اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشجویان از سینمای امروز جلوتر هستند/ فیلم‌های کمی در تاریخ سینمای ما به هویت پرسشگر دانشجو پرداخته‌اند