جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


پنج انتقاد به مالیات مضاعف علیه سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت فردای اقتصاد / اقتصادی

پنج انتقاد به مالیات مضاعف علیه سرمایه‌گذاری

سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیارد تومان تعیین شد. انتقادها نه به سقف معافیت مالیاتی بلکه به نقاط مغفولی است که نگرانی‌هایی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذارانی که روش اصولی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برگزیده‌اند، ایجاد کرده است