اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وضعیت آخرالزمانی یک فرودگاه در ترکیه | زلزله باند را شکافت