اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش 205 درصدی فروش خمحور در یک ماه
به گزارش اکوایران، فروش ماهانه نماد خمحور با توجه به اطلاعیه کدال این نماد در شهریور ماه رشد قابل توجهی داشته است. در تحلیل بنیادی شرکت تولید محور خودرو صورت های مالی این شرکت را بررسی کردیم. محور خودرو در سال 1400 به نسبت سال 99 رشد درآمدی 82 درصدی داشته است. سود خالص خمحور در سال 1400 به دلیل افزایش 94 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی افت 31 درصدی داشته است.  صورت های مالی سه ماهه محور خودرو در سال جاری نشان دهنده رشد سود ناخالص و خالص این شرکت با وجود تداوم روند کاهشی در حاشیه سود ناخالص است. خمحور در بهار امسال به نسبت بهار 1400 با وجود افزایش 148 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی، رشد 92 درصدی را در سود ناخالص تجربه کرده است. سود خالص بهار امسال برای خمحور به 1.23 میلیارد تومان رسیده و به نسبت زیان خالص 2.23 میلیارد تومانی بهار 1400 رشد 155 درصدی داشته است. روند صعودی در فروش 18 ماه اخیر خمحور شرکت محور خودرو در بین سهام های خودرویی بورس تهران عملکرد ماهانه خوبی را در گزارش شهریور ماه خود به نمایش گذاشته است. این شرکت که به دلیل بازار فروش انحصاری در سودآوری خود با مشکلاتی روبرو است، به وسیله افزایش تولیدات و فروش محصولات خود تلاش بر رشد سود خالص با وجود حاشیه سود پایین خود دارد. در صورت اصلاح و نظارت بر بازار فروش شرکت های تولید قطعات می توان برای صورت های مالی شش ماهه و سالیانه پیش رو سود خالص قابل توجهی را پیش بینی کرد اما با این شرایط، باید منتظر باشیم تا صورت های شش ماهه امسال حاشیه سود خمحور را در این شش ماهه شفاف کنند. فروش شهریور ماه خمحور نزدیک به 247.4 میلیارد تومان بوده که به نسبت فروش مرداد ماه این شرکت رشد 78 درصدی داشته است. فروش شهریور سال گذشته خمحور 81 میلیارد تومان بوده که در شهریور امسال رشد 205 درصدی به نسبت ماه مشابه در سال قبل داشته است. فروش شرکت تولید محور خودرو در بهار و تابستان امسال به بیش از 924 میلیارد تومان رسیده است که از 332 میلیارد فروش 6 ماهه ابتدایی سال قبل 178 درصد بیشتر است. رشد فروش یک مجموعه می تواند از افزایش نرخ فروش یا مقدار فروش نشأت بگیرد. در شرکت محور خودرو اکسل کامیون و اتوبوس محصول اصلی و استراتژیک به حساب می آید و برای بررسی منشأ رشد فروش ماهانه خمحور از اطلاعات فروش این محصول استفاده کرده ایم. نرخ فروش ماهانه اکسل کامیون و اتوبوس برای محور خودرو در 6 ماه گذشته همواره بیشتر از ماه مشابه در سال قبل بوده و رشد اصلی این نرخ از ابتدای سال 1400 در مهر ماه این سال اتفاق افتاده و در صورتی که مهر سال جاری رشد بخصوصی در نرخ فروش محصولات این شرکت واقع نشود، احتمال برابری نرخ فروش در ماه های آتی با ماه مشابه در سال قبل وجود دارد. بیشترین تفاوت نرخ فروش در سال جاری مربوط به شهریور است که به نسبت شهریور 1400 افزایش 32 درصدی داشته است. این رشد 32 درصدی نشان می دهد که بخش اصلی افزایش فروش ماهانه خمحور در شهریور مربوط به رشد تعداد فروش ماهانه این مجموعه است. تعداد فروش ماهانه خمحور در ماه های فصل تابستان بیش از 136 درصد به نسبت ماه مشابه در سال قبل رشد داشته که نشان دهنده منشأ اصلی رشد فروش ماهانه خمحور است. این رشد تعداد فروش ماهانه به حدی بوده که در فروردین سال گذشته فروش اکسل کامیون و اتوبوس خمحور 549 دستگاه بوده اما در شهریور 1401 به 2076 دستگاه در ماه رسیده است. با وجود رشد قابل توجهی که در عملکرد ماهانه محور خودرو مشاهده میشود امکان عدم دستیابی به سود خالص متناسب با فروش برای این شرکت با تداوم کاهش حاشیه سود وجود دارد. تنها امیدواریم تا با نظارت بر بازار فروش شرکت های قطعه ساز و افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت ها رونقی به سودآوری آنها بخشیده شود.