تشک پرنمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …سفارش و نصب سقف کشسانفروش شیتزو

سلطانی‌فر: رونمایی از تندیس افتخار آفرینان المپیک و پارالمپیک ارزشمند است
وزیر ورزش و جوانان در مورد افتتاح تالار مشاهیر ورزش صحبت کرد. به گزارش ایلنا، مسعود سلطانی‌فر در مراسم افتتاح تالار مشاهیر ورزش اظهار داشت:از تلاش‌های همه عزیزان و صالحی‌امیری که با جدیت کار را دنبال کرد و همچنین شهرداری تهران تشکر می‌کنم. هاشمی‌طبا و خسروی‌وفا نیز کمک‌های زیادی کردند. وی افزود: اقدام امروز و رونمایی از تندیس افتخار آفرینان المپیک و پارالمپیک، بسیار ارزشمند است و تاریخ ورزش ایران را در اذهان مردم زنده می‌دارد و از نسلی به نسل بعد منتقل می‌کند. ما در 16 دوره حضور در المپیک افتخارآفرینی‌های زیادی داشتیم. وزیر ورزش ادامه داد: بخش قابل توجهی از افتخارات به 8 دوره بعد از انقلاب بازمی‌گردد. در 16 دوره المپیک 19 طلا کسب شده که 15 مدال بعد از انقلاب به دست آمده است. وی تصریح کرد: تعداد مدال‌ها بعد از انقلاب 4 برابر شده است که حاصل تلاش قهرمانان و مسئولین است. بحث مکان جدید موزه ملی از دو سال قبل در هیئت امنا آغاز شده است و بنا داریم در سال 99 با تامین منابع کارهای اجرایی آغاز شود و امیدوارم شهرداری در این بخش هم کمک کند تا بنایی فاخر و در شان ورزش به صورت دائم داشته باشیم.‌ با کمک صالحی‌امیری، خسروی‌وف، مونسان و حناچی این کار را در سال 99 آغاز خواهیم کرد. همچنین علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در این مراسم گفت: در همه جوامع افرادی بودند که با گذشت از خود برای ملت و کشورشان افتخارآفرینی کردند. عده‌ای در ادبیات و برخی در صحنه هنر فعالیت داشتند، برخی هم در ورزش افتخارآفرینی و دل ملت را شاد کردند. وی افزود: با همتی که صورت گرفته، بخش مغفول مانده در موزه که مربوط به ورزش بود، به بهره‌برداری رسید. یادمان نمی‌رود که در مسابقات بین‌المللی ورزشکاران برای افتخارآفرینی آسیب دیدند. ساخت و بهره برداری موزه فقط به یک وزارتخانه محدود نشده، بلکه مردم تلاش کردند تا تعداد موزه‌ها افزایش یابد. مسعود سلطانی‌فر در مراسم فتتاح تالار مشاهیر ورزش اظهار داشت:از تلاش‌های همه عزیزان و صالحی‌امیری که با جدیت کار را دنبال کرد و همچنین شهرداری تهران تشکر می‌کنم. هاشمی‌طبا و خسروی‌وفا نیز کمک‌های زیادی کردند. وی افزود: اقدام امروز و رونمایی از تندیس افتخار آفرینان المپیک و پارالمپیک، بسیار ارزشمند است و تاریخ ورزش ایران را در اذهان مردم زنده می‌دارد و از نسلی به نسل بعد منتقل می‌کند. ما در 16 دوره حضور در المپیک افتخارآفرینی‌های زیادی داشتیم. وزیر ورزش ادامه داد: بخش قابل توجهی از افتخارات به 8 دوره بعد از انقلاب بازمی‌گردد. در 16 دوره المپیک 19 طلا کسب شده که 15 مدال بعد از انقلاب به دست آمده است. وی تصریح کرد: تعداد مدال‌ها بعد از انقلاب 4 برابر شده است که حاصل تلاش قهرمانان و مسئولین است. بحث مکان جدید موزه ملی از دو سال قبل در هیئت امنا آغاز شده است و بنا داریم در سال 99 با تامین منابع کارهای اجرایی آغاز شود و امیدوارم شهرداری در این بخش هم کمک کند تا بنایی فاخر و در شان ورزش به صورت دائم داشته باشیم.‌ با کمک صالحی‌امیری، خسروی‌وف، مونسان و حناچی این کار را در سال 99 آغاز خواهیم کرد. همچنین علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در این مراسم گفت: در همه جوامع افرادی بودند که با گذشت از خود برای ملت و کشورشان افتخارآفرینی کردند. عده‌ای در ادبیات و برخی در صحنه هنر فعالیت داشتند، برخی هم در ورزش افتخارآفرینی و دل ملت را شاد کردند. وی افزود: با همتی که صورت گرفته، بخش مغفول مانده در موزه که مربوط به ورزش بود، به بهره‌برداری رسید. یادمان نمی‌رود که در مسابقات بین‌المللی ورزشکاران برای افتخارآفرینی آسیب دیدند. ساخت و بهره برداری موزه فقط به یک وزارتخانه محدود نشده، بلکه مردم تلاش کردند تا تعداد موزه‌ها افزایش یابد.