عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …سیم بکسل و اتصالات استیلسنین پلاستآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارس

یک بودجه پنهان دیگر مجلس برای صداوسیما؛ این بار از جیبِ فوتبال ایران!