رودونگ سینمون  در گزارش امروز خود نوشت : تحریم های سرسختانه ای علیه کره شمالی در نظر گرفته شده است و نیروهای خصم می خواهند این کشور را تسلیم کنند، اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. نویسنده این گزارش افزود:  ما می توانیم تقریبا در همه عرصه ها پیشرفت کنیم و آنچه نیاز داریم خودمان تولید کنیم و با همین روند مقاومتی تحریم ها را بشکنیم. دراین گزارش تاکید شده است: این احمقانه است که کشوری فکر کند می تواند با اتکا به حمایت دولت های خارجی به توسعه کامل دست یابد.  همکاری با کشورهای دیگر بر اساس منافع متقابل می تواند بسیاری از موفقیت ها و پیشرفت ها را در بر داشته باشد، اما ضامن حیات و بقای یک کشور نیست. این نشریه از آحاد مردم کره شمالی دعوت کرد تا  از کمک های خارجی خود را رها کرده و فارغ از مساعدت دیگر کشورها و با اتکا به توان داخلی و بر اساس اصل استقلال نیازهای کشورشان را براورده سازند. این روزنامه مقاومت و اتکا به توان داخلی و استقلال را تنها راه شکست تحریم های آمریکا و متحدانش دانسته است. کره شمالی پس از انجام آزمایش های موشکی و اتمی تحت تحریم های شدید آمریکا و متحدانش و همچنین شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و مذاکرات این کشور با آمریکا برای لغو تحریم ها به نتیجه نرسیده است.