اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس ا  دو یار ذخیره تیم امریکا به چه کسی دلداری دادند؟ ا سعید عزت اللهی  اشک ریخت