مدرس زبان رومانیایی - تدریس خصوصی …بهترین آموزشگاه زبانقاب و لولای لپ تاپساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از قول ظریف: از طرف مصاحبه شونده امضا گرفته شده بود که بدون رضایت مباحث منتشر نشود  / به هیچ وجه به دنبال تخطئه جایگاه سردار سلیمانی نبوده ام