شهرفردا

امتحانات روز پنج‌شنبه دانشگاه آزاد دایر است

براساس بخشنامه دانشگاه آزاد به واحدهای این دانشگاه، تمام امتحانات دانشگاه آزاد از 23 دی ماه به بعد مطابق برنامه ریزی انجام شده برگزار می‌شود.

ادامه ...