اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس ا  وقتی که امریکا نفس راحتی کشید؛ روایت نیویورک تایمز از حرکت نفس گیر پور علی گنجی