چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

به زبان خرد این نکته صریح است صریح


به زبان خرد این نکته صریح است صریح    که نظر جز به رخ خوب قبیح است قبیح
مدعای دل عشاق بتان می‌فهمند    به اشارات نهانی ز عبارات صریح
آن که این حسن در اجزای وجود تو نهاد    معنی خاص ادا کرد به الفاظ فصیح
بر دل ریش چه شیرین نمکی می‌پاشید    در حدیث نمکین جنبش آن لعل ملیح
ما هلاکیم و نصیب دگران آب حیات    ما خرابیم و طبیب دگرانست مسیح
این که دل دیده شکست از تو درستست درست    این که بیمار تو گردیده صحیح است صحیح
محتشم کز تو به یک پیک نظر گشته هلاک    چشم حسرت به رخت دوخته چون صید ذبیح

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز