پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018

افتخاری، علیرضا


◊  ناز نگاه

     1  •  تصنیف ناز نگاه     2  •  ساز و آواز     3  •  چهارمضراب (گروه نوازی)     4  •  ساز و آواز     5  •  قطعهٔ شکوه ها     6  •  ساز و آواز     7  •  تصنیف شب تنهایی     8  •  تصنیف عاشق دیوانه     9  •  گروه نوازی همراه با آواز     10  •  تصنیف عشوه های پنهانی
◊  غریبستان

     1  •  قطعاتی ساخته شده در دستگاه نوا     2  •  تصنیف بیا بیا دلدار من (شعر مولانا)     3  •  درآمد و چهارمضراب نوا ـ ساز و آواز (درآمد نیشابورک و نهفت)     4  •  تصنیف صدای عشق (شعر مولانا)     5  •  قطعهٔ ارکستری نو نوا، درآمد و ضربی نهفت، آواز نهفت و کرد بیات و فرود     6  •  تصنیف ساقیا (شعر شیخ بهائی)، آواز دو بیتی (شعر باباطاهر)     7  •  تصنیف بیا بیا دلدار من
◊  راز و نیاز(علیزاده و گروه شیدا و عارف)

     1  •  چهارمضراب راست پنجگاه     2  •  درآمد     3  •  سماع آسمان     4  •  عشاق     5  •  فرود     6  •  تصنیف آهوی وحشی     7  •  راز و نیاز     8  •  شوشتری     9  •  بختیاری     10  •  مثنوی     11  •  بیات راجه     12  •  چهارمضراب،فرود     13  •  تصنیف بیا تا گل بر افشانیم
◊  پاییز

     1  •  تصنیف روز و شب     2  •  تصنیف شب تنهایی     3  •  تصنیف دل در آتش     4  •  تصنیف دل افروزتر از     5  •  تصنیف کجایی     6  •  تصنیف عشق جنون     7  •  تصنیف باد شبانه     8  •  تصنیف پائیز
◊  خنده بارون

     1  •  تصنیف بهار زندگی (شعر حسین منزوی)     2  •  تصنیف مثل کبوتر (شعر اکبر آزاد)     3  •  آواز ناله در زنجیر (سه تار جلال ذوالفنون ـ شعر بیدل)     4  •  تصنیف شبی با این دل شیدا (شعر مشفق کاشانی)     5  •  تصنیف مثل سحر (شعر اکبر آزاد)     6  •  تصنیف یه قصه (شعر اکبر آزاد)     7  •  آواز آه بینوا (دو بیتی باباطاهر)     8  •  تصنیف آشفته کاکل (شعر اکبر آزاد)
◊  آتش دل

     1  •       2  •       3  •  
◊  به دنبال دل

     1  •  به دنبال دل ـ سنگ خارا
◊  مستانه

     1  •  ای دل اگر عاشقی     2  •  مونس شبهای من     3  •  بوی گل و ریحانها     4  •  مرده بدم زنده شدم     5  •  در عاشقی پیچیده ام     6  •  خورشید مجلس     7  •  _BEST     8  •  BEST     9  •       10  •       11  •  مستانه
◊  سرمستان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴
◊  بابا طاهر

     1  •  یار سلام     2  •  نازنین     3  •  اشک مهتاب     4  •  یا مولا     5  •  آواز غربی     6  •  سایهٔ بید     7  •  آواز مرغان وحشی     8  •  زلفش بی نظیر     9  •  آسمون
◊  شکوه عشق

     1  •  دل را ببین     2  •  پرنده های رها     3  •  غزال صبا     4  •  برای هم     5  •  چلچله     6  •  آفتاب     7  •  خزان     8  •  حیدر
◊  یاد استاد

     1  •  یادگار کودکی     2  •  آتش کاروان     3  •  آشفته حال     4  •  سفر کرده     5  •  تنها منشین     6  •  باز گشته     7  •  می گذارم     8  •  کو ، یاری
◊  گل میخک

     1  •  چشم شهلا     2  •  درد آشنا     3  •  بخت و نصیب     4  •  تو بخون     5  •  گل میخک     6  •  کو محبت     7  •  نامه رسان     8  •  لالهٔ صحرائی
◊  همسایه

     1  •  قربون امشو     2  •  ای بالام بنده     3  •  صنم     4  •  بی سمن     5  •  اگر بگذارد     6  •  سرگران     7  •  آواز گل فریاد     8  •  بالا بالا
◊  هنگامه

     1  •  آرزو     2  •  دل شیدا     3  •  شباهنگ     4  •  شباهنگ     5  •  خانه بر دوش     6  •  هنگامه     7  •  پشت و پناه     8  •  ساز و آواز     9  •  نازنین     10  •  ساز و آواز     11  •  نسیم آشنائی
◊  مهرورزان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴
◊  عطر سوسن

     1  •  صبح سپید     2  •  ساز و آواز     3  •  گل مهتاب     4  •  ساز و آواز     5  •  جام عشق     6  •  شور آفرین     7  •  ساز و آواز     8  •  شور زندگی     9  •  ساز و آواز     10  •  عطر سوسن
◊  عشق گمشده

     1  •  آئین وفا     2  •  چشم انتظار     3  •  غم تو     4  •  دل سنگی     5  •  ماهیگیر     6  •  دل سنگی     7  •  دولت مستی     8  •  غم تو     9  •  خداحافظ     10  •  دولت مست     11  •  خداحافظ     12  •  مادر     13  •  چشم انتظار     14  •  ماهیگیر
◊  غم زمانه

     1  •  دروغه     2  •  ای داد بیداد     3  •  رؤیا     4  •  رنگارنگ     5  •  یارب     6  •  صدای خسته     7  •  مژده بهار     8  •  غم زمانه
◊  شب عاشقان

     1  •  ای عاشقان     2  •  نو بهار خندان     3  •  یارب     4  •  معشوقه به سمن شد     5  •  پنهان مشو     6  •  همه را بی آزمودم     7  •  شب عاشقان     8  •  آن نه عشق است     9  •  گل خندان     10  •  چون گلمه آفتابم
◊  قصه شمع

     1  •  رد خون     2  •  صبح خندان     3  •  پریزاد مادر     4  •  پارسی پارسا     5  •  یار دلنواز     6  •  امیر کبیر     7  •  دستان     8  •  قصهٔ شمع
◊  امان از جدایی

     1  •  تصنیف شاخ شمشاد(بر اساس ملودی کردی)     2  •  تصنیف ای عشق(بیات راجه)     3  •  تصنیف حرام(بیداد ـ همایون)     4  •  تصنیف شب هجران(دشتی)     5  •  تصنیف جدایی(شوشتری)     6  •  تصنیف یاد تو(دشتی)     7  •  تصنیف شب مهتابی(شور)     8  •  تصنیف گل من(بر اساس ملودی کردی)
◊  خوش آمدی

     1  •  خوش آمدی     2  •  موج سرگردان     3  •  اسیر دل     4  •  مارا نمی بینی     5  •  نازنین یار من     6  •  جوانی     7  •  از شهر شما می روم     8  •  راهزن دلها     9  •  موسیقی
◊  کاروان

     1  •  کاروان ۱     2  •  کاروان ۲
◊  مقام صبر

     1  •  تصنیف مقام صبر     2  •  تکنوازی سنتور     3  •  چهارمضراب پنجگاه     4  •  تکنوازی عود     5  •  سئوال و جواب گروه با آواز     6  •  تصنیف دیدم صنمی     7  •  ضربی راست پنجگاه،تصنیف هر شب من ودل     8  •  ساز و آواز     9  •  کاروانیان     10  •  ساز و آواز     11  •  تصنیف مستان     12  •  ساز و آواز     13  •  تصنیف بیا تا گل بر افشانیم
◊  راز گل

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷
◊  شور عشق

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  تازه به تازه

     1  •  تصنیف تازه به تازه     2  •  تصنیف سرو روان من کو     3  •  تصنیف اسیری     4  •  تصنیف یک خانه پر از مستان     5  •  تصنیف من مست تو دیوانه     6  •  تصنیف ای ساقی     7  •  تصنیف ای خدا     8  •  تصنیف تو رو جویم     9  •  ترک ۹
◊  شبان عاشق

     1  •  عطر گیسو     2  •  جام نگاه     3  •  دایهٔ دل     4  •  شبان عاشق     5  •  سپیده     6  •  بهار بی خزان
◊  صدایم کن

     1  •  صدایم کن     2  •  آواز دو بیتی     3  •  قطعهٔ صبح روشان     4  •  آواز دو بیتی     5  •  راز چشم     6  •  بانوی عشق     7  •  آواز دوبیتی     8  •  مناجات     9  •  سنگ صبور     10  •  دیوار بی کسی
◊  گل هزار بهار

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲
◊  افسانه

     1  •  نغمه گر عشق     2  •  هومای آسمانی     3  •  چراغ زندگی     4  •  قصهٔ عشق     5  •  سرود جاودانه     6  •  افسانه     7  •  بهشت آرزو     8  •  خورشید شبستان
◊  کنسرت زنده در ژاپن

     1  •  کنسرت زنده در ژاپن
◊  دل را ببین

     1  •  دل را ببین     2  •  ای دل اگر عاشقی     3  •  پرنده های رها     4  •  مونس شبهای من     5  •  غزال سبز     6  •  برای هم     7  •  چلچله     8  •  آفتاب     9  •  خزان     10  •  حیدر
◊  خداحافظ

     1  •  بگذار بگریم     2  •  همه رفتند     3  •  تو نیستی که ببینی     4  •  می سوزم از فراغت     5  •  شرح پریشانی     6  •  مهربانیها کجاست     7  •  یاد باد     8  •  خداحافظ
◊  منتخب

     1  •  جدائی     2  •  مستان     3  •  مهمان     4  •  نگاه     5  •  نیلوفر(۱)     6  •  نیلوفر(۲)     7  •  استاد     8  •  راز گل     9  •  زیبا(۱)     10  •  زیبا(۲)
◊  نیلوفرانه ۱

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸
◊  نیلوفرانه ۲

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸
◊  سرو سیمین

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷
◊  زیباترین

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸
◊  ماه خراسان

     1  •  در شگفتم     2  •  گلنار     3  •  اشک چشمات     4  •  عید آمده     5  •  بلبل شیدا     6  •  عطر گلدان     7  •  چله چله     8  •  گله بس کن
◊  نسیما

     1  •  گلای اطلسی     2  •  ساقی     3  •  دل ای دل     4  •  گمشده     5  •  حصار     6  •  خزان گل نسرین     7  •  آواز به همراهی سه تار     8  •  مولا
◊  آوای عشق

     1  •  ترانهٔ بهاری     2  •  صبح نام تو     3  •  بهار عشق     4  •  آواز عشق     5  •  عاشقانه     6  •  مناجات     7  •  عشق جاودان     8  •  ساز و سخن (اصفهان)     9  •  ساز و سخن (راست پنجگاه)
◊  بردی از یادم

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •  
◊  صیاد

     1  •  شبهای انتظار     2  •  یار وفادار     3  •  مارا رها کن     4  •  با گرفتاری کوشم     5  •  صیاد     6  •  او نیامد     7  •  عطر شقایق     8  •  نسیم سحر
◊  تو می آیی

     1  •  دنیا دنیا     2  •  قدح     3  •  دلبر     4  •  تو ندیدی مارا     5  •  شیرین من کجایی     6  •  تو می آیی     7  •  زیر چطر باران     8  •  تب عشق

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».