(تصاویر) سیب اهر کنار جاده!
شهرستان اهر با تولید سالانه بیش از ۱۴۰ هزار تن میوه سردرختی از قطب‌های مهم تولید میوه در آذربایجان شرقی به شمار می‌رود، و در این میان قسمتی از سیب اهر با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاص اکولوژیکی، عدم صادرات، نبود مشتری و ... به صورت بادریز با کمترین قیمت به فروش می‌رسد و این روز‌ها تا چشم کار میکند تمام جاده‌های منتهی به شهرستان اهر پر شده است از سیب بادریز، حکایت ناخوشایندی که همه ساله طی سه ماه مرداد، شهریور و مهر تکرار و به تراژدی غمناکی برای باغداران، مردم، مسؤولان و کشاورزی منطقه تبدیل شده است. شدت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که هر ساله این مورد در این زمان‌ها موضوع پرداخت تمامی رسانه‌های موجود در شهرستان و سخن تمام مسئولین در مجالس و محافل اداری می‌باشد که همچنان راه به جایی نبرده و تنها به بیان این واقعیت تلخ اکتفا می‌نمایند. آمار‌ها حکایت از روزانه ۳۰۰ تن و در مجموع سه ماه در حدود ۲۷۰۰۰ تن سیب اهر به صورت بادریز با کمترین قیمت از باغدار خرید و راونه‌ی کارخانه‌های تبدیلی ارومیه و اردبیل می‌گردد که این موضوع حداقل با سرمایه گذاری و ایجاد کارخانجات تبدیلی - تکمیلی و فرآوری در خود شهرستان می‌تواند باعث عدم هدر رفت سرمایه‌های باغی شهرستان شود. حداقل امید است در اولین فرصت مسئولین شهری بخشی از این محصول که مصارف صنعتی داشته و در کنار جاده‌ها تضییع می‌شود با ساماندهی و ایجاد جایگاه‌های عرضه از فاسد شدن همین مقدار نیز جلوگیری و از مخدوش شدن چهره کشاورزی با دپوی غیر بهداشتی سیب درختی صنعتی در حاشیه جاده‌ها کاسته شود. عکاس: مهدی ایمانی/نورفتو