اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت وحشتناک و بحرانی بزرگ‌ترین سد مازندران‌ / آب سد شهید رجایی ته کشید