دستگاه بسته بندیبهترین آموزشگاه زباناجاره خودروآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

واکنش خطیب زاده به تیتر «ظریف ترامپید» یک روزنامه: قالوا سلاما / در مجلس با ادبیاتی نامناسب، اتهام‌های بی‌پایه‌ای به وزیر زده شد / در موضوع برجام، نظام تصمیم گرفت