یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018

سه مانع اصلی تولید محصول سالم: نبود آزمایشگاههای کنترل آلاینده‌های غذایی، نبود برنامه‌های ترویجی، اجباری نبودن استانداردهای ملی


سه مانع اصلی تولید محصول سالم: نبود آزمایشگاههای کنترل آلاینده‌های غذایی، نبود برنامه‌های ترویجی، اجباری نبودن استانداردهای ملی
▪ خبرنگار:
در کشور‌های توسعه‌یافته مسوولیت سنجش و کنترل بر اجرای استانداردهای ملی باقی‌مانده‌ی سم، کود و مایکوتوکسین‌ها به‌عهده‌ی چه سازمان یا وزارتی است؟
ـ مهندس مظاهری:
متفاوت است، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه‌ی استاندارد در کشورهای گوناگون این مسوولیت‌ را برعهده دارند، اما دراکثر کشورها کنترل باقی‌مانده‌ی سموم به‌عهده‌ی وزارت کشاورزی‌ست.
▪ خبرنگار:
می‌توانید برای خوانندگان توضیح دهید در کشورهای توسعه یافته، کنترل آلاینده‌های مواد غذایی در قالب چه فرآیندی انجام می‌گیرد؟
ـ مهندس مظاهری:
در آمریکا سازمان غذا و دارو (FDA) قوانینی در این زمینه دارد، هم‌چنین استانداردهای ملی دراین‌باره تدوین شده است؛ مسوولیت محصولات ارگانیک در کشور اندونزی به عهده‌ی وزارت کشاورزی است. در اتحادیه‌ی اروپا این امر تاحدودی متفاوت از دیگر کشورهاست، درواقع مجمعی برای تدوین قوانین و سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ی اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد و تمام قوانین و استانداردها که پس از انجام تحقیقات در آزمایشگاه‌های معتبر تخصصی تدوین شده‌اند، بعد از تصویب به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام می‌شود.
▪ خبرنگار:
بر اساس تبصره ماده‌ی ۲۸ قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶، تعیین مقدار باقیمانده‌ی مجاز هر یک از سموم بر حسب مورد بر عهده‌ی مؤسسه‌ی بررسی آفات و بیما‌ری‌های گیاهی(موسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور) است.
ـ مهندس مظاهری:
کارشناسان وزارت جهادکشاورزی به‌طورحتم در جلسات تدوین استاندارد ملی کود وسم شیمیایی حضور داشته‌اند و نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را با توجه به شرایط بومی و سبد مصرف ارائه داده‌اند.
▪ خبرنگار:
موسسه‌ی استاندارد یا وزارت جهادکشاورزی؛ کدام یک به‌عنوان مرجع اصلی در این زمینه شناخته شده است؟
ـ مهندس مظاهری:
سنجش و کنترل باقی‌مانده‌ی سموم براساس ضوابط سازمان حفظ نباتات و دفع‌آفات انجام می‌شود، حدمجاز استانداردهای باقی‌مانده‌ی سم و کود در موسسه‌ی استاندارد تدوین و تصویب شده و درنهایت به‌وسیله‌ی وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌شود. اکنون تنها آزمایشگاه‌ سنجش باقی‌مانده‌ی سم و کود شیمیایی در سازمان حفظ نباتات مستقر است.
▪ خبرنگار:
سازمان حفظ نباتات در این زمینه چه مسوولیتی دارد؟
ـ مهندس مظاهری:
درسازمان حفظ نباتات میزان و نوع سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی مشخص می‌شود اما مسوولیت تدوین استاندارد ملی و نیز تعیین حدمجاز سموم به عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد است.
▪ خبرنگار:
حدمجاز سموم شیمیایی در موسسه‌ی استاندارد با چه الگو و روشی مشخص می‌شود؟
ـ مهندس مظاهری:
اساس کار ما حدمجاز کدکس و استانداردهای بین المللی است.
▪ خبرنگار:
آیا استاندارد کدکس می‌تواند الگوی مناسبی برای محصولات کشاورزی ایران باشد؟
ـ مهندس مظاهری:
بله، کدکس به حفظ سلامت مصرف‌کننده اهمیت بسیاری می‌دهد برای نمونه درارتباط با میزان افلاتوکسین در پسته، کدکس از JECFA درخواست کرد تا سلامت مصرف‌کننده را دراین امر مشخص کند.
▪ خبرنگار:
با توجه به شرایط کنونی، شما رابطه‌ی میان کدکس و استانداردهای ملی را چگونه تعریف می‌کنید؟
ـ مهندس مظاهری:
ما برای آن‌که بازارجهانی فروش محصولات‌مان را از دست ندهیم، مجبور به رعایت استانداردهای بین المللی هستیم.
▪ خبرنگار:
سازمان JECFA چه نقشی در تدوین استانداردهای کدکس ایفا می‌کند؟
ـ مهندس مظاهری:
JECFA کمیته‌ی تخصصی درمورد افزودنی‌های موادغذایی و آلاینده‌ها است. این سازمان بین‌المللی درواقع همکار کدکس است؛ متشکل از متخصصینی از سازمان خواروبار جهانی (FAO ) و سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشد. در کمیته‌ی JECFA موضوعاتی مانند ارزیابی خطرات ناشی از موادغذایی آلوده در سطوح گوناگون به آلاینده‌ی مورد بررسی، مدیریت خطر، میزان مصرف سرانه، دریافت روزانه سموم به‌وسیله‌ی افراد جامعه وهم‌چنین تعیین گروه‌های آسیب‌پذیر و انجام مطالعات لازم برای تصویب حدمجاز آلاینده‌ها مورد توجه و مطالعه قرارمی‌گیرد. برای نمونه درمورد تعیین و اعلام حدمجاز آفلاتوکسین در محصول ذرت و بادام ‌زمینی میان دوعدد ۱۰ و ۲۰ اختلاف نظر وجود داشت؛ براساس تحقیق و بررسی‌هایی که به‌وسیله‌ی سازمان JECFA انجام شد به این نتیجه رسیدند که تغییر عدد ۱۰ به ۲۰ در ارتباط با حدمجاز افلاتوکسین ذرت و بادام ‌زمینی منجربه افزایش یک نفر به آمار سرطان در جمعیت جهان می‌شود. باتوجه به آن‌که تصویب عدد ۲۰ تفاوت معنی‌داری را در افزایش آمار سرطان بوجود نمی‌آورد و کمک شایانی به تجارت و اقتصاد کشورهای تولیدکننده خواهد‌کرد بنابراین حدمجاز ۱۵ را به عنوان استاندارد افلاتوکسین بادام ‌زمینی اعلام کردند.
ایران درسال گذشته اطلاعات مربوط به آلودگی افلاتوکسین در پسته را به JECFA اعلام کرد. سپس این کمیته پس از جمع‌آوری اطلاعات ازایران و دیگر کشورها و با استفاده از آمار مصرف‌ سرانه از سازمان بهداشت جهانی (WHO)عددهای پیشنهادی برای تعیین حد مجاز آفلاتوکسین که در اجلاس سال قبل کدکس مطرح شده بود را مطالعه کرد و با محاسبه موارد بالا به این نتیجه رسید که میان اعداد ۴و۸ و۱۰و۱۵ تفاوت قابل توجهی در ایجاد سرطان نمی باشد. درنهایت نتیجه‌ی مطالعات و ارزیابی خود را به کدکس اعلام کرد.
▪ خبرنگار:
آیا تحقیقات تنها درمورد محصول پسته انجام شده است یا آن‌که شامل دیگر محصولات کشاورزی نیزمی‌شود؟
ـ مهندس مظاهری:
کمیته‌ی JECFA زیرمجموعه‌ی FAO و WTO است که تحقیقات مربوط به ارزیابی آلاینده‌ها و افزودنی‌ها را بنا به درخواست کدکس بین الملل در محصولات و مواد غذایی موردنظر انجام می‌دهد.
▪ خبرنگار:
آیا درایران مرجع و یا سازمان مشخصی درارتباط با تولید و نظارت بر محصولات ارگانیک و بیو وجود دارد؟ آیا درمؤسسه‌ی استاندارد واحدی برای رسیدگی و نظارت براین امر تعبیه شده است؟
ـ مهندس مظاهری:
خیر، اما در کمیته‌ی کدکس محصولات تراریخته و GMO) genetically modified organism) محصولاتی که درآن‌ها اصلاح ژنتیک انجام شده است، استانداردهای مربوط بر این امر بررسی می‌شود.
▪ خبرنگار:
آیا وظیفه‌ی این کمیته نظارت برتولید محصولات ارگانیک است؟
ـ مهندس مظاهری:
نظام ارگانیک درواقع مدیریت تولید محصولات کشاورزی است و هدف از بنیان آن معرفی و به‌کارگیری روش‌های کاهش و عدم استفاده از مواد خارجی مانند سموم و کودهای شیمیایی درتولید محصول کشاورزی بیان شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که در محصولات ارگانیک نیز ممکن است سم آفلاتوکسین مشاهده می‌شود زیرا این سم درگروه آلاینده‌های طبیعی قراردارد و ما می‌توانیم در تولید این محصولات تنها از مصرف سموم و کودهای شیمیایی اجتناب کنیم.
▪ خبرنگار:
اما می‌توانیم با رعایت اصول فنی-مهندسی میزان این سم را تا حد بسیاری کنترل کنیم؟
ـ مهندس مظاهری:
بله، با رعایت اصول Good Agriculture Practice ) GAP) و عملیات فنی- مهندسی کاشت، داشت، برداشت و هم‌چنین انبارداری و حمل و نقل مناسب می‌توان میزان این سم را به حداقل رساند.
▪ خبرنگار:
آیا درارتباط با صدور گواهی محصولات ارگانیک تا به‌حال اقدامی ازسوی مؤسسه‌ی استاندارد انجام شده است؟
ـ مهندس مظاهری:
با توجه به این‌که موضوع سموم شیمیایی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین مدیریت و نظارت بر میزان مصرف و نوع سموم شیمیایی و رعایت دوره‌ی کارنس(دوره‌ی تجزیه‌ی سموم در گیاهان) نیز به عهده‌ی این وزارت‌خانه است.
حدود ۲ سال است که مباحثی مانند تولید محصولات ارگانیک، ترویج آموزش‌های کشاورزی به بهره برداران و معرفی راه‌کار‌های جایگزین مبارزات شیمیایی دردفتر آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی پیگیری می‌شود.
▪ خبرنگار:
معرفی محصول ارگانیک به عهده‌ی مؤسسه‌ی استاندارد است؟
ـ مهندس مظاهری:
درابتدا وزارت جهادکشاورزی باید ویژگی‌ و راهکارهای تولید محصول سالم و ارگانیک را به باغداران و کشاورزان آموزش دهد؛ برای نمونه کشاورز ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی، در مراحل کشت وکار از سموم و کود شیمیایی استفاده نکند اما باید به این نکته توجه داشت که محصولاتش را نمی توان ارگانیک معرفی کرد زیرا ما با مسئله‌ی باقیمانده‌ی سموم در خاک‌های کشاورزی ایران مواجه هستیم، هم‌چنین ممکن است سموم و مواد آلاینده از طریق محیط زیست، صنعت، آب و هوای آلوده جذب ماده‌ی غذایی سالم شوند.
▪ خبرنگار:
بنابراین باید برای اطمینان از این امر آزمون‌های سنجش کیفیت و سلامت محصولات ارگانیک انجام شود.
ـ مهندس مظاهری:
برای تشخیص محصولات ارگانیک نیاز به انجام آزمون است، اما گام نخست ترویج و آموزش راهکارهای تولید محصولات ارگانیک و هم‌چنین آگاه‌کردن تولیدکننده و مصرف‌کنندگان از مخاطرات سموم شیمیایی است. در سراسر جهان محصولات ارگانیک به‌عنوان محصول سبز و سالم معرفی می‌شوند.
▪ خبرنگار:
اگر قرارشود که درایران نیز به محصول ارگانیک برچسب داده شود آیا مؤسسه‌ی استاندارد مسوول این امراست؟
ـ مهندس مظاهری:
باتوجه به این‌که درایران تا به امروز ارائه‌ی برچسب به محصول ارگانیک انجام نشده است بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که مرجع این امر چه سازمان و یا وزارتی است. اما درکشور اندونزی، وزارت کشاورزی مسوولیت بسته‌بندی و ارائه‌ی برچسب به محصولات ارگانیک باغی و زراعی عهده‌دار است. هم‌چنین باید توجه داشت که محصولات ارگانیک گران قیمت‌تراز محصولاتی هستند که درتولید آن‌ها از کود و سموم شیمیایی استفاده شده است.
ازسویی می‌توان با تکیه بر ترویج و فرهنگ‌سازی مناسب کشاورزان را از محاسن تولید محصولات ارگانیک و سالم آگاه کرد زیرا تولید محصول ارگانیک علاوه‌بر آن‌که به سلامت و ایمنی جامعه کمک شایانی می‌کند از منظراقتصادی سوددهی بیشتری برای بهره‌برداران خواهد داشت زیرا می‌توانند محصولات‌شان را با قیمت بالاتری بفروشند علاوه‌بر آن‌که هزینه‌های خرید کود، سم شیمیایی و هم‌چنین سم‌پاشی نیزحذف می‌شود؛ البته آموزش راهکارها و ارائه‌ی تکنولوژی‌های بیولوژیک برای مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی به کشاورزان امری اجتناب ناپذیر است تا آن‌ها بتوانند به این شیوه جایگزین مناسبی برای مبارزات شیمیایی داشته باشند.
▪ خبرنگار:
محدوده‌ی فعالیت‌های ترویجی انجام شده، در مؤسسه‌ی استاندارد را برای خوانندگان توضیح دهید؟ آیا موسسه سوابقی در زمینه‌ی ترویج محصولات ارگانیک داشته است؟
ـ مهندس مظاهری:
حیطه‌ی فعالیت‌های ترویجی موسسه‌ استاندارد ترویج استانداردهای ملی است.
▪ خبرنگار:
در صحبت‌های خود اشاره داشتید که هنوز اجرای تمام استانداردهای محصولات کشاورزی رویکردی اجباری ندارد؛ در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که اگر درکشورما اجرای استانداردها و قوانین اجباری شود کنترل و نظارت بر اجرا به عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد یا وزارت بهداشت است؟
ـ مهندس مظاهری:
درحال حاضر کنترل استاندارد حدمجاز مایکوتوکسین‌ها درغلات وارداتی اجباری و مسوولیت آن به عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد است و تمام محصولات مشمول استاندارد اجباری توسط موسسه استاندارد کنترل می شوند. باید به این نکته توجه شود که، درحال حاضر درایران دو نوع استاندارد اجباری و تشویقی وجود دارد، رعایت استانداردهای ملی مایکوتوکسین‌ها در ارتباط با محصولات داخلی اجباری نیست، اما تولیدکنندگان می‌توانند محصولاتی با رعایت استاندارد ملی تولید و مهراستاندارد تشویقی را از موسسه دریافت کنند.
▪ خبرنگار:
آیا این مهراستاندارد همانند برچسبی است که به محصولات سالم یا ارگانیک اختصاص می‌یابد؟
ـ مهندس مظاهری:
درموسسه‌ی استاندارد تا به‌حال برچسب محصول سالم صادر نشده است بلکه به محصولاتی که براساس استاندارد ملی تولید شده‌اند مهراستاندارد تعلق می‌گیرد.
▪ خبرنگار:
در صورت اجباری شدن رعایت استانداردهای تشویقی، موسسه استاندارد چه رویکردی خواهد داشت؟
▪ مهندس مظاهری:
موسسه استاندارد ملزم به کنترل محصولات مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.
▪ خبرنگار:
اگر رعایت استانداردهای اجباری شود مسوولیت رصد کردن به عهده موسسه‌ی استاندارد است یا وزارت بهداشت مسوولیت این امر را عهده‌دار است؟
ـ مهندس مظاهری:
اگر رعایت استاندارد الزامی شود مسوولیت کنترل به عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد است که در این زمینه باید همکاری‌های متداومی را با وزارت بهداشت داشته باشد.
برای نمونه براساس تفاهم‌نامه‌ی موجود، کنترل و نظارت برکیفیت فیزیکی پسته‌ها‌ی صادراتی به اتحادیه‌ی اروپا، به‌عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد و سنجش میزان آفلاتوکسین به عهده‌ی وزارت بهداشت است؛ هم‌چنین موسسه‌ی استاندارد موظف به انجام نمونه‌برداری از محصول پسته با هدف آزمون‌ سنجش آفلاتوکسین برای محموله‌های غیر اروپایی است.
باید توجه کنید که در استانداردهای ملی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مطرح است. منظور از کنترل خصوصیات فیزیکی محصولات و موادغذایی مانند درصد آفت‌زدگی و نیز آفت‌های زنده، وجود مواد خارجی مانند سنگ‌ریزه، شن وغیره است که کنترل آن‌ها به عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد می‌باشد.
وظیفه‌ی موسسه‌ی استاندارد کنترل کیفی محصولات از منظر سلامتی است، در این زمینه وجود ماده‌ی خارجی یا آفت‌زنده تاثیر بسزایی در سلامت محصولات کشاورزی خواهد داشت. درحال حاضر براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اتحادیه‌ی‌ اروپا و وزارت بهداشت وجود دارد، کنترل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی به غیر از آفلاتوکسین به‌عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد و سنجش افلاتوکسین درمورد محصولاتی که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود به عهده‌ی وزارت بهداشت است.
مسوولیت آزمون سنجش افلاتوکسین در محصول پسته‌ی صادراتی به مقصد کشورهایی به غیراز اتحادیه‌ی اروپا به‌عهده‌ی موسسه‌ی استاندارد و شرکت‌های خصوصی همکار، آزمایشگاه‌های اکرودیته (تایید صلاحیت شده از سوی موسسه استاندارد) است.
▪ خبرنگار:
آیا طرحی برای رصدکردن سلامت محصولات پیش بینی شده است؟ چرا تا به حال پژوهش دقیقی برای سنجش کیفی و سلامت محصولات غذایی که ارتباط مستقیمی با جسم و روان انسان‌ها دارد انجام نشده است؟
ـ مهندس مظاهری:
این تحقیقات تا به امروز به صورت پراکنده انجام شده، برای نمونه آزمون سنجش اکراتوکسین در کشمش اجباری نیست اما کشور خریدار این حق را دارد که گواهی میزان اکراتوکسین محصول کشمش را از کشور تولیدکننده درخواست کند.
▪ خبرنگار:
برای انجام این رسالت مهم و بزرگ بهداشتی در کشور، تعامل وزارت بهداشت، موسسه‌ی استاندارد و جهادکشاورزی چگونه پیش بینی و برنامه ریزی شده است؟
ـ مهندس مظاهری:
تدوین استانداردهای ملی نیازمند همکاری تمام سازمان‌های مرتبط خصوصی، دولتی و حتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است. درابتدا باید اهمیت تدوین استاندارد محصولات کشاورزی توسط کمیته‌ی تصمیم‌گیری موسسه‌ی استاندارد مشخص شود سپس دبیر موظف است در جلسات کمیته‌ی فنی از تمام صاحب‌نظران و متخصصان مرتبط با امر تدوین استانداردهای ملی دعوت کند.
ازسویی تدوین استانداردهای موادغذایی مستلزم همکاری کارشناسان اتحادیه‌های موادغذایی، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و دانشگاهها است.
▪ خبرنگار:
پس از تصویب استاندارد ملی، موضوع مطالعات ریسک چگونه بررسی خواهد شد؟
ـ مهندس مظاهری:
باید بخش یا نهادی دراین زمینه تعبیه شود که این امر مستلزم همکاری کارشناسان و نیروی متخصص از وزارت جهادکشاورزی، بهداشت، موسسه‌ی استاندارد و... است؛ تا به‌حال مطالعات ریسک در سطح ملی انجام نشده است و این مطالعات باید قبل از تدوین و تصویب استاندارد انجام شود.
▪ خبرنگار:
در ارتباط با مایکوتوکسین‌ها نیز مطالعات ریسک انجام نشده است؟
ـ مهندس مظاهری:
اطلاعات مربوط به مایکوتوکسین‌ها را به JECFA اعلام کرده‌ایم تا این کمیته با استفاده از اطلاعات ایران و دیگر کشورها مطالعات ریسک را دراین زمینه انجام دهد.
▪ خبرنگار:
بنابراین مطالعات انجام شده در زمینه‌ی مایکوتوکسین‌ها شاخص محصولات کشور ایران نیست.
ـ مهندس مظاهری:
الزامی وجود ندارد، اما می‌تواند شاخص ایران نیزباشد. درارتباط با افلاتوکسین موجود در پسته‌ی ایران اطلاعات خام را که نتیجه‌ی آزمون‌های سنجش افلاتوکسین درطی ۳ سال است از سازمان بهداشت، موسسه‌ی استاندارد و بخش‌های خصوصی جمع‌آوری و به ‌JECFA اعلام کردیم.
▪ خبرنگار:
مدیریت ریسک هنگامی مفهوم خواهد داشت که درآن به عواملی مانند سبدغذایی و میزان مصرف نیز توجه شود.
ـ مهندس مظاهری:
سبدغذایی به‌وسیله‌ی دوسازمان FAO و WHO مشخص می‌شود؛ هم‌چنین انستیتوی تغذیه، مطالعات و تحقیقات مربوط به سبد مصرف را انجام می دهد.
▪ خبرنگار:
بنابراین درحال حاضر شما استاندارد ملی را بدون درنظر گرفتن سبد مصرف غذایی مشخص می‌کنید؟
ـ مهندس مظاهری:
استاندارد ملی ایران از استاندارد بین‌المللی کدکس پیروی می‌کند و با توجه به این‌که کدکس مطالعات جامعی در ارتباط با سموم در محصولات کشاورزی انجام داده است، بنابراین ما می‌توانیم دراین زمینه از آن‌ها الگوبرداری کنیم.
▪ خبرنگار:
واقعاً تفاوت چندانی میان سبد مصرف ایران و آن‌چه در کدکس بین‌المللی به‌عنوان سبد مصرف معرفی‌ می‌شود وجود ندارد؟
ـ مهندس مظاهری:
کدکس سبد مصرف را درکل درنظر می‌گیرد و هدف آن تامین سلامت مصرف‌کننده است و دراین زمینه عددی را پیشنهاد می‌دهد که کمترین آسیب و زیان را به مصرف‌کنندگان برساند.
▪ خبرنگار:
اجرا و الزام‌آورشدن استانداردهای کدکس به‌وسیله‌ی چه نهاد و یا سازمانی درایران پیگیری می‌شود؟
ـ مهندس مظاهری:
درشورای عالی استاندارد میزان اهمیت و الزام اجرای استانداردهای ملی براساس سبد مصرف مشخص می‌شود برای نمونه درارتباط با محصولات غذایی که به شکل انبوه در کارخانه‌ها تولید می‌شود و میزان مصرف آن‌ها زیاد است شیوه‌ی اجرا و الزام‌آورشدن استانداردها دراین شورا مشخص می‌شود.
▪ خبرنگار:
گفته می‌شود مؤسسه‌ی استاندارد متناسب با مسوولیت‌های بزرگ حاکمیتی‌ای که بر عهده دارد، از امکانات و آزمایشگاه‌های لازم برای اعمال مسوولیت‌های خود برخوردار نیست وبه تعبیری بسیاری از مسوولیت‌های این موسسه به دلیل عدم تخصیص اعتبار و بودجه اجرایی نمی‌شود.
ـ مهندس مظاهری:
تأسیس و تجهیز آزمایشگاه‌ها نیاز به بودجه‌ دارد؛ به باورمن تأسیس بخش‌های خصوصی به‌عنوان آزمایشگاه‌های همکار نقش مهمی دراین امر می‌توانند ایفا کنند.
▪ خبرنگار:
باید الزام قانونی دراین امر وجود داشته باشد تا بهره بردار در تولید محصولاتش به فاکتورهایی مانند انجام آزمون‌های تجزیه‌ خاک، گیاه و سنجش آلاینده‌ها اهمیت دهد؛ زیرا درغیراین‌صورت زارعین نیازی احساس نمی‌کنند که محصولی مطابق با استانداردهای ملی تولیدکنند و آزمایشگاه‌های خصوصی درصورتی‌که حمایت نشود با مشکل مواجه خواهند شد.
ـ مهندس مظاهری:
فرهنگ سازی در ارتباط با تولید و مصرف محصول سالم به عهده‌ی معاونت ترویج وزارت جهادکشاورزی است.
▪ خبرنگار:
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد:
۱) باید در مرحله‌ی اول آزمایشگاه‌ها تأسیس و تجهیز شوند.
۲) وزارت جهاد کشاورزی باید اقدام به آموزش و ترویج مسائل فنی و علوم نوین کشاورزی کند.
۳) استانداردهای تشویقی به اجباری تبدیل شوند.
ـ مهندس مظاهری:
درست است لازم به‌یادآوری‌ست، درارتباط با باقی‌مانده‌ی سموم، استاندارد حدمجاز و روش‌های آزمون تدوین شده است اما اجباری بودن آن هنوز تعیین نشده است. ازسویی ما هنگامی می‌توانیم استانداردی را اجباری اعلام کنیم که تجهیزات آزمایشگاهی سنجش آن را داشته باشیم.

گفت و گو:
مهندس مرجان طاووسی ـ خبرنگار مهندسی کشاورزی سرویس مسائل راهبردی ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا

مطالب مرتبط

شیر فلکه ها در سیستمهای آبیاری

بررسی انواع شیرفلکه ها در سیستمهای آبیاری
انواع مختلفی از شیر فلکه ها وجود دارند . شما به دو نوع مختلف از این شیر ها برای سیستم آبیاری خود نیازمند هستید. شیر قطع جریان اضطراری: این شیر باید در نزدیک ترین نقطه ممکن به منبع آب مستقر گردد . در ساختمانی که می خواهید بر روی لوله های اصلی یا شیر فلکه های آن کار کنید ، بدون این شیرها می بایست از یک قطع کننده جریان دیگری استفاده کنید. اغلب شیر های استفاده شد ه متداول برای این هدف شیر فلکه کشویی می باشد. چون ارزان هستند. متاسفانه شیرهای ارزان قیمتی که استفاده می کنیم به خوبی آب بند نمی شوند. و پس از یک دوره کوتاه مدت نشت می کنند. اگر در جایی شیر کشویی استفاده کردید، من توصیه می کنم که شیر کره ای ( توپی ) شیر دیسکی یا شیر پروانه ای هم استفاده کنید. ممکن است کمی هزینه بالا برود ولی برای اطمینان بیشتر و عمر طولانی تر سیستم نیاز می باشد .بنابراین اگر هزینه مضاعفی برای یک شیر توپی (کره ای) صرف کنیدبه نظر می رسد که معامله خوبی کرده باشید.اگر شما از یک شیرکشویی استفاده می کنید برای اطمینان بیشتر از نوع گوه ای(دروازه ای) استفاده کنید. و از جنس خوب و با کیفیت باشد.( که قیمت آن بیشتر از شیر توپی خواهد بود اما این شیر بهتر کار خواهد کرد) چیزی بدتر از این وجود ندارد که شما در سیستمی کار کنید که نمی توانید به طور کامل جلوی آب را قطع نمایید.
شیر های کنترل :
این شیرها که روی و یا پایین آب گاها بسته می شوند . شما دو روش برای انتخاب کردن پیش رو دارید:
شیرهای زاویه دار یا توپی:
این شیر در هر اندازه موجود می باشد. و معمولا در زیر زمین درون حوضچه یا محفظه ای مستقرمی باشند. از آنجا که این شیر ها از جریانهای برگشتی جلوگیری نمی کنند شما می بایست به طور جداگانه از جریانهای بر گشتی جلو گیری کنید .
شیر آنتی سیفون:
فقط در سایز ۴/۳اینچ و یک اینچ در درسترس می باشداین خبر بدی برای صاحبان ساختمانها می باشد. شیر آنتی سیفون از یک حایل جلوگیرنده جهت جریانهای برگشتی به داخل شیر تشکیل شده است . این شیر مقدار قابل توجهی موجب حفظ سرمایه می گردد.زیرا محافظهای جریان بسیار گران می باشند. شیر های آنتی سیفون می بایست بالای سطح زمین نصب شوند و باید تقریبا۶ اینچ بالاتر از بالاترین آب پاش قرار گیرند . چنین به نظر می رسد که اگر شما بخواهید از شیر های آنتی سیفون استفاده کنید مجبور هستید که شیر هایی که در بالاترین نقطه حیاط می باشند را پیدا کنید .لوله تامین آبی ازمنبع آب به آنها وصل می شود .
روش اجرایی:
شیر کنترل ها ممکن است به صورت عمومی استفاده شوند و یا می توانند اصلا کنترل شده نباشند . کنترل عمومی ساده می باشد .شیر یک دسته برای چرخاندن دارد . بیشتر کنترل های کوچک هم به صورت هیدرولیکی وهم الکتریکی می باشد یعنی به صورت برقی خاموش و روش می شود.شیر آنتی سیفون ، یا توپی و یا شیر های پروانه ای همیشه به صورت شیر های اتوماتیک دردسترس می باشند .همه شیر ها باکنترل کننده ها سازگارند .مگر اینکه کنترل کننده ها با باطری یا انرژی خورشیدی کارکنند.( اغلب کنترل کننده ها یک باطری جهت پشتیبانی از برنامه های دستگاه دارند. اینها با باطری کار نمی کنند) بنا براین شما می توانیدازانواع مختلفی از شیر ها با همدیگر استفاده کنید.
کنترل جریان :
من یقینا اطمینان دارم که اگر شما بخواهید از شیرهای اتوماتیک استفاده نمایید جنسی را انتخاب می کنیدکه دارای یک کنترل جریان معمولی می باشند.کنترل جریان یک قطعه مضاعفی است که روی شیرها قراردارد و برای خاموش روشن کردن جریان روی آن نصب می شود .جریان BY PASS کنترل جریان این امکان رابه شیر می دهد که موقع بسته شدن به وسیله چرخیدن دسته آن مثل یک شیر استاندارد عمل می کند. اگر جریان شما کم باشد شاید نیاز به یک کنترل جریان داشته باشید تا شیر به طور کامل بسته شود.بستن دقیق کنترل کننده جریان باعث می شود که شیر فلکه سریعترو محکمتر بسته شود . همیشه اینگونه نیست که به طور متداول این کار را انجام دهید ولی گاهی اوقات این کار لازم می باشد.در سیستمهای خودکار این متداول است که برای باز کردن شیر فلکه بعدی شیر فلکه قبلی را به طور کامل می بندند.در نتیجه افت فشار بین این دوشیر فلکه در زمان واحد ممکن است که شیر فلکه اولی اصلا بسته نشود . این مشکل زمانی اتفاق می افتد که با سیستمهایی سرو کار داریم که از پمپ برای تامین آب استفاده می شود .- اگر یک آب پاش بشکند و شما زمان کافی برای تعمیر آن نداشته باشید می توانید شیررا با کنترل کننده جریان از مسیر خارج کنید. وبقیه شیرها در حالت نرمال می مانند. در این روش شما مجبورنخواهید بود با برنامه کنترلی همه شیرها را با هم تغذیه کنید. - شیر ها هم از نوع برنج هستند وهم از نوع پلاستیک .اغلب شیرهایی که استفاده می شوند از جنس پلاستیک می باشند. هیچ شکی وجود ندارد که شیر های برنجی در برابر نور خورشید بیشتر از شیرهای پلاستیکی عمر می کنند.از نظراجرایی دو دیدگاه وجود دارد که به ویژه برای سیستمهای خود کار می باشد.برای شیرهای معمولی نظرمن اینست که شیر های برنجی بیشترعمر می کنند.اگر شما از شیرهای پلاستیکی استفاده کنید ممکن است مجبورشوید که برای محافظت آنها از نور خورشید که می تواند در هر شرایطی به این شیرها صدمه بزند،محفظه ای بسازید.دو نوع شیرپلاستیکی معمولا کاربرد دارند. شیر های فایبرگلاس تقویت شده از جنس نایلون. این شیرها بهتر می باشند . ومقاومت به ضربه بیشتری دارند.و فشار بالایی هم می توانند تحمل کنند.پلی اتیلن ها(PVC) هم برای شیر های فشار پایین کاربرد دارد.این شیر ها به محکمی لوله هایی هستند که در سیستم استفاده می شوند.اگر چه بستگی به این دارد که از چه ضخامتی برخوردارباشند.من توصیه می کنم که ازشیرهایی که مواد حل شونده ساخته شده انددوری کنید. اگر یک شیر فلکه دچارمشکل شد به سختی می توان جایگزین برای آنها قرارداد.فقط شیرهای ارزان قیمت با مواد حل شدنی چسبی ساخته می شوند .
نگهداری:
امروزه شیرها تعمیر و نگهداری راحتی دارند .همه شیر ها به علت مشکلات طراحی یا نصب آنها دچار مشکل می شوند. کثیف شدن لوله های آبیاری: در این حالت شیر ها آب کمی از خود عبوردر می دهند واگر یک دانه شن یاقلوه سنگ از اینها عبور بکند باعث مسدودشدن آنها شده و موجب خرابی شیرو مسدود شدن آنها می گردد.مسئله بحرانی شستشوی رسوبات لوله قبل از استقراروبستن شیر ها می باشد.یک صافی با مش ۱۵۰ می تواند به محافظت لوله از ورود شن از منبع آب به سیستم کمک کند. شما شاید مشاهده کرده باشید که اغلب شرکتهای سازنده توجه زیادی به مقادر شن درلوله ها دارند.شما یک سیستم آب پاش جدید رابرای به هم زدن شنها مستقر می کنیدسپس سیستم جدید خودرا می بندید.علت تاکیدمن دززمینه شستشوی سیستم در درازمدت اینست که شما مجبورهستید که شن را از سیستم لوله های آب پاش و منابع تامین آب دور کنید من نمی توانم تضمین کنم که این کافی است .شبیه یک جریان ساده کم فشار ساده فاضلاب می باشد شمامجبوربه شستشو ، شستشو و شستشو می باشید.تقریبا علت خرابی سلونویید ها وجود شن درجریان آب می باشد .
سایزشیر فلکه وافت فشار
شیر قطع و وصل اضطراری: افت فشار درون شیر قطع و وصل اضطراری علامت مشخصه کافی برای این مسئله نمی باشد . ما با آن بیگانه ایم .شیر قطع و وصل باید هم سایز لوله ای باشد که روی آن نصب می شود .
شیرهای اتوماتیک :
توجه : اگر شما از شیرهای با سایزهای نامناسب استفاده کنید ممکن است شیر فلکه کار نکند. کاهش فشار در شیرهای اتوماتیک انرژی است که هنگام بازو بسته کردن شیر تلف می شود . اگر شیر قطع و وصل از فشار کافی برخوردار نباشد انرژی کافی جهت بستن خودبخودی را نخواهد داشت . همیشه سایز شیرهای اتوماتیک اساس سرعت جریان در جداول کارخانه های سازنده شیر می باشد و نقش راهنما رادارد.هیچ وقت سایز شیرفلکه بعدی شیر را کوچکتراز سایزلوله نگیرید. و همچنین افت فشاری برابر ۶psi برای آن درنظر بگیرید.هیچ وقت نگذارید جریان شما کمتر از ۵ گالن در دقیقه باشد. همیشه از جدول کمک بگیرید. بسیاری از شیرهای اتوماتیک در جریانهای زیر ۵ گالن در دقیقه کار نخواهد کرد . اندازه شیرهای اتوماتیک و افت فشار برای جریان عبوری مشخص به وسیله میزان جریان پیشنهادی کارخانه تعیین می شود . شما به جدول جریان که توسط کارخانه های سازنده تهیه می شود نیاز خواهید داشت . تا بتوانید مدل شیر فلکه راطراحی کنید. این اطلاعات می بایست روی شیر فلکه نوشته شده باشد .این اطلاعات ممکن است روی سایت کارخانه لیست شده باشد . و از طریق فروشگاه های فروشنده در دسترس باشد .شما این اطلاعات را از بخش خدمات پس از فروش مدلهای شیر های رایج در بازار خواهید یافت. اگر این اطلاعات را ازقسمت خدمات برای مدلهای شیر های رایج در بازار خواهید یافت .اگر این اطلاعات رابرای شیر فلکه ای که می خواهید استفاده کنید پیدا نکردید، با قاطعیت به شما پیشنهاد میکنم که از شیر فلکه نوع دیگری استفاده کنید. پس از اینکه شیر روی لوله بسته شد دیگر زمان خوبی برای فهمیدن این مسئله که شیر به خوبی کار می کند یا نه ، نمی باشد .برای مثال اجازه بدهید بگویم که شما می خواهید از یک شیر آنتی سیفون اتوماتیک استفاده کنید.جریان طراحی شده شما ۲۰ گالن در دقیقه می باشد .حال ما فرض می کنیم که جریان گذرنده از شیر ۲۰ گالن در دقیقه باشد .( اگر جریانی که خارج می شود کمتر بود شما می توانید تغییر سایز بدهید ) .جدول مربوط به جریان ممکن است بعضی از چیزهای زیر را نشان می دهد .نام شیر ۵GPM ۱۰GPM ۱۵GPM ۲۰GPM ۲۵GPM
شیر آنتی سیفون اینچ ۵PSI ۵.۵ PSI ۶ PSI ۸ PSI ----
شیرآنتی سیفون ۱اینچ ۲.۵ PSI ۳.۵ PSI ۳ PSI ۴ PSI ۹ PSI
توجه :این مقادیر واقعی نیست واین مقادیر را استفاده نکنید بالا به ما می گوید اگر ما ازیک شیر ۴/۳اینچ استفاده کنیم ،افت فشار برای شیرفلکه ها ۸psi می باشد و اگراز شیر یک اینچ استفاده کنیم ، افت فشار ۴psi می باشد . بنا براین ما می توانیم هر یک از آنها را استفاده کنیم . اطلاعات افت فشار مربوط به فشار می تواند ارقامی را که شما درون افت فشار می نویسید بر حسب شیر فلکه – فشار (psi) به شما می دهد . بنا بر این اگر ما تصمیم بگیریم از شیر فلکه ۴/۳ استفاده کنیم مقدار افت فشار ممکن است ۸psi باشد .اما پس از اینکه شماهمه اعداد مربوط به کاهش فشار را جمع کنید، متوجه می شوید که کاهش فشار خیلی بالا می باشد. در این مورد شما می توانید به عقب برگردیدو شیر فلکه ۱ را عوض کنید که ممکن است کاهش فشاررا تا ۴psi پایین بیاوریدبه جای اینکه ۸psi باشد.با این وصف من سعم می کنم که از کاهش فشار ۶psi دوری کنم .بنابراین ممکن نیست من ازیک شیر فلکه ۴/۳ اینچ در بالا استفاده کنم .اگر که سیستم آبپاش من اینگونه باشد شیر فلکه ها نیاز به تنظیم فشاردارند تا بتوانندبهترکار کنند.اما واقعا کاهش فشارزیاد برای شیر فلکه سخت می باشد به عنوان مثال اگر افت فشار درون شیر فلکه افزایش یابدسرعت بسته شدن شیر فلکه افزایش پیدا می کند.کاهش فشار بالا می تواند باعث شود که شیر فلکه سریعتر بسته شود.واین مسئله برای هرسیستم آب باشی بد می باشد.درمجموع آب به سرعت درون شیر حرکت خواهد کردو شیر زودتر خراب خواهد شد.
نکته آخر:
میزان حریان اغلب در شیرفلکه های هم سایزبالوله بالاست.این خیلی معمولی است که ما شیرفلکه ای داشته باشیم که یک یا دوسایز کوچکتراز لوله ای باشد که روی آن سوارمی شود . کارخانه های سازنده معمولا لوله هایی را می سازند که برای این شیرها مناسب باشد.
برای مثال:
آنها که پلاستیک pvc را می سازند که سازگارتر از چسب هایی هستند که روی لوله های ۱ اینچ به کارمی رود.اما مارکهای ۴/۳ اینچی هم وجوددارند که شما می توانید شیر فلکه های ۴/۳را روی لوله های pvc ۱ اینچ نصب کنید.همچنین آنها روی لوله های ۴/۳و۱ اینج هم وصل می شوند اما مارک ۱ اینج دارند .به این دلیل که ظرفیت جریان سایز داده شده لوله پلی اتیلن کمتر از لوله pvc می باشد . اغلب اتفاق می افتدکه شیرکوچکتراز سایزلوله روی لوله پلی اتیلن وصل می شود .
برای شیرهای معمولی:
شیر های معمولی ساده تر از شیر های اتوماتیک می باشند.نیاز نیست تگران باشید که فشار کافی برای بستن خودبخودی شیر فلکه وجود دارد یا نه .در آن یک نوع گریس تحت فشار جهت فشار دادن به آن وجود دارد.به هر حال شما نیاز دارید بفهمید که چقدر کاهش فشار درون شیر فلکه به وجود خواهد آمد که در این صورت می توانید ان را درون جدول های افت فشاروارد کنید.همچنین برای شیرهای اتوماتیک برای کاهش فشار شما ازیک جدول استفاده می کنید که شما را بی نیاز از مراجعه به شرکت های سازنده می نماید.مثل روشهای مشابه داده شده برای شیراتوماتیک.متاسفانه پیدا کردن اطلاعات مربوط به افت فشار برای شیرهای معمولی می تواند خیلی سخت باشدچرا که شرکتهای سازنده پشتیبانی لازم را نمی کنند.به عنوان یک روش ساده افت فشار۲psi برای یک شیر گازی یا شیر کنترل معمولی از نوع زاویه دار وافت فشار ۵psi اگر شیر آنتی سیفون داشته باشیم .شیر کنترل های روش آبیاری دستی باید ازنوع گازی یا زاویه دار باشد با نشیمنگاه های قابل تعویض . هیچ وقت شیر کشویی را به عنوان شیر کنترل جریان به کار نبرید. این شیرها برای این ساخته نشده اندکه به طورتنظیمی بازوبسته شوند پیش آمده است که بسیاری از شیر های کشویی پس از ۱۰ باراستفاده، خراب شده اند .
نوشته شده محی الدین ملایی- حسن براتی

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!