تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …نوسازی و بازسازیترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایر