چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


خرید زمان یا پاسخ ایران؟! - دیپلماسی ایرانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ / سایت دیپلماسی ایرانی / سیاسی

خرید زمان یا پاسخ ایران؟! - دیپلماسی ایرانی

با اقدام ظهر دیروز و توقیف کشتی باری مرتبط با اسرائیل، اولین گزاره که به ذهن خطور می‌کند این است که در میانه تنش تهران...