پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

فتح خیبر


فتح خیبر
● جنگ خیبر
پس از فراز و نشیب‌های فراوان، پایه‌های حکومت اسلامی در مدینه استقرار یافت؛ یهودیان مدینه و اطراف آن که در واقع به علت نقض پیمان خود که با پیامبر خدا (ص) بسته بودند، دچار سرنوشتی شوم شده بودند، در پی آن تعدادی از آنها کشته و برخی از قبایل نیز مانند "بنی‌قین قاع" و "بنی‌نضیر" به منطقه "خیبر" کوچانده شدند. به تدریج دشمنی‌ها آشکار شد، تا آنکه در سال هفتم هجری، پیامبر خدا (ص) پس از "صلح حدیبیه" فرصتی یافت تا با بازماندگان یهودیان در جزیرة العرب به نبرد بپردازد.
● موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی خیبر
"خیبر" سرزمینی است در هشت منزلی مدینه و در راه شام، واقع در جلگه وسیع و حاصل­خیزی در شمال مدینه و ساکنان یهودی آن در امور زراعت و جمع ثروت و تهیه سلاح و طرز دفاع، مهارت کاملی داشتند؛ آمار جمعیتی آنها حدود بیست هزار نفر بود که در میان آنها مردان جنگاور و دلیر فراوان به چشم می‌خورد.
در زبان یهودی خیبر به معنی «حصن» است. البته به گفته "یاقوت حموی" به این منطقه به خاطر وجود قلاع ۷ گانه "خیابر" نیز می‌گفتند.[۱] "حصن ناعم"، ("حصن تموص" یا "حصن ابی الحقیق")، "حصن السلالم"، "حصن الشق"، "حصن النطاه"، "حصن الوطیح"، "حصن الکتیبه" هفت قلعه "خیبر" بود که در سال ۷ هـ.ق در جنگ خیبر با رشادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فتح شد.
● نبرد خیبر
بی‌اعتمادی ناشی از تحرکات ناجوانمردانه یهودیان خیبر، پیامبر خدا (ص) را بر آن داشت تا پس از رهایی از جریان"صلح حدیبیه" برای ریشه کن ساختن این عنصر فساد به سمت آنان حرکت کند.
از سویی در این زمان بود که پیامبر خدا (ص) نامه‌هایی برای دولت‌های بزرگ مجاور مانند "کسری ایران" و "قیصر روم" نوشته بود که با لحنی قاطع آنان را به دین اسلام دعوت نمود. اینکه در این میان این دولت‌ها از هم پیمان دیرینه خود در جزیرة العرب یعنی یهودیان برای ضربه زدن به حکومت اسلامی استفاده کرده باشند، هیچ بعید به نظر نمی‌آید. بر همین اساس پیامبر خدا (ص) در صدد خلع سلاح چنین عامل فسادی برآمد.[۲]
پیامبر خدا (ص) به همراه لشگر اسلام که ۱۶۰۰ نفر بود و ۲۰۰ سواره داشت به سمت خیبر به راه افتاد. در تاریخ حرکت آنان مورخان اسلامی وحدت نظر ندارند؛ به عنوان نمونه "ابن هشام" تاریخ حرکت مسلمانان را ماه محرم می‌داند[۳] ولی "ابن سعد" تاریخ حرکت را در جماد الاولی سال هفتم می‌داند.[۴] "آیت الله جعفر سبحانی" می‌گوید: پیامبر (ص) سفیرانی را در ماه محرم به "حبشه" فرستاده بود تا آنکه مهاجران به "حبشه" را به این نبرد فرا خواند و مهاجران به همراه سفیران در جمادی‌الاخر سال هفتم برای نبرد خیبر به پیامبر (ص) پیوستند. بنابراین قول دوم می‌تواند صحیح‌تر باشد.[۵]
اتخاذ مواضع سیاسی توسط وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) در بر پایی این نبرد آن هم پس از رهایی از شر مشرکان مکه با صلح حدیبیه از نکات بسیار زیبای تاریخ اسلام است. زیرا، فکر پیامبر با بستن پیمان حدیبیه، از ناحیه جنوب (قریش) آسوده بود. ایشان می‌دانست که اگر حرکتی به سمت یهود آغاز کند، قریش دست کمک به سوی یهود دراز نخواهد کرد. در این بین ایشان بر تاکتیک استتار در نبرد نظامی تأکید داشتند به این صورت که محل استقرار آنان برای حملات غافل­گیرانه باید مخفی می‌ماند و همچنین برای گمراه کردن دشمن، قبل از هر اقدامی منطقه مورد نظر باید محاصره می‌شد.[۶] شاید گروهی تصور کردند که منظور پیامبر (ص) از این راهپمائی به سوی شمال، سرکوبی قبائل «غطفان» و «فزاره» - که همدستان یهود در جنگ احزاب بودند – می‌باشد. پیامبر، وقتی به بیابان «رجیع» رسید، محور حرکت ستون را به سوی خیبر قرار داد، و بدین‌وسیله ارتباط این دو متحد را از هم گسست، و از اینکه قبائل مزبور به یهودیان خیبر کمک کنند، جلوگیری نمود. با اینکه محاصره خیبر قریب یک ماه طول کشید، با این حال، قبائل مزبور نتوانستند، متحدان خود را یاری نمایند.[۷]
حمله مسلمانان به قلاع یهودیان خیبر آغاز شد. مسلمانان توانستند پس از فتح قلعه‌ها یکی پس از دیگری بیشتر قلعه‌ها را فتح کنند؛ اولین قلعه‌ای که فتح شد، «حصن ناعم» بود و سپس "حصن قموص" که بزرگترین قلعه گشوده شد. پس از فتح ۵ قلعه مسلمانان به طرف دو قلعه باقی مانده "وطیح" و "سلالم" حمله کردند اما با مقاومت شدید یهودیان مواجهه شدند. بنا به تصریح اکثر منابع تاریخی که این واقعه را از فضایل آن حضرت نقل می‌کنند، پس از آنکه "ابوبکر" و "عمر" از فتح قلعه دست خالی برگشتند.[۸] پیامبر (ص) فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که حمله می‌برد و فرار نمی‌کند و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند، او هم خدا و رسولش را دوست می‌دارد، و خدا خیبر را بدست او می‌گشاید.[۹] روز بعد همه جمع شدند تا ببینند این افتخار نصیب چه کسی می‌شود. لذا حضرت فرمود: علی کجاست؟ گفتند: او چشم درد دارد و استراحت می‌کند. حضرت فرمود تا او را حاضر کردند. آنگاه دستی به چشم علی (ع) کشید و البته در نقل‌هایی دیگر آمده که آب دهان مبارک را بر چشمان علی (ع) زد و سلامت او را از خدا خواست،[۱۰] و چون بهبود یافت پرچم را به او سپرد. حضرت به دستور پیامبر (ص) نمایندگانی را برای دعوت یهودیان به اسلام فرستاد اما با عدم پذیرش آنان حضرت تا پای قلعه پیش رفت. نبرد حضرت با "حارث" برادر "مرحب" و در نهایت پیروزی بر "مرحب" که از سرداران بزرگ سپاه یهود بود از افتخارات مولای متقیان (ع) و شیعه به شمار می‌آید.[۱۱]
داستان حماسه علی (ع) در کندن درب قلعه از فضایل برجسته آن حضرت است. مرحوم شیخ مفید (ره) در این باره از آن حضرت چنین نقل می‌کند: ‌من در خیبر را کنده به جای سپر به کار بردم و پس از پایان نبرد آن را مانند پل به روی خندقی که یهودیان کنده بودند، قرار دادم. سپس آن را میان خندق پرتاب کردم! مردی پرسید آیا سنگینی آن را احساس نمودی؟ گفتم به همان اندازه سنگینی که از سپر خود احساس می‌کردم.[۱۲]
اما جریان فتح "فدک" که بدون درگیری و با مصالحه انجام شد، بعدها در تاریخ اسلام به یکی از مسایل مهم و مورد نزاع میان اهل بیت و حاکمان قرار گرفت. "فدک" سرزمین آباد و پر محصولی بود در نزدیکی "خیبر" و با مدینه حدود ۱۴۰ کیلومتر فاصله داشت. "بلاذری" در این باره چنین می‌نویسد: گویند که رسول الله (ص) در بازگشت از خیبر "محیصة بن مسعود انصاری" را نزد اهل فدک فرستاد و ایشان را به اسلام دعوت کرد. رئیس آنان مردی بود که به وی "یوشع بن نون یهودی" می‌گفتند. پس ایشان با رسول الله (ص) صلح کردند، بر این اساس که نصف خاک فدک را به وی دهند و این از آنان پذیرفته شد و بدین­سان نیمی از "فدک" مخصوص رسول الله (ص) گردید، زیراکه مسلمانان به خاطر آن اسبی و اشتری نتاخته بودند و آنچه فوائد آن بود برای مسافران درمانده صرف می‌شد.[۱۳]
"یوشع بن نون یهودی" که ریاست دهکده را عهده‌دار بود، نبرد را صلاح ندانست و صلح و تسلیم را برگزید، و قرار شد نیمی از حاصل زمین، سالیانه در اختیار پیامبر قرار بگیرد و آنان تحت سطره اسلام و امنیت حاصل از آن زندگی کنند. در دین اسلام سرزمین‌هایی که بدون حمله نظامی به دست مسلمانان می‌افتد، فیء نام دارد و در اختیار شخص پیامبر و امام پس از اوست. بر این اساس، پیامبر، فدک را به دخترش فاطمه (علیها السلام) بخشید و از این بخشش دو هدف داشت:
▪ زمامداری مسلمانان پس از پیامبر با حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بود؛ این منصب به هزینه نیاز داشت و فدک می‌توانست تأمین کننده‌ی آن باشد.
▪ زندگانی خاندان پیامبر از جمله دختر و فرزندانش حسنین (علیهما‌السلام) باید به صورت آبرومندانه اداره می‌شد و فدک در این زمینه نیز به کار می‌آمد.
پس از کشمکش‌های فراوان در این نبرد با پیروزی مسلمین به پایان رسید. در پایان به طور اجمال می‌‌توان دستاوردهای این نبرد را برای مسلمین چنین دانست:
۱) آرامش در شهر مدینه برقرار شد.
۲) آوازه اسلام به عربستان و کشورهای دیگر رسید.
۳) جنگ خیبر مقدمه فتح مکه گردید.
۴) بر اثر فتح خیبر، مسلمانان صاحب زمین و ثروت شدند.
۵) با فرستادن بخشی از غنائم جنگی؛ مثل خوار و بار و خرما برای مساکین مکه، توجه آنها به اسلام جلب شد.

پی نوشتها:
[۱] . معجم البلدان، یاقوت حموی (م ۶۲۶)، ج ۲، ص ۴۰۹، بیروت دار صادر، ط. الثانیه ۱۹۹۵.
[۲] . فروع ابدیت، آیت الله العظمی جعفر سبحانی.
[۳] .سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۳۲۸.
[۴] .طبقات الکبری، ج ۷؛ ص ۷۷.
[۵] .فروغ ابدیت، آیت الله جعفر سبحانی، ص ۳۹۰.
[۶] .همان.
[۷] .ابن هشام، همان، ج ۳، ص ۳۳۰.
[۸] .البدایه و النهایه، همان، ج ۷، ص ۳۳۷.
[۹] .البدایه و النهایه، ابن کثیر، ج ۷، ص ۳۳۶، بیروت ، دارالفکر، ۱۴۰۷ – ۱۹۸۶، تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۲، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت دار، التراث، ط، الثانیه، ۱۳۷ – ۱۹۶۸.
[۱۰] .تاریخ الاسلام، ذهبی، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، ج ۳، ص ۶۲۵، بیروت دارالکتاب العربی، چاب دوم، ۱۴۱۳ – ۱۹۹۳؛ امتاع الاسماع، مقریزی، تحقیق محمدبن عبدالحمید المنیسی، ج ۱۱، ص ۲۸۶. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی؛ تحقیق احمد عبد الموجود و علی محمد معوض بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ – ۱۹۹۵.
[۱۱] .تاریخ الاسلام، همان، ج ۲، ص ۴۱۵.
[۱۲] .ارشاد شیخ مفید، ص ۵۹.
[۱۳] .فتوح البلدان،بلاذری، ص ۳۸، بیروت دار و مکتبه الهلال، ۱۹۸۸.

منبع : عرفان

مطالب مرتبط

پاسخ امام حسین (ع) به نامه مردی از اهل کوفه

پاسخ امام حسین (ع) به نامه مردی از اهل کوفه
((یا سیدی , اخبرنی بخیر الدنیا والاخرهٔ )). فـكتب (ع): ((بسم اللّه الرحمن الرحیم , اما بعد: فان من طلب رضی اللّه بسخطالناس كفاه اللّه امور الناس ومن طلب رضی الناس بسخط اللّه وكله اللّه الی الناس ))[۱] . شخصی از اهالی كوفه در نامه ای از حضرت , سؤال كرد كه خیر دنیا وآخرت در چیست ؟
امام (ع) بعد از حمد وثنای الهی , در پاسخ فرمود: ((آنـكـه رضـایـت خداوندرا مقدم بدارد بر رضایت مردم , خداوند امور مردم را ازاو كفایت می كند وآنكه رضایت مردم را حاصل كند به سخط پروردگار, خداوند اورابه مردم واگذارد)).
در این مكاتبه نكاتی قابل توجه است : اولا: بـعـضـی از مـردم در خود احساس فقر دینی دارند, لذا به دنبال تعلیم احكام می روند, مانند بیماری كه به دنبال طبیب می رود اما متاسفانه گاهی انسانها خودراسالم می دانند واز مراجعه به طـبـیـب روحـانی وجسمانی , خودداری می كنند, در حالی كه بیمار هستند, در زندگی اصحاب ائمـه (ع) بـسـیار دیده شده كه افرادی به خدمت آن بزرگواران رسیده وعقاید حقه خودرا عرضه مـی داشتند چنانچه امثال ((عبدالعظیم حسنی )) به خدمت امام هادی (ع) می رسد وعقاید خودرا بیان می كند. در زمانهای گذشته , علاقه مردم به یاد گرفتن مسائل شرعی ومذهبی بیشتر بودتا امروز ((جابر بن عبداللّه انصاری )) از صحابه گرانقدر پیامبر(ص ) برای شنیدن یك حدیث نبوی در باب مظالم , یك ماه از مدینه به شام می رود تا آن حدیث را از ((عبداللّه بن انیس جهنی )) بشنود))[۲] .
امـا متاسفانه گاهی برای فرا گرفتن احكام دینی , حاضر نمی شویم حتی یك ساعت وقت را صرف كنیم وبه مساجد بیاییم ومسائل شرعی را بشنویم .
● خیر چیست ؟
بـسیاری از مردم در تشخیص مصداق ((خیر وشر)) اشتباه می كنند, خیال می كنندكه خیر انسان در كثرت مال وثروت ومقام است در حالی كه امیرمؤمنان (ع) می فرماید: ((لیس الخیر ان یكثر مالك وولدك ولكن الخیر ان یكثر علمك وعملك ویعظم حلمك )). ((خیر این نیست كه مال وفرزندانت زیاد باشد, بلكه خیر, علم وعمل زیادهمراه با حلم است )). سـیـد الشهدا(ع) هم در این پاسخ , خیر دنیا وآخرت را در رضایت پروردگارمی داند, قهرا شر دنیا وآخرت هم جلب رضایت مردم وسخط پروردگاراست .
● انسان بر سر دو راهی
بـشـر, هـمیشه در زندگی , بر سر دو راهی قرار می گیرد وخودرا بین سعادت وشقاوت می بیند, مـنـتـها الطاف الهی باید شامل حال انسان شود وانسان را كمك كنددرحادثه كربلا, ((حر بن یزید ریاحی )) بر سر دو راهی قرار گرفت ((عمر سعد)), هم بر سردو راهی قرار گرفت ((عمروعاص )) هـم همنیطور شش سال آخر عمر عمرو عاص , هرخواننده ای را تحت تاثیر قرار می دهد كه در سن بالای هشتاد سالگی , چطور به كمك معاویه شتافت وشقاوت را برای خود خرید.
● بیوگرافی عمروعاص
وی فـرزند ((عاص بن وائل )) ومادرش معروف به ((نابغه ))است شش نفر بامادرش زنا كردند وهر كـدام مـدعی ابوت او شدند تا اینكه قرار شد خود ((نابغه ))قضاوت كند او هم ((عاص بن وائل ))را انـتخاب كرد! با اینكه ابو سفیان می گفت :عمروعاص از صلب من است وشباهتی هم به او داشت , ولی نابغه می گفت : ابوسفیان بخیل است ! اما عاص كمك بیشتری به من می كند))!. عـمـرو عـاص , بـچـه هـای مـكـه را جـمـع می كرد وبه آنان اشعاری تعلیم می كرد كه بدینوسیله پیامبر(ص )را هجو كنند رسول خدا(ص ) می فرماید: ((خدایا! عمروعاص مرا هجو كرد, من شاعر نیستم اما تو به عدد هر بیت شعر,اورا لعن كن )). عمروعاص , در شب عید فطر, سال ۴۳ در سن نود سالگی مرد[۳] .
● عمروعاص بر سر دو راهی
((مـعـاویه )) طی نامه ای به ((عمرو عاص )), از وی خواست كه از فلسطین به شام بیاید عمرو, دو پـسـر داشـت بـه نـامهای ((عبداللّه ومحمد)), پیشنهاد معاویه را با دوفرزندش در میان گذاشت ((عبداللّه )) در پاسخ گفت : ((فاقم فی منزلك )), در خانه ات بنشین )) اگر به طرف معاویه بروی , نـهـایـت آن اسـت كـه از حـاشـیـه نـشینان او باشی وازدنیای كمی بهره مند شوی عمرو عاص از ((محمد)) نظر خواهی كرد محمد بر عكس برادر بزرگتر, گفت : ((اری انك شیخ قریش فالحق بجماعهٔ اهل الشام واطلب بدم عثمان )).
((تو بزرگ قریش هستی , در خونخواهی عثمان , به مردم شام ملحق شو))!. عمروعاص نیز چنین نتیجه گیری كرد: ((امـا انت یا عبداللّه , فامرتنی بما هو خیر لی فی دینی واما انت یا محمد فقدامرتنی بما هو خیر لی فی دنیای )). ((عبداللّه ! تو مصلحت دین مرا گفتی ومحمد, مصلحت دنیای مرا)). آنگاه رو كرد به غلامش به نام ((وردان )) كه زیرك وبا هوش بود, گفت : ((یا وردان !: احطط, اثاثهارا پایین بگذار)). ((یا وردان !: ارحل , اثاثهارا بار كن )). ((یا وردان !: احطط, اثاثهارا پایین بگذار)). ((یا وردان !: ارحل , اثاثهارا بار كن )).
وردان گفت : ((می خواهم تورا از آنچه در قلبت می گذرد خبر دهم )). عمرو عاص گفت : بگو. وردان گـفـت : ((اعـتـركت الدنیا والا خرهٔ علی قلبك , فقلت مع علی الاخرهٔ بلا دنیا,ومع معاویهٔ الدنیا بغیر آخرهٔ )). ((دنیا وآخرت در دلت به جنگ پرداخته اند, می گویی با علی (ع)آخرت است ودنیا نیست وبا معاویه دنیا هست وآخرت نیست )). عمرو عاص گفت : ((در این نظرت , خطا نرفتی , اكنون تو چه می بینی ؟
وردان گفت : ((اری ان تـقـیـم فـی مـنـزلـك فان ظهر اهل الدین عشت فی عفو دینهم وان ظهر اهل الدنیا لم یستغنوا عنك )). ((بـنشین در خانه , اگر اهل دین پیروز شدند, در سایه دین آنان , زندگی می كنی واگر اهل دنیا پیروز شدند, از تو بی نیاز نیستند)). عـمـرو عـاص گفت : اكنون این شایعه پر شده است كه من به معاویه ملحق شده ام وبدینوسیله به معاویه پیوست [۴] . امیر المؤمنین (ع) می فرماید: ((لـم یـبـایـع حـتـی شـرط ان یـؤتـیـه عـلـی الـبـیعهٔ , ثمنا فلا ظفرت ید البایع وخزیت امانهٔ ال مبتاع ))[۵] . ((عـمرو عاص بیعت نكرد مگر آنكه اول ثمن بیعت را گرفت (حكومت مصر)فروشنده بركت نكند واین معامله موجب رسوایی گردد)). نـكـته : عمروعاص در حالی به معاویه ملحق شد كه سن او بالغ بر هشتاد بودونقش عمده ای را در جنگ صفین بازی كرد ودر سال ۴۳ هجری هم جان به مالك دوزخ سپرد.
● عمروعاص در حال احتضار
در موقع احتضار, محافظین خودرا جمع كرد وگفت : ((من برای شما چگونه بودم ))؟
گفتند: آقای خوبی بودی ودر حق ما بسیار احسان كردی . گفت : ((من اینهارا انجام می دادم تا امروز مرگ را از من دفع كنید)) آنان به همدیگر نگاهی كردند كه چه می گوید؟
((فـنظر القوم الی بعض فقالوا: واللّه , ما كنا نحسبك تكلم بالعورا یا ابا عبداللّه ,قدعلم ت انا لا نغنی عنك من الموت شیئا)). ((گفتند باور نمی كردیم كه امروز این چنین سخن بگویی , تو می دانی كه مانمی توانیم مرگ را از تو دور كنیم )). عـمروعاص گفت : من هم می دانم كه این كار در حیطه قدرت شما نیست , خدارحمت كند علی بن ابیطالب را كه می گفت : ((حرس المر اجله ))[۶] .
● گریستن عمروعاص هنگام مرگ
((ابن شماسه )) می گوید: در حال احتضار عمروعاص , در كنارش بودم ,صورتش را به طرف دیوار كـرد ومـدت زیـادی گـریـه كرد پسرش پرسید چرا گریه می كنی ؟
گفت : در عمرم , سه دوران گذشته است :
۱) دوران كفر كه اگر مرگم فرا می رسید, یقینا اهل آتش بودم .
۲) دوران مصاحبت با پیامبر(ص ) كه اگر مرگم می رسد, اهل سعادت می شدم .
۳) دوران پـس از پیامبـر كه مرتكـب اموری شـدم ونمـی دانـم چـه خواهدشد.
● توصیف مرگ از دیدگاه عمروعاص
عـمـروعـاص همیشه می گفت : ((انسانی كه در حال احتضاراست وعقل هم دارد,چطور مرگ را تـوصـیف نمی كند)) وقتی موقع مرگش فرا رسید, پسرش ((عبداللّه بن عمرو)) گفت : ((اكنون مرگ را برای ما توصیف كن )). گـفـت : پـسرم ! مرگ قابل توصیف نیست ولی همین مقدار برایت بگویم كه گویادر گردنم كوه رضـوی , سـنگینی می كند ودر درون خودم , خار درخت را احساس می كنم وگویا جانم از سوراخ سوزن بیرون می آید)).
● وصایای عمروعاص
عمروعاص به فرزندانش دستور غسل وكفن داد وآنگاه گفت :
((شـدوا عـلـی ازاری فـانی مخاصم , ولا تجعلن فی قبری خشبهٔ ولا حجرا واذاواریتمونی فاقعدوا عندی نحر جزور وتقطیعها استانس بكم ))[۷] . ((لـنـگ مـرا محكم ببندید كه مورد خصومت هستم ودر قبر من چوب وسنگ نگذارید وبه مقدار نحرشتر وقطعه كردن گوشتهای آن , نزد من بمانید تا به شما انس پیدا كنم )).

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
طرز تهیه کیک شکلات و آناناس برای بعد از افطار
کیک شکلات و آناناس پخت کیک شکلات و آناناس درست کردن کیک شکلات و آناناس,طرز تهیه کیک شکلات و آناناس,مواد لازم برای کیک شکلات و آناناس,نحوه پخت کیک شکلات و آناناس,کیک های مخصوص بعد افطار,کیک شکلات و آناناس مناسب ماه رمضان,آموزش شیرینی پزی,سایت آشپزی,کیک های