی است. به این معنا که اگر بخواهیم اخلاق اجتماعی و سیاسی را به دو دسته هنجاری و نابهنجاری بخش کنیم چیرگی و سلطه دراین مفهوم امری نابهنجار است و می بایست در حوزه روان شناسی و جامعه پذیری آموزش های تربیتی و پرورشی را اعمال کرد که شخص و یا گروه های خواستار این گونه روابط میان یک دیگر نباشند و آن را ناپسند و مذموم بشمارند؛ زیرا سلطه در این معنا رابطه و تعامل با نگرش استعماری و استغلالی است و شخص می کوشد با تحت سلطه قراردادن شخص و یا گروه ها منافعی بیرون از حوزه اصول عقلانی و عقلایی و شرعی را به سویی جلب و جذب کند. رابطه ای که این گونه پدید می آید رابطه ای غیر اخلاقی است و جامعه اخلاقی جهانی بر اساس اصول عقلانی و عقلایی آن را نمی پذیرند و مردود و مطرود می شمارند.
قرآن برای این گونه از روابط اجتماعی و تعاملات انسانی آثار مخرب و زیانباری را مطرح می سازد که در این جا به آن پرداخته می شود. تقدیم این مباحث بر بیان بسترها و زمینه های سلطه پذیری از آن رو انجام می شود که می تواند تصویری روشن از معنایی سلطه ای که در این نوشتار مورد بحث و بررسی است به دست دهد و هم با آگاهی از آثار و کارکردهای زیانبار آن جایگاه آن در حوزه نابهنجاری های اخلاق اجتماعی و سیاسی روشن شود؛ زیرا شناخت به هر چیزی در کنار عواطف و احساسات می تواند رفتار آدمی را تنظیم و سامان دهد. از این روست که قرآن همواره می کوشد در بیان بسیاری از احکام و آموزه های دستوری به حکمت و یا علت حکم اشاره کند و فلسفه احکام را توضیح و تشریح نماید؛ زیرا با تشریح و تبیین حکمت و یا علت حکم زمینه های شناختی بیش تر می شود و شخص پس از آن تحت تأثیر عواطف و احساسات روحی و روانی در حوزه رفتار خویش دگرگونی پدید می آورد. در حقیقت قرآن می کوشد تا به این وسیله در تکوین و یا تغییر نگرش آدمی تأثیر بگذارد و آنان را به سمت و سوی کمال سوق دهد.
از این روست که در این جا به پیروی از قرآن تلاش می شود تا آثار و کارکردهای سلطه بیان و تحلیل قرآن از آن تشریح شود تا واکنش های متأثر از این نگرش جدید انجام گردد.
● استثمار افراد
از مهم ترین آثاری که قرآن برای سلطه بیان می کند بهره مندی از یکدیگر است. این معنا می تواند به دو مفهوم تلقی شود؛ زیرا بهره گیری می تواند براساس اصول عقلایی و عقلانی و شرعی انجام شود تا از نظر اخلاقی و حقوقی و شرعی مشکلی ایجاد نشود. این شیوه همان کاری است که اصولا جامعه به عنوان ماهیت جامعه بودن بدان عمل می کند و ماهیت جامعه اقتضا می کند که هر یک از دیگری برای دست یابی به کمال و یامنافع بهره گیرد. به این معنا که جامعه دونفری خانوادگی نیز برای دست یابی به منافع و یا بهره گیری از یکدیگر در راستای آرامش و یا تولید نسل و مانند آن تشکیل می شود. از این روست که بهره گیری از یکدیگر نمی تواند در حکم رابطه ای ارزشی و یا ضد ارزشی تلقی شود بلکه زمانی این رابطه در این حوزه مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد که رابطه به گونه ضداصول اخلاقی و حقوقی و شرعی باشد.
اگر رابطه میان دو شخص برای دست یابی به منافع متقابل باشد هر چند که در این میان یکی سود و بهره ای بیش تر و دیگری کم تر برد با این همه رابطه بیرون از اصول اخلاقی و حقوقی و شرعی نخواهد بود. اما اگر این رابطه به گونه ای باشد که شخص یا گروه بخواهد از دیگری بهره برد و بهره ای نرساند و یا بهره اندکی به طور طبیعی به دیگری برسد این رابطه در تفسیر قرآنی رابطه سلطه است.
به سخن دیگر رابطه سلطه میان دو شخص یا گروه و یا جامعه و یا دولت، رابطه ای است که یکی از دو سوی رابطه می کوشد تا از دیگری سوء استفاده کند و در راستای بهره کشی و بهره برداری از وی گام بردارد هر چند که در این رابطه سود اندکی به طور طبیعی به سوی دیگر رابطه نیز برسد.
این سلطه پذیری در تفسیر قرآنی و تحلیل آموزه های وحیانی هر چند که میان بهره وری برخی از انسان ها از برخی دیگر است و شخص از نیروهای خدماتی دیگری سود می جوید (خرف آیه۳۲) تا زمانی می تواند معقول و منطقی و اخلاقی و شرعی باشد که در حد استعمار و بهره کشی نباشد. به این معنا که طبیعت جامعه و جامعه پذیری این اقتضا را دارد که در رابطه های دو سویه هر یک بکوشد تا از منافع رابطه بهره برد ولی این بهره برداری از نیروی خدماتی دیگری و یا هر امر دیگری می بایست در حد اخلاقی و تعامل معقول باشد.
● تباهی افراد
در تحلیل قرآن هر گونه رابطه سلطه و تسخیری که بیرون از اصول اخلاقی و حقوقی و شرعی باشد می تواند موجبات تباهی شخص یا گروه و یا جامعه گردد. از این روست که در آیه ۳۴ سوره نمل با اشاره به سلطه گری پادشاهان بر جوامع بشری آن را عامل مهم و اساسی جامعه برمی شمارد؛ زیرا رابطه ای که میان شاهان و جامعه وجود دارد رابطه ای استعماری و استغلالی است و پادشاهان به طور عمومی و بیش تر می کوشند بی آن که سود و منافع به جامعه برسانند از خدمات ملت و جامعه برای ارضای خواسته های نفسانی و شهوانی خود هم چون قدرت خواهی و تمامیت خواهی سود برند.
این گونه تعامل و رابطه میان هر شخص و یا دولت و ملتی می تواند رابطه ای زیانبار و ذلت آفرین باشد. تفاوتی میان رفتار شاهان و یا غیر شاهان نیست؛ اگر در آیات قرآنی چون آیه ۳۴ سوره نمل از شاهان و ملوک یاد کرده است مراد هر حاکمیتی است که می کوشد تا تنها از ملت و جامعه سودی برد ولی سودی نرساند و در حقیقت مسئولیت های متقابل و حقوق متقابلی میان دولت و ملت نباشد. بنابراین هر حاکمیت و قدرت سیاسی و اجتماعی که بخواهد از ملت برای منافع خود سود برد و حقوق ملت را ایفا نکند و یا نپردازد چنین حاکمیت و سلطه ای سلطه تباهی ساز است.
چنین سلطه هایی که میان رابطه ملت و دولت و یا گروه ها و افراد گروه پدید می آید می تواند عامل اصلی ذلت و خواری ملت و یا افراد گروه باشد. خداوند در آیه ۳۴ سوره نمل به این نکته اشاره می کند که سلطه های حاکمان زور و غیر مشروع که براساس مشروعیت سیاسی و اهداف مقبول ملی شکل نگرفته است عامل ذلت آن ملت به شمار می آید.
در حوزه مسایل شخصی و شخصیتی نیز شقاوت و بدبختی افراد را رقم می زند (مریم آیه۳۲) و جامعه را به سوی بدبختی می کشاند. بر این اساس است که خداوند سلطه گری را در همین آیه مایه تیره بختی مردم می شمارد و آنان را از پذیرش سلطه و رابطه هایی از این دست باز می دارد.
● عصیانگری
عصیان گری از دیگر تبعات و آثار و پیامدهایی است که قرآن برای سلطه گری بیان می کند. این مطلب را می توان از آیه ۱۴ سوره مریم به دست آورد که در آن جا سلطه گری را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
از این آیه و آیه ۳۲ مریم می توان نکته ای را استنباط کرد که نشان می دهد که رابطه میان دو شخص می بایست یا براساس اصول عدالت و رعایت منافع متقابل براساس اصول عقلانی و عقلایی باشد و یا این که مبتنی بر اصول احسان و نیکی باشد. به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان احسان و نیکی از سویی و شقاوت، جباریت و تمامیت خواهی و عصیانگری یافت؛ زیرا در هر دو آیه به مسأله بر و نیکی اشاره شده است. این بدان معناست که اگر رابطه میان دو شخص و یا گروه و یا دولت مبتنی بر احسان و نیکی نباشد می تواند به عنوان رابطه سلطه گرایانه تلقی شود.
بسیاری از افراد می کوشند به دیگری محبت و نیکی کنند درحالی که توقع و انتظاری از او ندارند همانند نیکی و احسانی که به والدین می شود و یا والدین در حق فرزند انجام می دهند. برخی از این رابطه نیکی و نیکوکاری سوءاستفاده می کنند و آن را به رابطه جباری و زور و سلطه تبدیل می کنند. بسیاری از جباریت ها و عصیانگری ها و بدبختی برخاسته از این است که شخص از احسان و نیکی دیگری سوءاستفاده می کند.
● دوری از حقیقت
سلطه گری عامل مهمی در مقابل رسالت پیامبران است. در آیه ۸۳ سوره یونس سلطه جباران سرکش بر توده های مردم، مانع از موفقیت پیامبران الهی در اجرای رسالت خویش می باشد؛ زیرا روشنگری های پیامبران وایجاد انگیزه هایی برای دست یابی به حقوق خویش و افزایش سطح مطالبات مردمی موجب می شود تا سلطه گران نتوانند به اهداف سلطه گری خویش دست یابند. این مسئله را آیه به خوبی نشان می دهد؛ زیرا مسئله فرعون را طرح می کند که حرکت موسوی و روشنگری هایی که خواستار رهایی ملت از اسارت و سلطه دولت فرعونی بود موجب شده بود تا به مخالفت با آن حضرت اقدام شود. تعبیر قرآن از علو فرعون و اسراف گری نشان می دهد که دولت فرعونی نمی توانست دعوت موسوی را تحمل کند؛ زیرا در حرکت اسرافی و سلطه گری می کوشد تا به استثمار توده ها و تحمیق آنان و استغلال ایشان بپردازند. مخالفت موسی(ع) موجب می شد تا توان بهره کشی کاهش یابد. آیات دیگر ازجمله سوره هود آیه ۵۹ به این مسئله از بعد دیگری می پردازد.
● زمینه های سلطه گری و سلطه پذیری در جامعه
ریشه سلطه را می بایست در اموری چون شخصیت فردی و جمعی جست و جو کرد. برخی از اشخاص و گروه ها و جوامع گرایش بسیاری به افسادگری دارند. همین افسادگری شخصیتی است که آنان را به سوی سلطه گری سوق می دهد. در آیه ۴ تا ۶ سوره اسراء به مسئله افسادگری بنی اسرائیل اشاره می کند و توضیح می دهد که آنان به سبب همین عامل از سوی دشمنان گرفتار سلطه می شوند؛ زیرا هرگونه رفتار فردی و جمعی بازتابی در دنیا و آخرت خواهد داشت. درحقیقت براساس سنت الهی هر گروه و قومی که روش افساد را در جامعه پی گیرند خداوند مردمانی را بر ایشان مسلط می کند که آنان را به بند کشیده و استعمار می کنند. بنابراین افسادگری می تواند خود عامل مهم در سلطه پذیری جامعه باشد.
تمرد و عصیان نسبت به آموزه های وحیانی نیز عامل دیگری برای سلطه پذیری می شود. آیات ۱۶۲ تا ۱۶۷ داستان مردمانی است که با رفتارها و کردارهای ناشایست خویش مایه سلطه یافتن نیروهایی شکنجه گر بر آنان در دنیا و برزخ و قیامت می شود.
ظلم و ستم برخی از اشخاص و جوامع عامل دیگری برای سلطه پذیری می شود. به این معنا که یکی دیگر از سنت های الهی آن است که هر جامعه ای که ظلم و ستم را ترویج کنند خود گرفتار سلطه بیگانگان وچیرگی آنان می شود. (انعام آیه ۱۲۹)
البته برخی برتری های طبیعی و یا اکتسابی راعامل سلطه برشمرده اند ولی باتوجه به معنایی که در این جا مراد است آن را نمی توان در حوزه سلطه قرار داد. به این معنا که برتری طبیعی مردان بر زنان که زمینه چیرگی و مدیریت یابی آنان در امور تدبیر زندگی خانوادگی می شود (نساء آیه ۳۴) را نمی توان در حوزه چیرگی و سلطه منفی برشمرده و آن را بستری برای سلطه گری یاد کرد؛ زیرا تأمین هزینه های زندگی زنان از سوی شوهران زمینه تشریع مدیریت شوهران بر امور خانواده شده است و این بدان معنا خواهد بود که سلطه ای منفی نخواهد بود و به نوعی تعامل مثبت و رابطه سودمندی است که منافع هردو سوی تعامل را برآورده می سازد.(همان)
● راه های رهایی از سلطه
برای رهایی از سلطه می بایست در رفتار و اخلاق اجتماعی و سیاسی اشخاص و گروه ها و دولت ها تأثیر گذاشت. ازجمله راه هایی که قرآن پیشنهاد می دهد تغییر در نگرش ها با استفاده از یادآوری قیامت و رستاخیز است.
اگر روشنگری و ایجاد نگرش و تغییر آن نتوانست مفید باشد، راهکار دیگری که قرآن بیان می کند، جهاد و مبارزه با سلطه گران است. (مائده آیه ۲۰ و ۲۲ و نیز توبه ۷ و ۸ و نیز حج آیه ۳۹ و ۴۰)
اگر شرایط به گونه ای بود که شخص و یا گروه های اجتماعی ناتوان از رهایی از جهاد باشند می بایست دست به کوچ و هجرت بزنند. خداوند در آیات ۹۷ و ۹۹ سوره نساء هجرت از منطقه سلطه جباران را راهی برای رهایی از سلطه ایشان می شمارد. در سوره کهف آیه ۹ و ۱۰ و ۲۰ نیز همین معنا را با تشریح رفتار اصحاب کهف توضیح می دهد که آنان هجرت و کوچ از مکان و مقام خویش را بر سلطه دشمنان ترجیح دادند.
راهکار دیگری که قرآن بیان می کند دعاست و این که شخص و جامعه درصورتی که ناتوان از مبارزه و جهاد باشد و زمینه ها و بستر های جهاد را دراختیار نداشته باشد و یانتواند از مکان خویش کوچ و هجرت کند می بایست برای مبارزه با آن به مدیر هستی و مدبر آن یعنی خداوند مراجعه کند و با دعا و التجا به درگاه او راهی برای مصونیت یابی و یا رهایی از سلطه دشمنان به دست آورد. (ممتحنه آیه ۱ و نگاه کنید مجمع البیان ج ۹ و ۱۰ ص ۴۰۷)

وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
مرغ با پلو سبزیجات
● زمان تهیه ۲۹ دقیقه ● مواد لازم ▪ ۴ عدد پای مرغ ▪ یک قاشق زنجبیل تازه خرد شده ▪ دو قاشق غذاخوری سویا سس ▪ دو عدد هویج بزرگ خرد شده ▪ ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ▪ ۱۶۰ گرم نخودفرنگی ▪ نصف …