ارایه بیمه نامه های تخفیف دار و …چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …خرید و فروش جک هیدرولیکدستگاه جت پرینتر

روحانی به وزیر بهداشت: درمورد عواقب عدم رعایت پروتکل‌ها، به صورت مستمر به مردم اطلاع رسانی کنید / هشدار دهید که مردم به سفرهای غیر ضروری نروند