سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

ای جان، چندان خوبی، نوباوه‌ی یعقوبی


ای جان، چندان خوبی، نوباوه‌ی یعقوبی    خرخاشی، آشوبی، جانها را مطلوبی
جان جان مایی، معنی اسمایی    هستی اشیایی سر فتنه‌ی غوغایی
چون جامی در خوردم، برخیزم، برگردم    از شاخ آن وردم، گر سرخم، گر زردم
یا مولی یا مولی، اخبرنی عن لیلی    لا ترجه لاترجه فاللیل ذا حبلی
مولانا مولانا قد صرنا حیرانا    غفرانا غفرانا، سبحانا سبحاناهمچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت الفروزنامه سازندگیروزنامه همدلیخبرگزاری فارس