پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024


دفاع از جمهوریت یا دفاع از الیگارشی؟
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ / سایت الف / سیاسی

دفاع از جمهوریت یا دفاع از الیگارشی؟

دفاع از جمهوریت یا دفاع از الیگارشی؟