(ویدئو) صف‌های طولانی در ترکیه برای خرید نان ارزان قیمت

(ویدئو) صف‌های طولانی در ترکیه برای خرید نان ارزان قیمت