جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

به دشمن یارئی در قتل خود از یار می‌فهمم


به دشمن یارئی در قتل خود از یار می‌فهمم    اشارتها که هست از هر طرف در کار می‌فهمم
ازین بی‌وقت مجلس بر شکستن در هلاک خود    نهانی اتفاق یار با اغیار می‌فهمم
چو پرکارانه طرح قتل من افکنده آن بدخو    که آثار غضب در چهره‌اش دشوار می‌فهمم
به می‌خوردن مگر هر دم ز مجلس می‌رود بیرون    که پی پرکاری امشب در آن رفتار می‌فهمم
چو نرگس بس که امشب یار استغنار کند با من    سرش گرمست از پیچیدن دستار می‌فهمم
به نامحرم نسیمی دارد آن گل صحبت پنهان    من این صورت ز رنگ آن گل رخسار می‌فهمم
ز عشق تازه باشد محتشم دیوان نگارنده    چو مضمونها که من زان کلک مضمون بار می‌فهمم


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری صدا و سیماسایت نامه نیوزسایت ارانیکوخبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری یورونیوزروزنامه رسالتروزنامه تعادلروزنامه جام جمسایت ورزش سه