شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


پاسخ مقتدرانه به یک چالش تمدنی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت فرهیختگان / سیاسی

پاسخ مقتدرانه به یک چالش تمدنی

پاسخ ایران به اسرائیل با توجه به نگاه امام موسی صدر یک پاسخ تمام‌عیار تمدنی است.تاکید امام صدر هم این بود که برای ارائه پاسخ تمدنی به رژیم باید قدرتمند شد.