عبدالملکی پیش از وزیر شدن: اگر از منابع درست استفاد کنیم به قدرت اول جهان تبدیل می‌شویم (فیلم) / دولت اکنون بدنبال کارت نان !

عبدالملکی پیش از وزیر شدن: اگر از منابع درست استفاد کنیم به قدرت اول جهان تبدیل می‌شویم (فیلم) / دولت اکنون بدنبال کارت نان !