دوشنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۸ / 23 September, 2019
مجله ویستا

غیر مگذار که در بزم تو آید گستاخ


غیر مگذار که در بزم تو آید گستاخ    گرم صحبت شود و با تو درآید گستاخ
در فریبنده سخنها چو دمد باد فسون    برقع از چهره‌ی شرم تو گشاید گستاخ
به نگاه تو چو از لطف بشارت یابد    به اشارت ز لبت بوسه رباید گستاخ
دست جرات چو گشاید ز خیالات غلط    دستیازی به خیال تو نماید گستاخ
آن که پنهان کندت سجده چو می با تو کشد    آید و رخ به کف پای تو ساید گستاخ
هست شایسته‌ی فیض نظر پاک بتی    که نظر در رخش از بیم نشاید گستاخ
محتشم بلبل باغ تو شد اما نه چنان    که در اندیشه‌ی گل نغمه سراید گستاخ


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت رویداد 24روزنامه خراسانخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه دنیای اقتصادروزنامه آفتاب یزد