دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آقامحمدطاهر شهاب اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
وی از سلسلهٔ تاجران اصفهان بود که به تحصیل کمال پرداخته بود و در یادگیری خط تا حدی بود که خطوط نسوخ و رقعه را خوب می‌نوشت. وی در زمان حکومت فتحعلی‌شاه از اصفهان به شیراز رفت و از فرمان‌فرما محبت دید و به مصاحبت و همراهی والی بهبهان شد. بعد از تغییر اوضاع به شوشتر و حویزه رفت و در آنجا مسکن گزید و تا پایان عمر آنجا بود. وی اشعاری دارد که در بعضی از تذکره‌ها نقل شده است.
منبع : مطالب ارسالی