یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 21 January, 2018

تأملی بر آرا و اندیشه های فرانسیس بیکن


تأملی بر آرا و اندیشه های فرانسیس بیکن
فرانسیس بیكن (Francis Bacon) ۱۶۲۶ ـ ۱۵۶۱ را به عنوان پیامبر علم جدید و بنیانگذار «فلسفه علم» می شناسند. وی از پدیدآورندگان و پیشروان «تجدید حیات فرهنگی» اروپا به شمار می رود. بیكن سعی كرد در برابر منطق متعارف زمانش ـ یعنی منطق ارسطویی و مشایی ـ منطق جدیدی را ارائه كند و بدین منظور كتاب «ارغنون نو» را نگاشت. وی اندیشه های بیهوده عصرش را شناخت و با قدرت و جرأت به نقد آنها پرداخت. این فیلسوف برجسته انگلیسی خلاف جریان زمانه اش حركت كرد و با پشت كردن به نظامهای علمی و فلسفی رایج عصر خود، توانست در دنیای علم و فلسفه انقلابی به پا كند. اما با وجود همه این تلاشها، فلسفه او، آن وسعت، جامعیت و نظم شایسته و بایسته را نداشت تا در تاریخ فلسفه، فلسفه ای تحت عنوان «فلسفه بیكن» شكل گیرد، ولی به طور غیر مستقیم اندیشه هایی را متحول كرد كه آنها چرخهای جهان را به حركت درآوردند. بدین ترتیب می توان مدعی شد كه او مسیر اندیشه بشر را عوض كرد و افكار عالمان و اندیشمندان بعد از خود را در جریان جدیدی هدایت كرد. «جان درایدن»، شاعر و منتقد انگلیسی، درباره بیكن نوشت: «جهان تنها علم كنونی اش را مدیون بیكن نیست، بلكه آینده اش را نیز مدیون اوست.» بیكن علاوه بر اینكه در حوزه فلسفه و اندیشه یكی از متفكران برجسته و پیشرو محسوب می شود، در حوزه ادبی نیز میان ادیبان جایگاهی خاص دارد تا آنجا كه برخی او را با شكسپیر هم پایه دانسته اند و حتی شكسپیر را متأثر از وی و برخی از نمایشنامه های شكسپیر را به او نسبت می دهند و معتقدند كه به قلم بیكن نگاشته شده است. ویل دورانت در كتاب «تاریخ فلسفه» اش در تأیید مقام ادبی بیكن می نویسد: «زبانش در نثر همان اندازه بی مانند بود كه زبان شكسپیر در شعر.» و برخی از منتقدین حتی او را بنیانگذار ادبیات فلسفی به زبان انگلیسی دانسته اند و در اثبات ادعای خود به آثاری از وی چون «مجموعه مقالات، پیشرفت دانش، آتلانتیس نو و تاریخ هانری هفتم» استناد می كنند.
□□□
فرانسیس بیكن، این فیلسوف برجسته انگلیسی، با به نقد كشیدن فلسفه و منطق حاكم زمانش سعی كرد تا بشر عصر خود را از خواب قرون وسطایی بیدار سازد و سایه سنگین فلسفه كهن را از سر او بردارد. وی تمام نظامهای فلسفی، اعم از فلسفه كهن و معاصر خود را بی حاصل انگاشت و سعی كرد آن را از حالت خمود و جمود رها سازد و این تجدید فلسفی خود را «احیای كبیر» نامید. غایت او در این راه اصلاح تمام علوم و معارف بشری بود و امید داشت كه با اجرای این طرح، فلسفه ارسطو را كنار زند. از نظر وی فلسفه ارسطو، كه اندیشه مسلط زمانه اش بود، دردی از بشر دوا نمی كند و تنها در امر منازعات و مجادلات قوی و مؤثر ظاهر می شود كه هیچ حاصلی برای بشر و زندگی او ندارد.
بیكن علاوه بر فلسفه ارسطو، كار همه پیشینیان و معاصرانش را نیز به زیر سؤال برد و سعی كرد در برابر فلسفه پیشین روش و منطق جدیدی را عرضه كند كه مبتنی بر «علوم طبیعی» باشد كه از آن در شناخت بشر از طبیعت و كسب قدرت برای تصرف طبیعت یاری گیرد.
طرح بیكن كه مطابق با اصول و طبقه بندی جدیدی از علوم ریخته شده بود، شامل شش بخش بود:
۱) باید از مبادی علوم سخن گفت و طبقه بندی كاملی از علوم ارائه كرد. او بر این اساس دو كتاب «پیشرفت دانش» و «منزلت دانش» را نگاشت كه این دو اثر محتوی بخش اول طرح او هستند.
۲) باید روش تحقیق جدید و اصول و قواعد فن جدید «تفسیر طبیعت» را شناخت. به باور بیكن، این روش باعث می شود تا بشر از «خرد» خود هرچه بهتر و كاملتر برای شناخت جهان پیرامونش بهره گیرد و در نتیجه بر مصائب و ابهامات طبیعت فائق آید. بیكن این روش را «منطق جدید» نامید و بر اساس آن كتاب «ارغنون جدید» را نوشت و مدعی شد كه در برابر ارغنون ارسطو، منطق جدیدی را ارائه كرده است و عقیده داشت كه این اثر محتوی روش و منطق جدید او و حاوی پیامش برای بشریت و عامل تأثیر وی بر اخلاقش است.
۳) باید برای تاریخ طبیعی و تجربی اهمیت قائل شد. بیكن تاریخ طبیعی را «تاریخ پایه» نامید و آن را اساس و بن مایه فلسفه راستین دانست. به این معنا كه به وسیله آن فلسفه موهوم از فلسفه فعال متمایز می شود و مسائل مربوط به طبیعت به مشورت خود طبیعت واگذار می گردد. و براساس این طرح خود آثار بسیاری را تدوین كرد كه از آن جمله می توان به كتابهای «درآمدی بر تاریخ طبیعی و تجربی» ،«الفبای طبیعت»، «تاریخ مرگ و زندگی»، «تاریخ سبك و سنگین» و «تاریخ طبیعی در ده قرن» اشاره كرد.
۴) طرح چهارم بیكن «پلكان خرد» است كه نشان دهنده درجه پیشرفت دانش حقیقی بشر است كه به تدریج از اصول كلی به اصول كلی تر و بنیادی تر پیش می رود.
۵) دربخش پنجم می گوید كه می بایست به «فلسفه جدیدی» دست یافت كه پاسخگوی ابهامات و سؤالات بشر درباره چیستی جهان و طبیعت باشد و كتاب «پیش بینی های پیشگامان فلسفه جدید» را بدین منظور به رشته تحریر درآورد.
۶) ششمین و آخرین بخش از طرح بیكن مبتنی بر این بود كه فلسفه جدید باید توان این را داشته باشد كه «علم پویا» را به بشر عرضه كند.
در مجموع این شش بخش بن مایه های اندیشه و آثار بیكن و درنتیجه بنیان فلسفه و علم پیشنهادی او را می سازند. درواقع این اصول اگر به طور مستقیم در علم و فلسفه جدید و بویژه «فلسفه علم مدرن» تأثیر نداشته اند اما اینها مغزهایی را متحول كرده اند كه آنها چرخهای جهان اندیشه را به حركت درآورده اند و از این جهت بیكن را به عنوان بنیانگذار فلسفه علم جدید می شناسند.
به باور بیكن هر چیزی كه سزاوار «هستی» است، سزاوار «دانستن» است. او هیچ چیز را از مرز علم بیرون نمی گذارد. از نظر او جادوگری، رؤیا، پیشگویی، قرائت افكار و ... همه و همه می توانند سوژه هایی خوب برای تحقیقات علمی باشند با این دید كه شاید از دل آنها حقایق و دانش جدیدی بیرون آید همچنان كه علم شیمی از تتبعات كیمیاگری حاصل شده است.
بدین ترتیب مدینه فاضله وی كه آن را در كتاب «آتلانتیس نو» تصویر كرده است، مدینه حكومت علم و علماست. وی در این اثر خود از «علمی» سخن میگوید كه حدود قلمرو انسان را در طبیعت توسعه می دهد. بیكن علم (البته علمی كه به عمل منتهی می شود) را باعث برتری انسانها بریكدیگر می داند و خیر والای طبیعت انسان را علم و فلسفه و شناخت حقیقت معرفی می كند.
برای بیكن شناخت حقایق و دست یافتن به علم طبیعت هدف نیست بلكه هدف نتیجه عملی آنهاست. چراكه به باور او غایت علم «عمل» است اما باوجود تمام تأكیدی كه بر عمل دارد علم را فایده جو نمی داند و غایت علم را محدود به نتایج عملی آن نمی كند بلكه تأمل درحقیقت را والاتر از منفعت عمل می داند. اما در عین حال علمی را كه خالی از هرنوع فایده عملی باشد، نیز بی ارزش می شمارد. به همین دلیل هم ازشیوه پیشینیان خود همچون فلاسفه مدرسیان، كه به كلی تجربه را كنار گذاشته بودند، انتقاد می كند كه آرا و حكمتشان مملو از تكرار مكررات، سست و بی حاصل است.
در مجموع انتقادات و بت شكنی های او مؤثر واقع شد چراكه موفق شد اذهان را از فلسفه ایستا و عقیم قرون وسطایی منحرف و متوجه اندیشه «فلسفه جدید» سازد.
نوك پیكان انتقادش بیش از همه فلسفه و منطق ارسطو را نشانه گرفته بود. بدین جهت كه معتقد بود ارسطو تجربه را وسیله تأیید اصول و قواعدش قرارداده است و در طبیعیاتش به جای تجربه به استدلالات منطقی پرداخته است. به همین دلیل با صراحت می گوید كه منطق ارسطو چیزی جز استدلالات بی حاصل نبوده كه باعث عقیم شدن فلسفه طبیعی و علم شده است و این انتقاد را تا به آنجا می كشاند كه حتی مدعی می شود مابعدالطبیعه ارسطو آیین مسیح را هم به تباهی كشانده است.
حتی افلاطون نیز از دید انتقادگر او درامان نماند. بیكن از افلاطون خرده می گیرد كه «الهیات» را با «طبیعیات» آمیخته و حدومرز این دو را نگه نداشته است و در نتیجه هردو را به بیراهه كشانده است.

لیدا فخری

منبع : ساغر سکوت

مطالب مرتبط

ما چگونه ما شدیم


ما چگونه ما شدیم
آنچه در پی می آید ترجمه مقاله ای از تئودور آدورنوست كه وجه اهمیت آن بیان اهداف مكتب فرانكفورت به قلم یكی از اصلی ترین اعضای آن است .
مؤسسه تحقیقات اجتماعی گروهی از دانش آموختگان متعلق به حوزه های تخصصی گوناگون را كه در علائق تعیین كننده و مهم نظری با یكدیگر اتفاق نظر دارند، گرد هم آورده است. هدف این مؤسسه تدوین نظریه ای در مورد جامعه حال حاضر است كه دریچه ای به اصول محوری حركت جامعه بگشاید؛ البته همزمان بدون آن كه به خاطر این كار، كوچك ترین بخشی از عینیت موضوع، به پای مفهوم انتزاعی آن اصول قربانی شود. این گرایش نظری نه می تواند و نه می خواهد خاستگاه خود را در فلسفه هگل انكار كند. این نكته در عمل بیانگر یكی از دیدگاه های محوری این مؤسسه است كه می خواهد میراث هگل را آن چنان اساسی از آن خود كند كه هیچ گاه به تملك دانشگاهیان گرفتار جمود درنیاید. هر چند كه مانند موارد معدود دیگر نیز مؤسسه تحقیقات خود را متعهد به الزامات فلسفه هویت و وحدت در روش هگل می داند.
اگر امروز هر گونه تفكری كه از داعیه های مادی برنخاسته باشد، مشروع نیست، به همان نسبت عكس آن یعنی هر گونه گردآوری شواهد و واقعیت ها كه از جانب تفكر راهبری نشود و قادر نباشد از بطن خود تولید تفكر كند، مشروع نیست. پرسش از این واقعیت كه زمانی در خدمت رهانیدن تفكر بود، به تدریج در معرض خطر استحاله قرار گرفته است و مؤسسه تحقیقات اجتماعی سعی در مقابله با آن را دارد و نماینده حق و تكلیف نسبت به تفكر غیرتقلیدی است؛ تفكری كه از هر گونه مرجعیت تحكم آمیز و اصول-محور مستقل گردد و حاضر باشد در ادامه و پیامد خود، از موجود محض و امر قابل تحقیق فراتر رود. نمای واقعیت عصر حاضر آن چنان بدون گسست و پیوسته در خدمت تاریك نمایی امور اساسی است كه گویا تمامی فرهنگ گرفتار نوعی خاموشی دائمی شده است. به همین دلیل در این میان تنها كسی می تواند از امور اساسی سخنی به میان آورد كه سطح بی خدشه و بی نقصان امور را به رسمیت نشناسد، بلكه بی خدشگی ظاهری را بر مبنای آن چیزی توضیح دهد كه در ژرفای آن پنهان است. وضع موجود را تنها كسی می تواند دریابد و درك كند كه از دید وی امكانی دیگر و وضعی بهتر انجام پذیر باشد.
تفكرات راهبردی موجود برای كار مؤسسه تحقیقات اجتماعی براساس شمار بسیاری از مقاله های ماكس هوركهایمر تدوین شده اند كه از آن جمله می توان به تحلیل مسأله پوزیتیویسم در مقاله «جدیدترین حمله به متافیزیك» و تحلیل های برنامه ریزی شده او در مقاله «نظریه سنتی و نظریه انتقادی» یاد كرد. در كنار این مطالعات فلسفی به خصوص مطالعات تاریخی وی در مورد پیدایش جامعه شهروندی و توسعه آن دسته از حركات انسان قرار می گیرند كه امروزه در حكومت های اقتدارگرا به مانیفست تبدیل شده اند، اهمیت زیادی دارد.
حوزه پژوهش های مؤسسه به مسائل فلسفه اجتماعی (پدیدارشناسی هگل)، اقتصاد (مسائل برنامه ریزی اقتصادی و نظریه بحران)، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی سیاسی نیز گسترش می یابد. توصیفی انتقادی و جامع از دلایل اجتماعی فروپاشی جمهوری وایمار و مطالعه ای گروهی در مورد یهودی ستیزی نیز در دستور كار مؤسسه و در مراحل مقدماتی است.
مؤسسه در آلمان نیز توجه خاصی به مسائل خاور دور نشان داده است. یكی از همكاران مؤسسه طی همكاری با مؤسسه گسترش مناسبات صلح جویانه به تحقیقات وسیعی در زمینه تاریخ، اقتصاد و ساختار اجتماعی كشور چین پرداخته است كه با توجه به اهمیت فزاینده دیوان سالاری در كشورهای دیكتاتوری از تازگی خاصی برخوردار است: نتیجه آن كه چین بهترین الگوی تمام عیار مقررات اجتماعی است كه از نظر بوروكراسی تثبیت شده است.
این مؤسسه تلاش دارد پدیده های فرهنگی را بر مبنای مفهوم اجتماعی آن ها توصیف كند، به نحوی كه این مفهوم نفس آن پدیده ها را از آن خود می كند، بدون این كه آن ها را در جریان های صرفاً اجتماعی «دسته بندی نماید». در اینجا به جز پژوهش های فلسفی باید به رویكرد تاریخ هنر نیز اندیشید. بخشی از این پژوهش ها به ادبیات قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم و افرادی چون بودلر، شاعر فرانسوی، ایبسن و هامسون، شاعران نروژی و بخشی دیگر به مسائل موسیقی، موسیقی واگنر و جاز، مربوط می شوند. مطالعات جامعه شناختی موسیقی مؤسسه كه به اهمیت اجتماعی موسیقی توده پسند پرداخته اند، با در نظر گرفتن پرسشگری هایی در روان شناسی اجتماعی و در اصل ملاحظه تغییرات روانی ژرف در «توده ها» در مقطع امروزی انجام می شوند. این تحقیقات در رابطه ای بسیار تنگاتنگ با دفتر تحقیقات رادیو در دانشگاه كلمبیا صورت می گیرند و تماماً به موضوع آمریكا مربوط می شوند.
بخش انتشاراتی مؤسسه «مجله تحقیقات اجتماعی» نام دارد كه از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۹ به زبان آلمانی منتشر می شد. حتی در زمان ممنوعیت پخش مجله در آلمان، این مجله هنوز كاركرد و تأثیر خود را داشت. این مجله به خوانندگان متعددی این آگاهی را داد كه انسداد سیاسی به معنای قربانی شدن همزمان عقل نیست. آخرین شماره این مجله این تصور را ایجاد كرد كه پس از آماده شدن در تحریریه و با فروپاشی فرانسه دیگر امكان انتشار نخواهد داشت؛ هر چند كه مؤسسه تا زمان اشغال پاریس توسط آلمان، شعبه خود را در «اكول نرمال سوپریر» حفظ كرد. این شماره از مجله حاوی تحلیلی از حكومت اقتدارگرا، مقاله ای به همان نسبت اساسی در نقد اقتصاد سیاسی و تفسیری اجتماعی از رمانتیك نوین آلمان در آثار اشتفان گئورگه و هوگو فون هوفمانشتال بود.
از سال ۱۹۴۰ انتشار نسخه آلمانی این مجله قطع شد و حال تحت عنوان «مطالعاتی در فلسفه و علوم اجتماعی» منتشر می شود. همچنین آخرین كتاب های منتشر شده این مؤسسه نیز كه به موضوع هایی چون اعمال مجازات و بازار كار و تأثیر بیكاری بر خانواده مربوط می شوند، به زبان انگلیسی چاپ شدند. مورد اخیر به یكی از حوزه های علائق مؤسسه تعلق دارد كه از سال ها قبل توجه ها را به خود معطوف داشته است: مسأله عوامل رابطه كه سیستم اجتماعی را به یكدیگر پیوند می دهند. مهم ترین واقعه مربوط به این تلاش ها انتشار مجموعه بزرگ «اقتدار و خانواده» (۱۹۳۶) بود. این كتاب نخستین الگو از همان نوع همكاری حوزه های تخصصی گوناگون را به نمایش می گذارد كه این مؤسسه در راستای آنها همكاری و تلاش می كند.
لازم است سخنی كوتاه نیز در مورد تاریخچه مؤسسه بیان شود. این مؤسسه ریشه در بنیاد هرمان وایل دارد، در سال ۱۹۲۵ تأسیس شده و در خدمت مقاصد آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرانكفورت است. نخستین مدیر آن كورت گرلاخ بود كه پس از مرگ زودهنگام وی كارل گرونبرگ مدیریت آنجا را بر عهده گرفت و سپس ماكس هوركهایمر جانشین او شد كه همزمان كرسی آموزش فلسفه اجتماعی دانشگاه فرانكفورت را نیز داشت. در سال ۱۹۳۳ ناسیونال سوسیالیست ها مؤسسه را بستند و از سال ۱۹۳۴ مؤسسه به دانشگاه كلمبیا در نیویورك پیوست. در كنار فعالیت تحقیقی، اعضای مؤسسه در محدوده دانشگاه كلمبیا به تدریس مشغول شدند. در پایان باید یادآور شد كه از سال ۱۹۳۳ تا كنون از سرمایه صندوق مؤسسه، ادامه همكاری روشنفكران بسیاری در اروپا و آمریكا امكان پذیر شده است. مؤسسه به این مفهوم نیز استقلال خود را به مثابه یك تكلیف و وظیفه درك كرده است.

وبگردی
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة !
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة ! - گزارشی از تصویری که چند روز پیش توسط برخی در فضای مجازی با نام قرآن طلا انتشار یافت
سرگیجه پلاسکو
سرگیجه پلاسکو - وام ٣٠٠‌میلیون تومانی تبدیل به رویای آنها شده؛ داغ پلاسکو برای کسبه هنوز تازه است. وامی که بعد از سوختن پلاسکو در بوق و کرنا کردند، امروز فقط به یکی از ساکنان پلاسکو داده شده و سهم دیگر کسبه انتظار است.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها