اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اینجا سوریه نیست؛ زاهدان است! | وضعیت نابسامان کسبه زاهدان بعد از جمعه سیاه