چاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …ورق میلگرد لوله الومینیوم الیاژی …کولر سلولزی پلیمریآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

اصناف محدودی مشمول لایحه ساماندهی پیاده‌روها می‌شوند
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: لایحه ساماندهی پیاده‌روها فقط به ده گروه شغلی با رعایت ضوابط تعیین‌شده اجازه بهره‌برداری از پیاده‌روها را می‌دهد. به گزارش ایلنا،‌ سید علی مفاخریان در جلسه کمسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری که با موضوع بررسی طرح ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روها (ساپ) برگزار شده بود، با تأکید بر لزوم وجود چنین لایحه‌ای برای بهبود وضعیت موجود پیاده‌روها اظهار کرد: بخش زیادی از پیاده‌روهای شهر تهران هم‌اکنون در تصرف واحدهای صنفی است و افراد سودجو بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای از آن بهره‌برداری و حقوق شهروندان را تضییع می‌کنند. بنابراین تصویب و اجرای لایحه مورد بحث به ساماندهی فضاهای شهری می‌انجامد. وی با اشاره به لایحه مستثنا شدن شهرداری از قانون مالک و مستأجر مصوب ۵۹ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: بر اساس اسناد فرادست پیاده‌روها در حوزه اختیارات شهرداری تهران است و شهرداری و شورای شهر مجاز به تعیین تکلیف نسبت به وضعیت محورهای پیاده‌رو هستند.  مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در ادامه تصریح کرد: فاز مطالعاتی برای آیین‌نامه اجرایی این لایحه در حال انجام است تا طی آن شناسایی ظرفیت‌ها، ارزیابی عملکرد بهره‌برداران، آسیب‌شناسی شرایط موجود و ارائه پیشنهادهای کارآمد به‌دقت بررسی شود و در همین مرحله از نظرات کمیته بررسی هم بهره‌مند می‌شویم. مفاخریان با اشاره به این که ۴۰۰ هزار واحد صنفی در شهر تهران فعال‌اند که کمتر از ۱۵۰۰ واحد صنفی مخاطب لایحه ساماندهی پیاده‌روها می‌شوند، گفت: همان‌طور که بر اساس نظر اعضا در جلسه‌های پیشین اصناف مجاز در این لایحه افزایش پیدا کرد. واحدهای کتاب‌فروشی و گل‌فروشی و صنایع‌دستی هم مشمول این لایحه شدند تا علاوه بر ایجاد انتفاع به سرزندگی شهری هم بیانجامد.  وی درباره روند بهره‌برداری از ظرفیت پیاده‌روها برای کسبه گفت: واحدهای صنفی متقاضی، باید درخواست خود را برای بهره‌برداری از این طرح به کمیته اجرایی ارائه کنند. کمیته اجرایی به ریاست شهردار منطقه و عضویت شرکت‌های ساماندهی صنایع و مشاغل و شهربان و حریم بان، معاونت امور شهری در مناطق تشکیل خواهد شد و مسئولیت اجرایی امور را بر عهده خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در این خصوص افزود: کمیته اجرایی پس از وصول تقاضا از سوی واحدهای صنفی، از محل بازدید و با بررسی ظرفیت آن منطقه، همین‌طور ارزیابی وضعیت پروانه کسب متقاضی درباره این درخواست تصمیم‌گیری می‌کند.  مفاخریان در پایان تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که در حال حاضر پیاده‌رو در تصرف مشاغل مختلف شهر است اگر قرار بر ساماندهی باشد باید فضای موجود را به صنوفی اختصاص دهیم که به بهبود حیات شهری و اقتصاد شهری کمک می‌کنند و از سوء استفاده سایرین از فضاهای عمومی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که هیچ یک از پیاده‌روها به تصرف هیچ نوع صنفی دربیاید. بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت ساندهی صنایع و مشاغل شهر، در این جلسه اعضای شورای شهر با کلیات طرح موافقت کردند؛ اما تصویب آن را منوط به مطالعات تطبیقی تکمیلی اعلام کردند.