چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

رحماندوست


رحماندوست
رحماندوست اول تیر ماه ۱۳۲۹ در همدان به دنیا آمد. او از زمانی كه شاگرد كلاس پنجم دبستان بوده شعر می گفته است. او از سال ۱۳۴۹ به تهران آمد و در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول تحصیل شد.او نزدیك ۴۰ سال است كه بدون وقفه برای كودكان می نویسد و شعر می گوید. این شاعر تاكنون نزدیك به ۱۱۶ عنوان كتاب منتشر كرده است. شماری از كتاب های او نیز به زبان های دیگر ترجمه شده اند.او در بخشی از مقدمه جزء سی ام ترجمه قرآن كریم آورده است: «سعی شده این ترجمه با استفاده از معتبرترین تفسیرها و ترجمه های قرآن كریم، ساده، صمیمی و قابل فهم برای نوجوانان باشد.»رحماندوست درباره كار برای كودكان می گوید: «ادبیات كودكان را در آغاز راه انتخاب و سعی كردم خودم را برای این انتخاب آماده كنم، اما خیلی زود این انتخاب تبدیل به عشق و دوست داشتن شد.»
منبع : روزنامه ایران