فروش پلی آمیددستگاه عرق گیری گیاهاناجاره خودرو وتشریفاتموسسه زبان نگار

هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با ۱۰ درصد از نیروی کار خود خداحافظی می‌کند