چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


صنعت تایر در سال جاری چند میلیون یورو ارز نیاز دارد؟
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / روزنامه دنیای اقتصاد / ...

صنعت تایر در سال جاری چند میلیون یورو ارز نیاز دارد؟

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران خبر داد که صنعت تایر در سال جاری ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.