انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیفروش و اجرای فایبر-سمنت-بردبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …حوله تبلیغاتی

جزئیاتی از تشییع پیکر استاد شجریان در تهران / همایون شجریان خطاب به تشییع کنندگان: من شما، من هم رفتن پدرم را باور ندارم / ایستادن در کنار تابوت وی مانند ایستادن در بارگاه مولاناست