سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024


در سالروز فاجعه - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

در سالروز فاجعه - دیپلماسی ایرانی

جمیله کدیور در یادداشتی می نویسد: تاریخ فلسطین حاکی از آن است که نکبه تا امروز در اشکال مختلف جنگ، اشغال، محاصره، خلع ید، ترور،...