سیمرغ

دنیا فنی زاده که بود؟ ( بیوگرافی )

به دلیل درگذشت دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی بیوگرافی این هنرمند را آماده کرده ایم که در…

ادامه ...